2017/25 - 13 грудня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 25)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 54 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бердник М.Г., Крушинский Д.В.  SEO аналіз і просування Е-COMMERCE сайту з використанням інструментів просування та аналітики 
1. Інформаційні системи і технології Бердник М.Г., Руснак С.Є. Бот-мессенджер на платформе TELEGRAM з використанням PHP FRAMEWORK LARAVEL для бізнеса 
1. Інформаційні системи і технології Васильєва Д.О. Перспективи блокчейн технологій на ринку запозичень в Україні  
1. Інформаційні системи і технології Волошин О.С. Використання програмних продуктів як інструмент покращення механізму вивезення ТПВ в Україні  
1. Інформаційні системи і технології Воскобійник А.О. Подвійна природа криптовалют: переваги та ризики для глобальної економічної системи 
1. Інформаційні системи і технології Гадецька З.М., Костяна Я.В. Якість – важливий ресурс організації в проектній діяльності 
1. Інформаційні системи і технології Газель О.В. Деякі питання застосування систем числення 
1. Інформаційні системи і технології Гарасимів Т.Г., Яремків Р.Я. Особливості фізико-топологічного проектування субмікронних структур ІС/ВІС 
1. Інформаційні системи і технології Дмитраш Т.А. Аналіз показників прогнозування епідеміологічних процесів 
1. Інформаційні системи і технології Замуруєва О.В., Хомік В.С., Скіпальський М.І., Наход В.В. Системи та засоби штучного інтелекту 
1. Інформаційні системи і технології Ратушний П.М., Казімбо Афонсо Алвеш Програмний комплекс автоматизованого вимірювання геометричних розмірів об’єктів 
1. Інформаційні системи і технології Руденко І.В. Створення системи редукції даних методами факторного аналізу 
1. Інформаційні системи і технології Шаповаленко Д.О., Токар К.В. Роль і місце автоматизованих інформаційних технологій в економіці 
2. Економічні науки Біляєва О.Ю Удосконалення кадрового забезпечення системи економічної безпеки регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 
2. Економічні науки Булах І.І., Шиманська О.В. Проблеми розвитку пiдприємницьких структур в Україні 
2. Економічні науки Бурма Ю.В. Особливості міграції людських ресурсів в Україні 
2. Економічні науки Бурма Ю.В. Принципи підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства 
2. Економічні науки Ващук І.П., Орехівський В.Г. Менеджмент персоналу в умовах інноваційної діяльності підприємств держави 
2. Економічні науки Волик С.В. Місце кредитного брокериджу на ринку банківських послуг 
2. Економічні науки Горбач А.С. Финансирование проектов государственно-частного партнерства  
2. Економічні науки Груздова М.Г., Колесникова Т.М. Состояние жилищного строительства в Украине и Харькове на 2017 год 
2. Економічні науки Гук О.В., Стоян С.С. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні 
2. Економічні науки Добровольська О.В., Кочерга О.В. Управління фінансовими результатами комерційного банку та шляхи підвищення його прибутковості 
2. Економічні науки Заремба А.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності українських підприємств в умовах глобалізації 
2. Економічні науки Зелінський А.П., Якимова А.М. Адаптація торговельних підприємств, як інструмент забезпечення їх економічної безпеки  
2. Економічні науки Іващенко А.В., Курочка В.В. Розробка системи мотивації на підприємстві 
2. Економічні науки Кітченко О.М., Корнєєва І.О. Необхідність використання маркетингу в малому бізнесі 
2. Економічні науки Клюй А.О. Шляхи підвищення ефективного функціонування фінансового потенціалу підприємств 
2. Економічні науки Кобеля З.І., Сироїжко К.В. Соціальний капітал та його роль у формуванні потенціалу підприємства 
2. Економічні науки Крилач О.Ю. Інвестиційна політика підприємства 
2. Економічні науки Кушнір І.М. Особливості впровадження державного податкового контролінгу в Україні 
2. Економічні науки Ларіна Д.Є. Розвиток інноваційної діяльності в Україні: реальний стан та перспективи 
2. Економічні науки Личак О.О. Проблеми управління фінансовими ризиками в банківській діяльності 
2. Економічні науки Мамалига. С.В., Фіщук Н.В. Вплив реклами на формування поведінки споживача 
2. Економічні науки Піскун В.А Шляхи підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції молочного скотарства 
2. Економічні науки Свінцов О.М., Корольков М.А. Дефініція корпоративної культури 
2. Економічні науки Сидоренко К.В., Банар К.В. Причини та наслідки посилення безробіття в Україні 
2. Економічні науки Скрипник М.І., Григоревська О.О. Внутрішній контроль операцій з нерухомістю: обліково-інформаційне забезпечення 
2. Економічні науки Шевченко О.Л. Феномен бренда у напрямі впливу на споживчу свідомість 
2. Економічні науки Шмалій Ю.В. Реалізація концепції кайдзен в системі економічної безпеки залізничних підприємств 
2. Економічні науки Якимець Т.В., Ященко І.В. Туризм як чинник економічного розвитку України 
2. Економічні науки Якимова А.М., Гоцанюк Г.С. Проблеми забезпечення надійності персоналу залізничних підприємств 
2. Економічні науки Ященко І.В., Якимець Т.В. Аналіз наявного стану інфляційних процесів у сучасній Україні 
3. Технічні науки Божко К.М. Режим короткого замикання сонячної батареї при динамічному вимірюванні її вольт-амперної характеристики 
3. Технічні науки Гринь С.А., Коржов А.А., Захаров М.А. Перспективная энергосберегающая технология использования полимерных отходов 
3. Технічні науки Защепкіна Н.М., Авагумян А.А., Смірнов М.Ю. Оцінка невизначеності пилопроникності текстильних матеріалів 
3. Технічні науки Кішинський В.С., Макаренко В.С. Дослідження можливості збереження популяції в умовах дії природних катастроф 
3. Технічні науки Мельничук В.В. Екологічний моніторинг як ефективний інструмент впливу на суспільну свідомість 
3. Технічні науки Мещанінов С.К., Морозов Д.О. Автоматизована система позиціонування механізма натиску реверсивної клітті 
3. Технічні науки Мусаев К.А., Галандаров Р.Е. Исследование влияния нефтегазового сектора на окружающую природную среду 
3. Технічні науки Ніколенко Д.О. Штучні болота, як природний фільтр для очищення стічних вод  
3. Технічні науки Порев В.А., Мельничук В.В. Подготовка специалистов по системам экологического мониторинга атмосферы 
3. Технічні науки Порєв В.А., Морозова І.В. Вдосконалення імпульсного методу контролю дефектів пластин кремнію 
3. Технічні науки Порєв Г.В. Компенсація впливу випромінювання сторонніх джерел на результати досліджень зонної плавки 
Відображається 54 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
21 груд. 2017 р., 04:55