2018/28 - 15 травня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 28)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 74 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології  Бердник М.Г., Морозов Д.О. Програмне забезпечення для знаходження власних чисел і функцій еліптичного диференціального оператора 
1. Інформаційні системи і технології  Болкуневич В.О. Використання робота-помічника у середовищі розумного будинку 
1. Інформаційні системи і технології  Вєтошкін І.В. Gulp – як засіб пришвидшення розробки web-сайту 
1. Інформаційні системи і технології  Галян В.В., Росоловська В.М., Кубацька Т.Ю. Застосування комп’ютерного моделювання в школах 
1. Інформаційні системи і технології  Гареева С.П. Разработка веб-сервиса поддержки организации массовых мероприятий 
1. Інформаційні системи і технології  Гатауллина И.З. Администрирование локальной вычислительной системы 
1. Інформаційні системи і технології  Глинчук Л.Я. Автоматичне з’єднання сигналу та слота у візуальному середовищі Qt Designer на прикладі віджетів spinBox, progressBar, horizontalSlider 
1. Інформаційні системи і технології  Гранюк О.В. Використання хмарних платформ для інтернету речей: порівняльний аспект 
1. Інформаційні системи і технології  Драбинко В.П. Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих банківських системах 
1. Інформаційні системи і технології  Драгуш О.О. Аспекти створення тривимірних графічних застосувань 
1. Інформаційні системи і технології  Зікратий В.С. «Розумний дім» на базі мікроконтролера ESP8266 
1. Інформаційні системи і технології  Крошка Т.І., Робуляк Т.І. Побудова та класифікація математичних моделей 
1. Інформаційні системи і технології  Курбанов А.А. Эффективные методы, которые могут использоваться для создания и управления школьной базой данных 
1. Інформаційні системи і технології  Лукаш М.В. Технологія використання систем управління навчанням для підтримки навчального процесу 
1. Інформаційні системи і технології  Лукіна В.В. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання та мотивації персоналу 
1. Інформаційні системи і технології  Мазуренко О.В. ІВС моніторингу зміни положення об`єкту в просторі 
1. Інформаційні системи і технології  Нечволода Л.В., Дьячков А.М. Вибір моделі прийняття рішень із пошуку оптимальних методів прогнозування споживання природного газу 
1. Інформаційні системи і технології  Постумент М.В.  Побудова моделі ARIMA для прогнозування динаміки чисельності популяції 
1. Інформаційні системи і технології  Реу Н.М. Створення блогу вихователя групи продовженого дня 
1. Інформаційні системи і технології  Сапіжак І.М. Розробка 3D віртуального туру 
1. Інформаційні системи і технології  Сумцов Д.В., Кулибали С. Результаты оценивания характеристик обмена мультимедийной информацией в локальной компьютерной сети 
1. Інформаційні системи і технології  Сумцов Д.В., Фурсова А.О. Метод узагальненої оцінки продуктивності сервера комп’ютерної мережі підприємства 
1. Інформаційні системи і технології  Сурай О.В. Использование сервиса DNS в микросервисной архитектуры на базе Kubernetes 
1. Інформаційні системи і технології  Тарасенко Я.В., Півень О.Б., Федотова-Півень І.М. Особливості проектування комп’ютерних систем автоматизованого лінгвістичного стегоаналізу  
1. Інформаційні системи і технології  Толмачев Д.А. Разновидности моделей приложений: централизованная, децентрализованная и распределенная 
1. Інформаційні системи і технології  Хорунжа М.О. Маніпуляційні технології на телебаченні як загроза інформаційній безпеці 
1. Інформаційні системи і технології  Ялова К.М., Ключко В.О. Застосування нейронних мереж у криптографії  
1. Інформаційні системи і технології  Tynianov А.D. Usage of Blockchain technologies 
2. Економічні науки Абдал-Бакі Н.М. Можливості інвестування у ринок відновлюваних джерел енергії в Україні 
2. Економічні науки Басамигін Д.О. Діаграма Ганта, як ефективний метод тайм-менеджменту 
2. Економічні науки Білинська А.Р., Хім М.К. Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації праці на залізничному транспорті 
2. Економічні науки Бондаренко А.О., Мороз О.В. Значення фулфілмента в умовах інтернаціоналізації електронної комерції  
2. Економічні науки Босак А.О., Мурза В.М. Світовий ринок сталі: торгові тенденції, конкуренція і можливості України 
2. Економічні науки Бурма Ю.В., Моргунова Д.Ю. Міжнародна міграція як один із визначальних факторів економічного розвитку країн 
2. Економічні науки Бутусов О.Д. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів 
2. Економічні науки Горідько О.В., Якимова В.І., Фоміних В.І.  Проблеми кредитного забезпечення підприємств 
2. Економічні науки Желіба А.А. Сучасний стан функціонування ломбардів на фінансовому ринку України 
2. Економічні науки Ковальова А.А., Боковець В.В.  Тенденції розвитку інноваційної діяльності в готельному бізнесі України 
2. Економічні науки Коцюбинська К.В. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати в Київській області  
2. Економічні науки Кравченко Г.Є. Аналіз сучасного стану та розвитку криптовалют в Україні 
2. Економічні науки Кулініч А.В., Савва О.О., Баранник Л.Б. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні та шляхи їх вирішення 
2. Економічні науки Ларіна Д.Є. Туристичний брендинг як інструмент підвищення іміджу країни в умовах глобалізації 
2. Економічні науки Мороз С.Р., Фоміних В.І. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як превентивний захід проти кризи 
2. Економічні науки Мусабаев Т.Т. Роль финансового планирования в условиях нестабильной экономики 
2. Економічні науки Ничипоренко К.Ю. Розвиток персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки Роєва О.С., Белецька О.В.  Особливості витрат підприємства управлінського обліку 
2. Економічні науки Роменська К.М., Філь К.Г., Нечет О.О. Проблема державного боргу в Україні у розрізі фіскальної та боргової політики держави 
2. Економічні науки Ропотан І.В. Комплексна діагностика конвергетивно-дивергетивних процесів фінансового забезпечення функціонування регіональних соціо-еколого-економічних систем 
2. Економічні науки Рядняна Г.О. Захист прав споживачів банківських послуг 
2. Економічні науки Селіванова К.В., Ковальчук Т.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні 
2. Економічні науки Спаський І.Д. Управління інноваційною сприйнятливістю економіки з урахуванням фактору інерції при відтворенні основного капіталу у контексті сталого розвитку 
2. Економічні науки Стойкова Є.С. Транскордонне співробітництво як основна складова міжнародного співробітництва 
2. Економічні науки Тристан В.Р., Заволока Л.О. Minimum periculum (Мінімум ризику) 
2. Економічні науки Шалапай В.Я., Машлій Г.Б. Інвестиційна діяльність в Україні як передумова економічного зростання 
2. Економічні науки Яблонько О.О. Зміст звітності бюджетних установ 
2. Економічні науки Ярощук М.В. Оцінка структури кредитного портфелю банків України 
2. Економічні науки Ященко К.О. Современные методы нематериальной мотивации персонала в телекоммуникационных компаниях 
3. Технічні науки Бедрик А.С. Система контролю фільтраційного стану гідротехнічних споруд на базі волоконно-оптичних датчиків 
3. Технічні науки Божко К.М. Особливості конструкції імітатора сонячного освітлення на лампах розжарення 
3. Технічні науки Божко К.М., Мелконян М.А. Мобільний додаток для візуалізації дефектів фотоелектричних сонячних елементів у короному розряді  
3. Технічні науки Жданов С.А. Аналіз управління приладами з допомогою жестів в середовищі розумного дому 
3. Технічні науки Золовкін С.М. Розробка програмної частини системи моніторингу 
3. Технічні науки Камаралі Р.В. Розробка програмної частини системи побудови та аналізу ФП 
3. Технічні науки Каток Д.К. Особливості оброблення інформації в транспортній системі міста 
3. Технічні науки Кевшин А.Г., Ковльчук Ф.Л., Макарчук М.Г. З історії звукозапису. Винайдення фонографа 
3. Технічні науки Комісар М.В. Аналіз доцільності застосування рекуперації енергії у сучасних роботів вертикального переміщення 
3. Технічні науки Летко Б.И., Левкин Д.А. Способы решения продовольственной проблемы в Украине 
3. Технічні науки Мазур В.Р., Котулай Я.Є., Фірман В.М. Засади забезпечення охорони праці, як складової безпеки життєдіяльності 
3. Технічні науки Морозов Д.Р. Дослідження залежності міцності клейового з’єднання алюміній-вуглепластик від шорсткості з’єднуваних поверхонь 
3. Технічні науки Пасічник І.О., Нечипорук О.В. Захист трудових прав працівників при банкрутстві підприємства 
3. Технічні науки Поправка А.П., Татарчук Д.Д. Керовані фільтри НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів 
3. Технічні науки Рудофилов Є.О. Дослідження виробництва фруктових пюре з використанням плодово-ягідної сировини 
3. Технічні науки Синєгуб О.О. Аналіз систем домашньої автоматизації 
3. Технічні науки Ткачук К.В., Суглобов В.В. Розробка методики моніторингу раціональності конструкції шарнірно-зчленованої стрілової системи  
Відображається 74 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
21 трав. 2018 р., 12:09