2019/43 - 14 листопада 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 43)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 94 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Абрамова А.О., Кравець П.В. Розроблення схеми автоматизації процесу очищення побутових стічних вод 
1. Інформаційні системи і технології Бабич Є.Ю. Технології застосування штучного інтелекту в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Баловсяк С.В., Гнатюк Ю.А. Прогнозування значень автомобільного трафіку за допомогою штучної нейронної мережі 
1. Інформаційні системи і технології Баловсяк С.В., Пайлик А.В. Система керування освітленням розумного будинку з використанням нечіткої логіки 
1. Інформаційні системи і технології Баловсяк С.В., Псарюк С.М. Розпізнавання та аналіз зображень друкованих текстів засобами месенджера Telegram 
1. Інформаційні системи і технології Батурин Г.С. Анализ показателей схожести изображений в задаче тестирования динамического пользовательского интерфейса 
1. Інформаційні системи і технології Бердник М.Г., Морозов Д.О. Комп’ютерне моделювання власних чисел і функцій в циліндричній системі координат 
1. Інформаційні системи і технології Бідасюк Н.В. Мобільні технології на заняттях з англійської мови 
1. Інформаційні системи і технології Бобович Ю.В. Методи оптимізації Html5 canvas 
1. Інформаційні системи і технології Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Сидоренко І.А. Застосування методів інтелектуального аналізу до баз даних Scada систем 
1. Інформаційні системи і технології Верстяк О.М. Оцінка глобальних проблем сьогодення 
1. Інформаційні системи і технології Возняк Ю.Р., Тушницький Р.Б. Програмне забезпечення для генерування аудіовідбитків та пошуку за ними аудіозаписів у сховищі даних 
1. Інформаційні системи і технології Войтюк. А.І., Лісовенко. І.Д. Особливості паралельної реалізації задачі формування розкладу занять у ВНЗ на основі генетичного алгоритму  
1. Інформаційні системи і технології Галактіонов І.О. Сучасний стан проблеми оцінки компетенцій фахівців з інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Галактіонов І.О. Використання моделі Раша при розробці автоматизованої системи оцінки компетентності іт-спеціалістів 
1. Інформаційні системи і технології Гиря А.О. Огляд інстументарію Fritz ai для імплантування елементів машиного навчання у мобільні додатки  
1. Інформаційні системи і технології Голіней Д.В. Веб-плагін імпорту CSV/XML - файлів 
1. Інформаційні системи і технології Голяна М.Р., Балога С.І. Аналіз алгоритмів розпізнавання та відстеження рухомих об’єктів 
1. Інформаційні системи і технології Довгань Д.В., Воробець Г.І. Кросплатформна система трекінгу для громадського транспорту 
1. Інформаційні системи і технології Дубук В.І., Коцун В.І., Чорний М.В. Програмна реалізація захищених засобів управління графічного людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи  
1. Інформаційні системи і технології Дуницька Д.Ю., Чумак Л.І. Математичне моделювання процесу випалювання вапняку 
1. Інформаційні системи і технології Дячкова В.Б. Применение компьютерно–ориентированных форм обучения в процессе формирования математических знаний и навыков 
1. Інформаційні системи і технології Зверєв О.А., Гапак О.М. Криптосистема на основі еліптичних кривих 
1. Інформаційні системи і технології Калай М.Ю., Самусь Є.І. Технологія прогресивних веб-додатків 
1. Інформаційні системи і технології Катренко А.В., Семенів Я.О. Засади створення інформаційних систем обслуговування територіальних лікувальних закладів 
1. Інформаційні системи і технології Кіріл А.М. Використання методів віднімання фону в OpenCV 
1. Інформаційні системи і технології Клименко М.В., Безвершенко Є.І. Мережевий аналізатор на базі мікрокомп'ютера Raspberry Pi 
1. Інформаційні системи і технології Ковтун А.А. Огляд технології Flutter 
1. Інформаційні системи і технології Когут Є.Ю.  Управління ризиками проекту створення розумного будинку 
1. Інформаційні системи і технології Крикунова Г.Д. Використання протоколу OAuth2 для автентифікації користувача у мобільних додатках 
1. Інформаційні системи і технології Кропенко Д.О., Ходаковський О.В. Захист шифрованого бездротового звʼязку пристроїв введення інформації від атак по постороннім каналам 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Пивовар Н.О. Система аналізу збіжності текстової інформації для оцінки плагіату 
1. Інформаційні системи і технології Лук’янова Г.Ю. Формування професійних компетенцій майбутнього педагога за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Мазниченко Н.І. Методи та засоби захисту комп’ютерної інформації обмеженого доступу в юридичній діяльності 
1. Інформаційні системи і технології Мартовицкий В.А., Осипова Д.Ю. Шаблон CQRS в современных web-приложениях 
1. Інформаційні системи і технології Медведєв Р.Б., Складанний Д.М., Крайнік А.Р. Алгоритм виявлення пари у теплоносії першого контуру водо-водяного реактора АЕС 
1. Інформаційні системи і технології Міхєєв О.С. Децентралізація функцій служби каталогів мультиагентної системи енергетичної інфраструктури з метою підвищення горизонтальної масштабованості та стабільності системи 
1. Інформаційні системи і технології Ніколаєнко Р.С. Захищена P2P комунікація на основі технології Blockchain 
1. Інформаційні системи і технології Палюх В.М. Імітаційне моделювання рекреаційної діяльності парку «Шевченків гай» 
1. Інформаційні системи і технології Прокопович-Ткаченко Д.І., Стелюк Б.Б., Солянніков В.Г. Підходи до авторизації та автентифікації безпроводового доступу комунікаційних систем 
1. Інформаційні системи і технології Рихтюк Е.Ю. Автоматизований сервіс підбору ІТ-персоналу в компанії 
1. Інформаційні системи і технології Рожков Є.І., Новікова Н.В. Числа Фібоначчі в вебдизайні 
1. Інформаційні системи і технології Савін М.С. Алгоритм пошуку елементів на сторінці зі змінюваною структурою 
1. Інформаційні системи і технології Сав’як Н.Т., Задорожна А.В. Огляд перспективних фреймворків та бібліотек для розробки веб-сайтів 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис текстового редактора Sublime Text 3 
1. Інформаційні системи і технології Сапіжак І.М. Розробка сервіс-орієнтованої системи в інтернет-медіа сфері 
1. Інформаційні системи і технології Сусуловська М.Р. Комп'ютерний переклад медичних термінів 
1. Інформаційні системи і технології Танасюк Ю.В., Гарвасюк Р.В. Алгоритм для формування навчального розкладу 
1. Інформаційні системи і технології Танасюк Ю.В., Головайко Р.А. Віртуальний тур по навчальному корпусу чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
1. Інформаційні системи і технології Тарбай Б.В., Воропаєва С.Л., Поповецька Л.І. Дослідження можливостей інтеграції С# та AutoCAD при тривимірному моделюванні 
1. Інформаційні системи і технології Тєлишева Т.О., Камінський О.В. Автоматизація процесу визначення IBAN в банківських системах 
1. Інформаційні системи і технології Фуцур Д.А., Далекорей А.В. Технологія “blockchain” для зберігання персональних даних 
1. Інформаційні системи і технології Шлапак С.С. Порівняння стандартів безпеки комп'ютерних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Шматок В.В., Сватюк О.Я. Технологія доповненої реальності 
1. Інформаційні системи і технології Юскович-Жуковська В.І., Соловей Л.Я. Напрямки використання соціальних мереж у підготовці ІТ-фахівців 
1. Інформаційні системи і технології Mykytas A.O., Kononenko O.M., Bratyshchenko M.R. Інформаційна безпека 
1. Інформаційні системи і технології Mykytas A.O., Kononenko O.M., Bratyshchenko M.R. Соціальна інформатика 
1. Інформаційні системи і технології Mykytas A.O., Kononenko O.M., Bratyshchenko M.R. Технології інтернету речей (IoT) 
2. Економічні науки Ахмедов О.А. Впровадження інновацій: сучасні проблеми та шляхи їх подолання 
2. Економічні науки Бик О.Я. Ілюзія вибору, або використання інструментів психологічного впливу в політичному маркетингу 
2. Економічні науки Городецький М.А. Діджиталізація емоційних компонентів прийняття рішень як інструмент управління бізнес-процесами 
2. Економічні науки Жакун В.В. Професійна діяльність з управління активами ІСІ в Україні 
2. Економічні науки Ідізада Сіяр Гулам Використання категорійного менеджменту для підвищення ефективності збуту на підприємстві 
2. Економічні науки Імшенецький Ю.І. Місії та цілі підприємства 
2. Економічні науки Кітченко О.М., Білошкуренко Н.Г. Таргетована реклама в інтернет бізнесі 
2. Економічні науки Крук О.В. Управління якістю як одним з основних факторів конкурентоспроможності продукції підприємства 
2. Економічні науки Кузьмінський В.Ю., Воронін А.В. Процес управління збутовою діяльністю підприємства 
2. Економічні науки Лиськова Л.М. Співпраця України та ЄС в інноваційні сфері 
2. Економічні науки Ляшко І.І., Єременко О.М. Ухвалення управлінських рішень як чинник ефективності виробництва 
2. Економічні науки Неводнічик А.Я. Довірче управління активами та капіталом в Україні 
2. Економічні науки Потьомкіна Н.Ю. Особливості кількісних та якісних методів оцінки ризиків у діяльності нафтогазових підприємств 
2. Економічні науки Таюк О.І. Фінансова стратегія страхових компаній в Україні 
2. Економічні науки Ткачук Г.О. Концепція безпечності трансформаційних перетворень на підприємствах харчової промисловості 
2. Економічні науки Туболець І.І., Горєлов Є.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством  
2. Економічні науки Утенкова К.О. Принципи системи економічної безпеки аграрного сектору 
2. Економічні науки Ушакова О.А., Кирилюк О.А. «Тіньові» проблеми економічного розвитку України 
2. Економічні науки Федина В.В., Саламаха Ю.В. Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні 
2. Економічні науки Чебан В.Д., Церковна А.В. Актуальні інструменти управління транспортною логістикою на підприємстві 
2. Економічні науки Шапоренко О.О. Система факторів впливу на управління видатками бюджету 
2. Економічні науки Шинденков Ю.О., Воронін А.В. Управління ризиками, як елемент системи управління підприємством 
3. Технічні науки Ахмедов О.А. Використання сучасних засобів вимірювальної техніки для обліку та контролю споживання природного газу 
3. Технічні науки Божко К.М.  Отримання вольт-фарадної характеристики сонячної батареї за осцилограмами перехідного процесу 
3. Технічні науки Гриценко Т.А. Сучасне обладнання для полегшення роботи майстра під час надання послуг з манікюру 
3. Технічні науки Діброва І.Є. Рекреаційне районування Закарпаття 
3. Технічні науки Загоржевський В.І., Божко К.М., Чорнуха А.В.  Вдосконалення еквівалентних схем фотоелектричних сонячних батарей 
3. Технічні науки Золотовська О.В., Пивовар В.І. Випробування вакуумної трубки сонячного колектора 
3. Технічні науки Іваницький В.П., Чичура І.І., Ямельницький І.В. Оптимізація метрологічних характеристик приладів вимірювання частоти електричних процесів 
3. Технічні науки Косухіна О.С., Кузьмін І.О. Application of wavelet transforms to digital signal processing 
3. Технічні науки Медведєв Р.Б., Складанний Д.М., Пустовий Д.О. Моделювання зміни концентрації окисників у першому контурі реактора ВВЕР-1000 
3. Технічні науки Скиба Г.О. Як визначити натуральну зубну пасту 
3. Технічні науки Скоркін О.Ю., Алістратова Т.С. Інтелектуальна система вимірювання відстані  
3. Технічні науки Стоянова О.В., Котелевська В.Д. Дослідження рецептури овочевих маринадів  
3. Технічні науки Цендра О.О. Можливості розвитку велосипедної інфраструктури на укріплених берегах річок Закарпаття 
3. Технічні науки Штонда І.Ю., Далекорей А.М. Сучасні методи вирішення проблем дощових систем водовідведення 
Відображається 94 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
27 лист. 2019 р., 00:36
Ċ
Святослав Русенко,
27 лист. 2019 р., 00:36