2017/24 - 15 листопада 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 24)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 35 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бабич Є.Ю. Способи застосування інформаційно-психологічних війн у світовій економіці 
1. Інформаційні системи і технології Берладін В.К. Інформаційна безпека 
1. Інформаційні системи і технології Гризодуб Т.В. Використання комп'ютерних технологій у процесі викладання математики в коледжі 
1. Інформаційні системи і технології Левченко А.І. Оптимізація процесу формування множини базисних логічних функцій для крипто-шифрувальних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Майба І.В. Аналіз методів прогнозування 
1. Інформаційні системи і технології Санталова Г.О., Шматко В.А. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів 
2. Економічні науки Баландіна І.С., Антипова А.М. Аналіз проблем і перспективи розвитку туризму в Одеській області 
2. Економічні науки Баландіна І.С., Занько Є.А., Рябоконь А.С. Спецефічні особливості конкурентної стратегії в готельній індустрії 
2. Економічні науки Булах І.І., Шиманська О.В. Роль професійної підготовки бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки підприємства 
2. Економічні науки Дейна А.Ю. Статистичний аналіз структури споживання енергоресурсів в Україні 
2. Економічні науки Жук І.І., Василинчук Т.В. Перспективи зростання надходжень до державного бюджету України 
2. Економічні науки Журба О.Ю. Система функціонування місцевих податків в європейських країнах: досвід та шляхи застосування в Україні 
2. Економічні науки Іонін М.Є. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг страхової послуги 
2. Економічні науки Ісхакова О.М., Філь К.Г. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг 
2. Економічні науки Ковальчук Н.І., Ковальчук В.М. Вплив інформаційних процесів на трансформацію суспільних відносин 
2. Економічні науки Лаврик С.С. Дедоларизація – невід’ємний елемент детінізації економіки України 
2. Економічні науки Марценюк-Розарьонова О.В. Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні 
2. Економічні науки Перчук О.В. Доступність медичної допомоги 
2. Економічні науки Примак Ю.Р. Сучасний аналіз конкурентоспроможності та зовнішнього середовища фінансової установи  
2. Економічні науки Романько В.Ю., Порохненко А.О. Аналіз вартості необоротних активів 
2. Економічні науки Селіванова К., Янчук Т. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні 
2. Економічні науки Старостіна А.О. Особливості управління соціально-економічним розвитком регіонів 
2. Економічні науки Тесленко І.В., Богма О.С. Сутність поняття кредитні ризики 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Луганський В.С., Нарожна С.О. Специфічні особливості підприємств готельної індустрії: економічний аспект 
2. Економічні науки Якимчук Д.М. Економічні аспекти становлення закладів готельно-ресторанного господарства Херсонської області  
2. Економічні науки Yuchenkova A.E., Dernova I.A. Features of financial support for development of innovative activity of domestic enterprises 
3. Технічні науки Багашова Н.В., Бруханська А.В. Охорона праці в Україні в умовах євроінтеграції 
3. Технічні науки Божко К.М. Запобігання збудження хаотичних коливань в пристрої лінійної розгортки струму сонячної батареї 
3. Технічні науки Дердун О.В., Нужна К.С. Аналіз характеристики відходів сільського господарства з точки зору безпеки для довкілля 
3. Технічні науки Євчук О.В., Дуткевич О.Р. Порівняльний аналіз методів розрахунку профілю свердловин за даними інклінометрії 
3. Технічні науки Міськів І.В. Автономний інвертор струму з використанням тиристорного перетворювача 
3. Технічні науки Приймак К.В., Капінос Д.А. Розвиток системи забезпечення промислової безпеки на машинобудівних підприємствах 
3. Технічні науки Рашкевич Н.В. Дослідження сучасних способів забезпечення техногенної безпеки на території полігонів з відходами 
3. Технічні науки Тарас В.І. Ємнісний датчик рівня рідини 
3. Технічні науки Тарас І.І. Генератор звукових частот на основі перетворення оптичного випромінювання  
Відображається 35 елементів