2018/33 - 13 листопада 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 33)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 123 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бабич Є.Ю. Небезпека штучного інтелекту 
1. Інформаційні системи і технології Баловсяк С.В., Фодчук І.М. Деконволюція цифрових зображень смуг із використанням орієнтованої фільтрації 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю., Реутська С.В. Оцінювання ефективності організаційно-технічних систем в умовах інформаційного конфлікту 
1. Інформаційні системи і технології Брянцева В.Р. Визначення харчового статусу та його класифікації  
1. Інформаційні системи і технології Бутнарь А.В. Функції та принцип роботи модуля визначення тональності тексту розмови в системі обміну миттєвими повідомленнями 
1. Інформаційні системи і технології Войташ В.В. Побудова декомпозиції поняття на основі аналізу документів понятійно-тезисної моделі 
1. Інформаційні системи і технології Войчик С.С., Тимошин Ю.А. Підходи для аналізу та обробки даних з носимих пристроїв у системі мікросервісів Smart City 
1. Інформаційні системи і технології Габорець О.А., Мироненко О.В. Універсальність кодування медичної інформації 
1. Інформаційні системи і технології Гаврилюк А.М. Модифікація алгоритму apriori для аналізу дорожньо-транспортних пригод 
1. Інформаційні системи і технології Генча М.Е., Лісовиченко О.І. Підходи до виокремлення особливостей мовлення 
1. Інформаційні системи і технології Даниленко В.В. Досвід автоматизації процесу управління відносинами з постачальниками на прикладі компанії Сіменс 
1. Інформаційні системи і технології Дрегало Л. В. Автоматизація аналізу транспортної доступності районів міста 
1. Інформаційні системи і технології Задорожня І.М., Ізмайлов М.М., Сіротюк В.А., Шелудяков О.С. Особливості синтезу параметрів систем автоматичного керування електроприводами технологічних машин за умов астатичності 
1. Інформаційні системи і технології Ільчук О.В. Порівняння методів реалізації системи адаптивного навчання для вивчення мов 
1. Інформаційні системи і технології Ільчук О.В. Метод реалізації системи адаптивного навчання для вивчення мов 
1. Інформаційні системи і технології Карпенко Д.І. Комп'ютерне моделювання процесу випромінювання звуку при русі вісесиметричних тіл в морському середовищі 
1. Інформаційні системи і технології Клюшта О.В. Використання нейромережевих технологій для забезпечення заданого температурного режиму мікроелектронних пристроїв 
1. Інформаційні системи і технології. Кондрус Л.Л., Рубцова А.І. Особливості та переваги ринку бінарних опціонів 
1. Інформаційні системи і технології Кондрус Л.Л., Тоболь Г.Д. Використання технології Blockchain у сучасному світі та її можливості 
1. Інформаційні системи і технології Корнілов І.С. Практичне використання шаблонів фабрика та фабричний метод при розробці ПЗ 
1. Інформаційні системи і технології Кравчук Р.В., Складанний Д.М. Моделювання рециркуляції пилу гранульованого продукту мовою функціональних блоків 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Костенко І.П. Особливості пошуку інформації в Industry 4.0 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Федькін С.С. Програмні засоби аналізу патентної інформації 
1. Інформаційні системи і технології Лепьохін К.В. Принципи роботи віртуальной лабораторії з відаленним доступом 
1. Інформаційні системи і технології Ляшук А.М. Алгоритм напівказуальної фільтрації цифрових зображень 
1. Інформаційні системи і технології Макарова Д.О. Підвищення прозорості систем електронних голосувань, які використовують технологію Вlockchain 
1. Інформаційні системи і технології Малітчук А.Д. Технічні та програмні засоби розробки і використання AR-технологій 
1. Інформаційні системи і технології Масечко І.О. Проблема обробки неструктурованих даних 
1. Інформаційні системи і технології Маханець Б.О. Мінімізація ризиків податкових надходжень 
1. Інформаційні системи і технології Михайлюк А.М. Розробка програмного додатку “Reference creator” 
1. Інформаційні системи і технології Мішин В.А. Програмний додаток для пошуку користувачів в соціальній мережі Іnstagram 
1. Інформаційні системи і технології Музичин Ю.І., Шабатура Ю.В. Проектування інтелектуальних модулів захисту для системи «розумний будинок» 
1. Інформаційні системи і технології Назаров О.С., Лягуша О.А. Система навігації в приміщенні за допомогою GPS та біконів. 
1. Інформаційні системи і технології Ніколаєва А.В. Моделювання поведінки учасників біржових торгів 
1. Інформаційні системи і технології Озеракін М.Д. Способи використання розподілених комп’ютерних ресурсів на основі технології блокчейн 
1. Інформаційні системи і технології Олійник Я.М. Can smartphones replace PCs 
1. Інформаційні системи і технології Онукевич А.В. Система захисту даних персонального кабінету, шифрування 
1. Інформаційні системи і технології Опришко М.І. Завдання та алгоритм функціонування модуля формування «розумних відповідей» в системі обміну миттєвими повідомленнями 
1. Інформаційні системи і технології Остапюк З.В., Полянська А.О. Дослідження алгоритму для відслідковування погляду 
1. Інформаційні системи і технології Отришко В.О. Аналіз апроксимацій коефіцієнта френеля в задачах фізично-коректного освітлення 
1. Інформаційні системи і технології Паньків А.М. Велосипед в SolidWorks 
1. Інформаційні системи і технології Потапюк Л.М., Троханенко І.В. Opigno LMS – система управління навчанням на базі Drupal 
1. Інформаційні системи і технології Рудий Н.В. Чисельне розв'язування крайових задач для диференціальних рівнянь 
1. Інформаційні системи і технології Стрелковская Л.А., Терещенкова О.В. Использование сервиса Google Docs при проведение квеста на занятии по информационным технологиям для судоводителей 
1. Інформаційні системи і технології Тараненко Р.А. Фундаментальная проблематика получения формальних решений в определении качества информации 
1. Інформаційні системи і технології Ткачешак Н.В. Використання перетворення Фур’є для діагностики газотурбінних двигунів 
1. Інформаційні системи і технології Шабатура Ю.В., Стась С.В. Інформаційна технологія контролю безпечності дерев’яних будівельних конструкцій на основі нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Шаров С.В., Хрептус В.С. Загальні принципи створення веб-сайту 
1. Інформаційні системи і технології Шпурик В.В., Олєнєва К.М. Розробка сценарних рішень з машинним навчанням в області керування даними 
1. Інформаційні системи і технології Яременко Є.А., Олійник В.В. Застосування технологій доповненої реальності в задачах навігації на місцевості 
1. Інформаційні системи і технології Kashtan V.J. Сomputer technology digital satellite images of different resolution 
2. Економічні науки Бажанова Н.В., Долик К.М. Проблеми формування трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах 
2. Економічні науки Боднар О.В., Фурман М. Шляхи покращення внутрішньогосподарського контролю витрат на виробнитво зерна 
2. Економічні науки Бугай В.З., Андросович А.В. Необхідність розробки бізнес-плану вітчизняними підприємствами 
2. Економічні науки Гавриляк В.В. Причини зростання цін на пальне та його наслідки 
2. Економічні науки Давиденко А.В. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України 
2. Економічні науки Дегтяренко В.І. Система грейдів як інструмент оптимізації фонду оплати праці на підприємстві 
2 Економічні науки Діденко Л.В., Саламаха Ю.В. Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні 
2. Економічні науки Дроговоз А.А. Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємства 
2. Економічні науки Дуганець Н.В., Болюх О.М. Щодо питання нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування 
2. Економічні науки Євтушенко Г.І., Максимчук Є. А. Мотивація як інструмент посилення ефективності управління персоналом  
2. Економічні науки Задорожна Д.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні 
2. Економічні науки Имамвердиев Ф.Д. Факторы и пути минимизации рисков казначейского обслуживания расходов 
2. Економічні науки Іванченко К.О. Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного процесу готової продукції 
2. Економічні науки Іваськевич Х.І. Стратегічні орієнтири розвитку внутрішнього фінансового контролю в умовах децентралізації 
2. Економічні науки Корнута О.В., Вагилевич М.Р. Вплив можливостей електронної комерції на розвиток підприємств 
2. Економічні науки Кравченко Г.Є. Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні 
2. Економічні науки Левченко Є.О. Закони стратегічного планування бізнесу 
2. Економічні науки Логвин Н.М., Машлій Г.Б. Роль навчання персоналу в підвищенні ефективності діяльності підприємства 
2. Економічні науки Мосій О.Б. Вплив відкритих даних на діяльність органів місцевого самоврядування 
2. Економічні науки Озерянська Н.В., Мосій О.Б. Операційний менеджмент в системі управління підприємством 
2. Економічні науки Рябук К.П. Економічна ефективність застосування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур 
2. Економічні науки Серьогін С.С., Якимова В.І. Аналіз динаміки ВВП як показника результативності економічної діяльності України на макрорівні  
2. Економічні науки Сєдова О.О., Кравченко Ю.С. Стан земельних ресурсів Київської області 
2. Економічні науки Сливінська О.Б., Бойко Л.Є. Економічна сутність операцій на рахунках в банку 
2. Економічні науки Сметана А.Д.  Системний характер теорії обмежень як концепції прийняття управлінських рішень 
2. Економічні науки Сухопер Я.І. Особливості аналізу руху грошових потоків підприємства 
2. Економічні науки Туболець І.І., Якимова В.І. Антикризове управління людським капіталом як пріоритетним ресурсом соціально-економічного розвитку 
2. Економічні науки Харченко Л.В. Основні проблеми та напрями раціонального використання природних ресурсів в Україні 
2. Економічні науки Хома І.Б., Катірнога І.М. Консалтинг та його роль у формуванні українського бізнесу 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Беляєва Я.С., Колєснік В.С. Сучасний стан готельного та ресторанного бізнесу в Україні 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Дьошіна А.А., Потапов В.О. Особливості управління персоналом в сучасних умовах 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Лупояд І.К., Алієв В.В. Сучасний стан та розвиток управління готельним господарством в Україні 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Рубцова Н.В., Мадуіке К.В. Сучасні аспекти управління трудовими ресурсами на підприємствах готельного господарств 
2. Економічні науки Якубовська Н.В., Антончук А.В. Інформаційний провайдинг в агросфері 
3. Тезнічні науки Макарова Д.О. Впровадження технології блокчейн в системи онлайн голосування 
3. Технічні науки Амборський О.Я., Стасюк Р.Б. Технологія спорудження переходів через автомобільні дороги безтраншейними способами 
3. Технічні науки Ахмедов О.А. Використання сучасної техніки для обліку та контролю споживання природного газу 
3. Технічні науки Безпалюк А.Ю., Стасюк Р.Б. Застосування безкомпенсаторних балкових переходів в трубопровідному транспорті 
3. Технічні науки Василенко Н.А. Упрочнение поверхности штампового инструмента методом ионной имплантации 
3. Технічні науки Волошин М.О., Малютіна С.Е., Мормуль М.Ф. Перспективи розвитку трубопроводів України 
3. Технічні науки Галяс І.І., Стасюк Р.Б. Контроль якості ізоляційних робіт при споруджені трубопроводів різних діаметрів 
3. Технічні науки Гершун Б.І., Стасюк Р.Б. Очищення зовнішньої поверхні трубопроводу від корозії, етапи та ступені очищення 
3. Технічні науки Глівінський Д.О., Абраменко Н.О., Мормуль М.Ф. Проблеми розвитку авіаційного транспорту 
3. Технічні науки Громихін І.В. Аналіз та вирішення проблеми безпеки дорожнього руху в Україні 
3. Технічні науки Данилюк В.О., Заєць В.П., Сидоренко В.О. Зниження рівнів шуму швейного цеху 
3. Технічні науки Дейна В.В., Шабала О.О., Самаріна Г.Д. Застосування інтерференції в науці і техніці 
3. Технічні науки Долинський Р.М., Стасюк Р.Б. Технологія прокладання трубопроводу методом “труба в трубі” 
3. Технічні науки Кана II Саломон, Стасюк Р.Б. Ізоляція зварних стиків труб безпосередньо на трасі і укладання газопроводу в траншею повинні виконуватися тільки окремо 
3. Технічні науки Кіт С.С., Стасюк Р.Б. Балкові переходи з Г-, Z- та П-подібними компенсаторами 
3. Технічні науки Кульчицький В.І. Математична модель впливу стану обтікання на аеродинамічні характеристики маневреного літака 
3. Технічні науки Курпас Д.С., Головня В.М. Стаціонарна багатофункціональна метеорологічна станція 
3. Технічні науки Лавришин М.І. Вплив ландшафтно рекреаційних особливостей на розвиток міста 
3. Технічні науки Лукашук А.А., Резцов И.Ю. Перспективные направления развития нефтегазодобывающей отрасли Украины 
3. Технічні науки Мельник В.П., Богомолов М.Ф. Моделювання системи для дослідження спекл-зображеннь організму людини 
3. Технічні науки Міговк В.В. Вирішення екологічної проблеми утилізації сміття 
3. Технічні науки Мойсюк А.Я., Стасюк Р.Б. Підводні переходи трубопроводів 
3. Технічні науки Мурильов М.О. Тригер з трьома стійкими станами 
3. Технічні науки Петечел І.І. Порівняльна оцінка перспектив розвитку гірськолижного туризму в Україні 
3. Технічні науки Пшепінда Т.В., Стасюк Р.Б. Технології ремонту пошкодженого ізоляційного покриття для діаметрів 1020, 1220 мм 
3. Технічні науки Реут В.В., Молоканов Ю.В. Задача про плоский напружений стан для смуги 
3. Технічні науки Реут В.В., Юсипенко Я.Л. Плоска задача для складеного клина 
3. Технічні науки Русин І.І., Климович М.М., Тирпак Б.В. Геотермальна енергетика Закарпаття та перспективи її розвитку 
3. Технічні науки Сидоренко В.О., Заєць В.П., Сперкач А.Я. Зниження шуму, створюваного відкритим майданчиком клубу "Park Residence" в м. Одеса 
3. Технічні науки Сперкач А.Я., Заєць В.П., Данилюк В.О. Зниження шуму транспортних потоків шумовими екранами на трасі Київ-Харків в с. Красногорівка 
3. Технічні науки. Стефанський Н.В., Савчук Р.Г., Ващук О.В., Кривець Л.А. Кульова блискавка 
3. Технічні науки. Стефанський Н.В., Савчук Р.Г., Ващук О.В., Кривець Л.А. Реактор зі змішаним спектром 
3. Технічні науки Туровський О.А., Стасюк Р.Б. Монтаж камер запускання та приймання засобів очищення діагностування 
3. Технічні науки Філіппова О.Ю., Гребенюк В.В., Мормуль М.Ф. Проблеми розвитку автомобільного транспорту 
3. Технічні науки Хуторний А.О. Математичне дослідження режимів роботи бурової установки з застосуванням циліндричного одноступінчатого редуктора з двома вхідними валами  
3. Технічні науки Хуторний А.О. Розрахунок осьового навантаження на шарошечне долото бурової установки на малих глибинах буріння 
3. Технічні науки Цюрак В.Ю., Стасюк Р.Б. Протекторний та дренажний захист трубопроводу від корозії 
3. Технічні науки Telichko D.V. Аccounting failures when creating the contactless power supply of implants 
Відображається 123 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
25 лист. 2018 р., 06:57
Ċ
Михайло Патряк,
25 лист. 2018 р., 06:57