2017/20 - 13 червня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 20)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 48 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Бердник М.Г., Прус В.С. Програмне забезпечення тріангуляції об’єктів з використанням алгоритма Bowger-Watson 
1. Інформаційні системи і технології. Бондаренко С.С., Нікіфоров О.А., Добровольский Г.К. Навчання нейронних мереж за допомогою методу рою часток 
1. Інформаційні системи і технології. Галаєва Л.В., Ващук І.П. Підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних підприємств за допомогою оптимізаційного моделювання 
1. Інформаційні системи і технології. Добровольский Г.К., Бондаренко С.С., Никифоров А.А. Использование генетического алгоритма в задачах оптимизации 
1. Інформаційні системи і технології. Заславський Д.В., Максімов М.Ю. Генетичні алгоритми у навчанні нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології. Кондрус Л.Л., Клокова Л.О. Роль електронної комерції в Україні та перспективи її розвитку 
1. Інформаційні системи і технології. Крошка Т.І., Павлюк М.С. Застосування похідної функції в економічній теорії 
1. Інформаційні системи і технології. Крошка Т.І., Чорнятинська В.В. Використання диференціального числення при прийнятті оптимальних рішень 
1. Інформаційні системи і технології. Максімов М.Ю., Заславський Д.В. Порівняльний аналіз методів оцінки руху шляхом зіставлення опорних точок та оптичного потоку 
1. Інформаційні системи і технології. Панчишин Б.О. Сучасні тенденції розвитку інформаційного забезпечення на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології. Стехун Д.М. Преобразование Хафа, использование альтернативной метрики 
1. Інформаційні системи і технології. Юсипенко Я.Л. Якісні характеристики та порівняльний аналіз методу Фарнебека 
1. Інформаційні системи і технології. Юсипенко Я.Л. Застосування методу максимальної правдоподібності для видалення аномальних даних 
1. Інформаційні системи і технології. Юсипенко Я.Л. Застосування моделі суміші розподілів та ЕМ-алгоритму для видалення аномальних даних 
2. Економічні науки. Афанасьєв Є.О. Напрями підвищення рентабельності сільськогосподарських підприємств 
2. Економічні науки. Бусарєва Т.Г. Особливості американського досвіду управління валютними ризиками 
2. Економічні науки. Ващук І.П., Галаєва Л.В. Моделювання соціально-економічних систем мережними методами 
2. Економічні науки. Волкова Н.В., Марченко А.О., Романько В.Ю. Аналіз купівельної спроможності населення України 
2. Економічні науки. Галаєва Л.В., Барановська Я.О. Економічна інтерпретація третьої теореми двоїстості 
2. Економічні науки. Губиш Н.О. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку підприємства 
2. Економічні науки. Дерев'янко Л.О. Проблеми адміністрування податку на додану вартість 
2. Економічні науки. Дутченко О.О. Проблеми та песпективи інтернет-маркетингу в Україні 
2. Економічні науки. Заболотна С.П., Галаєва Л.В. Моделювання розвитку малого підприємництва на основі взаємодії з іншими суб’єктами бізнес- середовища 
2. Економічні науки. Козик В.В., Мищишин О.Л. Сутність та особливості транскордонних кластерів 
2. Економічні науки. Козюра І.В., Доскоч Л.О. Організаційно-правові форми функціонування підприємств в умовах трансформації економіки 
2. Економічні науки. Кутова Н.Г. Методика актуарних розрахунків в системі недержавного пенсійного забезпечення при стимулюванні персоналу підприємств 
2. Економічні науки. Кучерява М.В. Категорія «якість фінансової звітності» у наукових дослідженнях 
2. Економічні науки. Лаврик В.В. Бюджетна децентралізація як основа сталого розвитку житлово-комунального господарства регіону 
2. Економічні науки. Левадна Т.Ю. Теоретичні аспекти забезпечення прибуткової діяльності сільськогосподарських підприємств 
2. Економічні науки. Лисенко М.О., Кришталь А.В. Підприємство як об’єкт управління в умовах трансформації економіки України 
2. Економічні науки. Малецька О.І. Особливості обліку основних засобів за міжнародними стандартами 
2. Економічні науки. Приходько В.С. Процес формування стратегії розвитку 
2. Економічні науки. Рашовський Р.В. Аналіз діяльності підприємства ТзОВ «Рекорд» 
2. Економічні науки. Сімахова А.О. Класифікація моделей соціальної економіки у глобальному розумінні 
2. Економічні науки. Хіміч К.І., Філь К.Г. Податок на майно в Україні та особливості його стягнення 
2. Економічні науки. Яцишин Г.В. Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України 
3. Технічні науки. Божко К.М. Генератор хаотичних сигналів на транзисторі типу MOSFET 
3. Технічні науки. Мартиненко В.Г., Мартиненко А.П. Безпека населення в умовах радіоактивного забруднення навколишнього середовища 
3. Технічні науки. Меренюк Є.А. Перспективи використання електромагнітного випромінювання в концепції Energy Harvesting 
3. Технічні науки. Морозова І.В. Експеримент по збудженню коронного розряду 
3. Технічні науки. Нікіфоров О.А., Бондаренко C.C., Добровольський Г.К. Моделювання та аналіз паралельних обчислень 
3. Технічні науки. Носенко А.Д. Перспективи використання терагерцового діапазону 
3. Технічні науки. Парасочка Є.В. Використання програмного комплексу MATLAB для моделювання ЕЕС з STATCOM 
3. Технічні науки. Складанний Д.М., Сорокіна К.В. Врахування статистичної невизначеності у оптимізації процесу цементації ртуті 
3. Технічні науки. Стельмах В.М., Самчук Ю.Ю. Дослідження травмування зерна основних зернових культур при його збиранні поширеними на території України зернозбиральними комбайнами 
3. Технічні науки. Томашук О.С., Федоренко А.В., Суліма О.В., Рудик Т.О. Вдосконалення методики вимірювання та контролю дроту системами технічного зору 
3. Технічні науки. Фоглер О.М., Завадовська А.Д. Катоди на основі сірки для літій-іонних акумуляторів 
3. Технічні науки. Фоглер О.М., Завадовська А.Д. Електричні характеристики полімерних систем на основі ПЕГ та ППГ 
Відображається 48 елементів