2019/44 - 12 грудня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 44)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 115 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Безпалов Р.В. Програмний засіб для клієнтоорієнтованого надання послуг операторами мобільного зв’язку 
1. Інформаційні системи і технології Бондар А.В. Сучасні аспекти та перспективи розвитку «розумних міст» 
1. Інформаційні системи і технології Бондарчук А.С. Practical researching of clustering methods using scikit-learn python toolkit 
1. Інформаційні системи і технології Ваш Ю.В. Дизайн та технології створення ігрового рушія 
1. Інформаційні системи і технології Верещак О.Р. Прогнозування параметрів комп’ютерної мережі на основі інтелектуальних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Врадій Д.В. Система супроводження та аналізу вступу спеціалістів науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
1. Інформаційні системи і технології Гарасимів Т.Г., Корчемлюк О.В. Алгоритми для технології аналізу систем класифікації 
1. Інформаційні системи і технології Гілюта М.І., Ясній О.П. Проблеми розвитку вантажної логістики та впровадження інформаційних технологій у галузі 
1. Інформаційні системи і технології Глинчук Л.Я., Чурак О.Л. Інформаційні технології в новій українській школі та їх особливості 
1. Інформаційні системи і технології Гоголь В.М., Гуменюк Т.В. Комп’ютерна система ідентифікації технологічних станів бурової установки 
1. Інформаційні системи і технології Гончаренко Д.В., Глюза А.П., Назаренко Ю.В. Медицина та робототехніка 
1. Інформаційні системи і технології Гришанович Т.О., Джеллул А. Особливості проектування мобільного додатку для підтримки роботи стоматологічної клініки 
1. Інформаційні системи і технології Гуменюк О.Ю., Лісовенко І.Д. Система аналізу надвеликих даних соціальної мережі Твіттер за допомогою наївного класифікатора Байєса 
1. Інформаційні системи і технології Гумінський А.М. Система супроводження та аналізу навчального процесу спеціалістів науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
1. Інформаційні системи і технології Данильчук Р.Л., Булатецька Л.В. Проектування та розробка клієнт-серверної системи для віддаленого керування комп’ютерами в комп’ютерному класі 
1. Інформаційні системи і технології Дєркі А.Н. Планетарний редуктор 
1. Інформаційні системи і технології Дмитрієв В.С. Комп’ютер та комп’ютерні системи 
1. Інформаційні системи і технології Дудка Г.Ю., Деревянчук О.В. Пошук оптимальної пропозиції по вартості та часу в маршруті при придбанні квитків транспортної компанії 
1. Інформаційні системи і технології Зубик Я.С. Дослідження методів та принципів просування веб-сайту в пошукових системах 
1. Інформаційні системи і технології Кирилюк О.Г., Гавриляк О.М., Воробець О.І., Воробець Г.І. Програмне забезпечення для моделювання і дослідження частотних властивостей елементів і компонент швидкодіючої комп‘ютерної логіки  
1. Інформаційні системи і технології Кирилюк О.Г., Кузьмін М.Р., Воробець О.І., Воробець Г.І. Дослідження статистичних характеристик модифікованого асиметричного блокового шифру для захисту інформації у форматах різного типу  
1. Інформаційні системи і технології Клименко Д.Р., Квітка О.О., Шахновський А.М. Контроль якості готової продукції із застосуванням технологій машинного навчання 
1. Інформаційні системи і технології Коваленко П.К., Петрусенко К.В. Кібербезпека та кібератаки в сучасному світі 
1. Інформаційні системи і технології' Когут Є.Ю.  Модель аналізу та оцінки ризиків 
1. Інформаційні системи і технології Козюра А.В., Собчук О.М. Технології створення блогів 
1. Інформаційні системи і технології Коляда О.В., Маркіна О.М. Проведення геоінформаційного екологічного моніторингу 
1. Інформаційні системи і технології Коцій Н.М. Алгоритми паралельного навчання глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Крижанівський Ю.В. Виявлення та класифікації об’єктів на супутникових зображеннях на основі глибокої нейронної мережі  
1. Інформаційні системи і технології Кулібаба М.В. Хмарна архітектура та керування 
1. Інформаційні системи і технології Кулібаба М.В. Призначення та задачі сигналізації та синхронізації у інфокомунікаційних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Лихо К.В. Розробка алгоритму консенсусу в децентралізованому реєстрі логістичного ланцюжка для PLM систем 
1. Інформаційні системи і технології Маханець Б.О. Моделювання впливу політичного ризику на обсяг інвестицій 
1. Інформаційні системи і технології Мельникович Р.В. Нейромережевий метод попередньої обробки вхідних даних на основі глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Мицак Н.В. Інтеграція штучних нейронних мереж з базами знань для побудови систем підтримки прийняття рішень 
1. Інформаційні системи і технології Мінько А.Ю. Інформаційна безпека і засоби захисту інформації  
1. Інформаційні системи і технології Немшилов Ю.А., Лактионов Е.П. Система автоматической стабилизации колёсным роботом 
1. Інформаційні системи і технології Немшилов Ю.О., Білозерський В.О. Лабораторна установка для зняття тягових характеристик електродвигуна 
1. Інформаційні системи і технології Немшилов Ю.О., Сарабун М.І. Система стабілізації поперечної осі стендової моделі бікоптеру 
1. Інформаційні системи і технології Патралюк І.В., Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Програмний засіб розпізнавання та аналізу музики для платформи Telegram 
1. Інформаційні системи і технології Пеляк А.О., Лущак М.С. Використання генетичного алгоритму для захисту інформації від вторгнень 
1. Інформаційні системи і технології Протас Б.Л. Інтерактивний туристичний путівник на базі фреймворків Core ML та Vison 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Семантична верстка: поняття та приклад семантичного коду 
1. Інформаційні системи і технології Скрипник В.В. Програмно – апаратний модуль контролю та автоматичної очистки каналізацію в системі «розумний дім» 
1. Інформаційні системи і технології Сокальський С.Ю. Розмітка текстових документів на основі глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Солодовник П.Е. Програмне забезпечення модуля керування промислового робота МРЛУ-200-901 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Олійник О.О. Підходи до оцінки загроз інформаційної безпеки організації 
1. Інформаційні системи і технології Тарасенко Ю.С., Луценко В.В., Філіпов М.С. Апріорна вразливість сучасного захисту персоналу та вдосконалення анонімності їх роботи 
1. Інформаційні системи і технології Терещенкова О.В., Стрелковская Л.А. Имитационное моделирование при изучении профессионально направленных задач судоводителей 
1. Інформаційні системи і технології Фазулов Д.О., Сігова О.В. Особливості застосування математичного апарату в соціології 
1. Інформаційні системи і технології Шлома О.К., Волотка В.С. Порівняльний аналіз виробників мережевого устаткування для Wi-Fi роумінгу 
1. Інформаційні системи і технології Шпак П.М., Петрик М.Р. Розробка автономного віртуального світу з динамічно підтримувальним штучним інтелектом з використанням MVC архітектури 
1. Інформаційні системи і технології Шумік Н.В., Глинчук Л.Я. Особливості програмної реалізації електронного навчального курсу з jQuery 
1. Інформаційні системи і технології Щира Г.І. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках математики у сучасній школі 
1. Інформаційні системи і технології Якимець В.С., Карпенко Ю.О. Роль ринку інформаційних технологій в економіці 
1. Інформаційні системи і технології Якимчук А.В., Яковлєва І.Д. Модернізований алгоритм обробки зображень з використанням оператора Собеля 
1. Інформаційні системи і технології Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д., Гнідан С.П. Голосове керування розумним будинком за допомогою Google Assistant 
1. Інформаційні системи і технології Ярема А.В. Огляд методів підвищення пропускної здатності мережі 
1. Інформаційні системи і технології Яритенко В.О. Моделювання технологічного процесу виготовлення МЕМС-акселерометра 
1. Інформаційні системи і технології Ясюлянец В.В. Веб-плагін інтеграції нової пошти у електронні магазини, розроблені на платформі Woocommerce 
1. Інформаційні системи і технології Mykytas A.O., Kononenko O.M., Bratyshchenko M.R. Кібернетика 
2. Економічні науки Бойко К.О. Проблемні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами у іноземній валюті 
2. Економічні науки Войтещик Е.А., Купрейчик Д.В. Профессия аудитор  
2. Економічні науки Войтюк О.Ю. Проблеми та перспективи ринку молокопереробної продукції в Україні 
2. Економічні науки Голубчак І.В. Щодо необхідності формування резерву сумнівних боргів 
2. Економічні науки Дмитрієв В.С. Гроші 
2. Економічні науки Добривечір О.В. Кіберстрахування – один із інноваційних напрямків страхування в Україні 
2. Економічні науки Євсєєва Ю.А., Натрошвілі С.Г. Система управління маркетингом на підприємстві 
2. Економічні науки Єремян О.М., Головченко О.І. Особливості оподаткування результатів діяльності промислових підприємств податком на прибуток 
2. Економічні науки Жадан П.В., Трофімова А.В. Діагностика національної туристичної конкурентоспроможності 
2. Економічні науки Захарченко О.О. Впровадження інтернет - страхування в Україні 
2. Економічні науки Зюзін О.С., Димченко О.В., Кравець О.М. Управління корпоративною ідентичністю підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах 
2. Економічні науки Караван Н.А., Іскандарова-Мала А.О. Аналіз процесу амортизації 
2. Економічні науки Кашпрук А.В. Формування системи управління знаннями підприємства 
2. Економічні науки Коваленко В.О. Адаптація менеджера в новому колективі 
2. Економічні науки Кравцова А.А., Невдах С.В. Управленческий учёт 
2. Економічні науки Кравчук А.О., Арабаджи М.К. Повноваження та відповідальність аудитора при участі в інвертаризації 
2. Економічні науки Кульчицька Є.В. Страхування стихійних лих в умовах кліматичних змін 
2. Економічні науки Літинська В.А., Гаванчук І.Р. Розвиток кар’єри персоналу на вітчизняних підприємствах 
2. Економічні науки Літинська В.А., Онуфран О.В. Контролінг в сучасних умовах 
2. Економічні науки Найдьонов В.В., Рейберг Р.Ф. Заходи щодо розвитку соціального туризму в Україні 
2. Економічні науки Немножко А.В., Натрошвілі С.Г. Управління інвестиційним проектом по здійсненню посередницької діяльності 
2. Економічні науки Нечипоренко Є.В., Шуляр Н.М. Вплив тіньової економіки на фінансовий стан в Україні 
2. Економічні науки Оліщук О.Г., Бєлін В.С. Сек'юритизація іпотечних активів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку 
2. Економічні науки Паук О.Є. Сучасний стан та перспективи інвестування засобів розміщення України 
2. Економічні науки Савва О.О. Розвиток казначейської моделі обслуговування бюджетів в умовах реалізації реформи бюджетного процесу 
2. Економічні науки Сєдова О.О. Смородина чорна – альтернативна конкурентоспроможна ягідна культура 
2. Економічні науки Сокол А.О., Скрипник К.О., Шуляр Н.М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах 
2. Економічні науки Соломатіна Т.В. Розвиток фінансового потенціалу аграрного сектора: стратегії зовнішньоекономічної діяльності  
2. Економічні науки Ткачук Г.О., Гнипа О.С. Запровадження незалежного аудиту достовірності розрахунків з ПДВ 
2. Економічні науки Федорченко О.Є., Ракарчук А.Д. Особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ 
2. Економічні науки Царик М.І. Трансдисциплінарний підхід до формування компетенцій сучасного менеджера 
2. Економічні науки Шукліна В.В., Позняков В.А. Суб'єктивність інформаційного забезпечення концепції споживчої оцінки корисності  
2. Економічні науки Ярмак В.С., Радзівілл О.А. Соціально-психологічні аспекти реформ в Україні на прикладі Угоди про асоціацію 
2. Економічні науки Яценко О.В., Бєлін В.С. Функціонування місцевих бюджетів України в умовах євроінтеграційних процесів 
3. Технічні науки Андрощук В.В. Розробка програми для стиснення зображень на основі нейромережі Кохонена 
3. Технічні науки Білинець Д.П., Домницька Г.В. Основні методи формування громадських просторів 
3. Технічні науки Божко К.М. Визначення послідовного внутрішнього опору фотоелектричної сонячної батареї 
3. Технічні науки Божко К.М., Загоржевський В.І., Чорнуха А.А. Темнова вольт-фарадна характеристика фотоелектричної сонячної батареї  
3. Технічні науки Булавка С.С. Контроль якості повітря у підобтічному просторі ракети носія 
3. Технічні науки Гура В.О. Системи моніторингу функціонального стану головного мозку 
3. Технічні науки Кайнц Д.І., Шип М.П., Шушко М.М. Комплексний благоустрій житлових кварталів 
3. Технічні науки Кіс Н.Ю., Лаба І.Б. Принципи реконструкції промислових територій 
3. Технічні науки Копєйкін С.Е. Проведення вантажних операцій в морі 
3. Технічні науки Кроленко С.Р. Проектування безконтактного активного 3Д-сканера 
3. Технічні науки Кулакова Т.А. Проблеми озеленення в м. Вінниця 
3. Технічні науки Куцина І.А., Войтюк І.В. Проектування вулиць і доріг в гірській місцевості 
3. Технічні науки Куцина І.А., Фатула А.В. Методи організації безпеки руху пішоходів 
3. Технічні науки Лисак С.І., Рєпін В.Ю., Красніков В.Ф., Дмитрієва О.О., Федченко Н.І. Визначення тягової здатності машини для розробки мерзлих грунтів безперервної дії 
3. Технічні науки Назаренко Т.А. Методи моделювання елементів мікросистемної техніки 
3. Технічні науки Пилипенко Н.М., Прядка С.І. Емпіричний аналіз взаємозв’язку конкурентоспроможності та економічної безпеки сільськогосподарського підприємства 
3. Технічні науки Рудик В.Я. Система виконання голосових команд 
3. Технічні науки Сивоненко С.А. Автоматизированная система помощи во время управления транспортным средством 
3. Технічні науки Синєгуб О.О. Глобальне та локальне планування шляху мобільного робота 
3. Технічні науки Солонінко Ю.М., Оверчук А.В. Контроль дисперсності гідравлічних олив вибраними оптичними методами аналізу 
3. Технічні науки Чепак О.Р. Система резервного копіювання інформації та синхронізації даних 
Відображається 115 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
23 груд. 2019 р., 23:43
Ċ
Святослав Русенко,
23 груд. 2019 р., 23:43