2018/29 - 12 червня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 29)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 83 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Архипова С.А. Построение регрессионных моделей при неполной информации о погрешностях измерений 
1. Інформаційні системи і технології Балалаева Е.Ю., Вакуленко Т.В. Применение алгоритмов нечеткой логики для создания информационной системы медицинской диагностики 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко В.А. Державна політика впровадження інформаційних технологій в галузь медицини України 
1. Інформаційні системи і технології Гораш М.А. Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану архітектурних об’єктів 
1. Інформаційні системи і технології Доброштан М.В. Правові механізми захисту інформаційних прав людини 
1. Інформаційні системи і технології Драбинко В.П. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі освіти у вищих навчальних закладах 
1. Інформаційні системи і технології Дрегало Л.В. Оптимізація використання ресурсів сховищ даних 
1. Інформаційні системи і технології Елізаров А.Б., Гасімов Ф.М.О. Захист корпоративної мережі підприємства за рахунок створення VPN тунелю 
1. Інформаційні системи і технології Колесников В.А. Порівняльна характеристика симетричного та асиметричного шифрування 
1. Інформаційні системи і технології Корзун В.І. Використання штучного інтелекту для розпізнавання об'єктів місцевості на зображеннях 
1. Інформаційні системи і технології Котлерман І.В., Отношенний І.О. Особливості реалізації стеганосистеми з секретним ключем 
1. Інформаційні системи і технології Кравченко О.О. Аналіз методів кешування даних у веб-застосуваннях 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Осипенко М.В. Використання штучного інтелекту для пошуку інформації в електронних джерелах 
1. Інформаційні системи і технології Макута М.Ю. Дослідження та розробка телеграм-бота системи самообслуговування Інтернет-провайдера 
1. Інформаційні системи і технології Марочканич О.Р. Проблеми та ризики у веб-застосуваннях 
1. Інформаційні системи і технології Марочканич О.Р. Порівняльний аналіз алгоритмів шифрування на прикладі веб-браузерів 
1. Інформаційні системи і технології Марочканич О.Р. Основні засади та принципи оптимального пошуку інформації 
1. Інформаційні системи і технології Мерзлікін К.М. Аналіз методів класифікації часових рядів 
1. Інформаційні системи і технології Миколайчук Т.В., Фоміченко І.П. Впровадження сучасних систем фільтрації у галузь кольорової металургії України 
1. Інформаційні системи і технології Мискін Ю.І., Міщенко Р.О., Вальдовский В.І. Характеристика сучасного програмного забезпечення автоматизації обліково-інформаційних систем управління 
1. Інформаційні системи і технології Псюк Н.М. Класифікація фразеологізмів: теоретико-понятійний аспект 
1. Інформаційні системи і технології Рогоза А.В. Хмарні обчислення 
1. Інформаційні системи і технології Рогоза А.В. Мобільна хмарна мережа 
1. Інформаційні системи і технології Рогоза А.В. Вразливість хмарних обчислень 
1. Інформаційні системи і технології Синельников Н.Д. Электронные платежные системы для деятельности некоммерческого предприятия 
1. Інформаційні системи і технології Сініцин О.В. Алгоритмічні та програмні засоби формування і відображення тривимірного зорового образу земельної ділянки та об’єктів наземного базування в геоінформаційній системі прецизійного землеробства 
1. Інформаційні системи і технології Слабінога М.О., Семків Р.Ю. Система пропускного контролю на базі ESP8266 та платформи Arduino 
1. Інформаційні системи і технології Тєлишева Т.О., Курилко І.М. Сервіс з прикладним інтерфейсом для розпізнавання облич 
1. Інформаційні системи і технології Ченька М.В. Cambridge Analytica та інформаційна безпека у соціальних медіа 
1. Інформаційні системи і технології Черняк Б.Р. Використання інформаційних систем для підтримки діяльності некомерційного підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Шевелін М.С. Проблеми прогнозування багатофакторних моделей 
2. Економічні науки Аль-Газу Алі Напрямки зменшення собівартості послуг авіатранспорту 
2. Економічні науки Балагур Ю.А. Проблеми безпеки електронної комерції в мережі інтернет 
2. Економічні науки Балагур Ю.А. Проблеми розвитку ринку інновацій в процесі інституціоналізації української економіки 
2. Економічні науки Божок Є.М. Формування портфелю банківських послуг 
2. Економічні науки Бондаренко В.В. Інноваційна діяльність аграрних підприємств 
2. Економічні науки Босак А.О., Пенгрин С.М. Світовий ринок риби: загальні тенденції і місце України 
2. Економічні науки Буркова Л.А., Бабіна К.О. Загальнодержавні податки та збори: сутність та значення 
2. Економічні науки Буртник С.Р., Яременко М.І. Удосконалення обліку нематеріальних активів 
2. Економічні науки Бусарєва Т.Г. Характеристика етапів управління знаннями ТНК 
2. Економічні науки Буштаков С.В., Джур О.Є. Вплив цифрових технологій на формування систем менеджменту підприємств 
2. Економічні науки Галушко О.І. Перспективи розвитку форензік послуг в Україні 
2. Економічні науки Губиш Н.О. Шляхи підвищення ліквідності підприємства в межах антикризового управління 
2. Економічні науки Добра М.В. Контроль процесу управління інвестиційним проектом та його фінансові елементи 
2. Економічні науки Дуганець Н.В., Кучер І.Т. Інвентаризація грошових коштів 
2. Економічні науки Закіров Р.Р. Продуктивність праці в Україні 
2. Економічні науки Захаренко Ю.С. Особливості відображення уцінки основних засобів з метою податкових розрахунків 
2. Економічні науки Іванова В.С. Аналітичні аспекти оцінки результативності реалізації інвестиційних проектів на основі збалансованої системи показників 
2. Економічні науки Іващенко О.В., Клименко С.Є. Ділова розвідка як складова фінансово-економічної безпеки підприємства 
2. Економічні науки Клеймьонова А.О. Технологія блокчейну в обліку «потрійного запису» 
2. Економічні науки Колосенко К.О. Проблеми формування ресурсного потенціалу підприємства 
2. Економічні науки Кримінець О.Я. Інвестиції в основний капітал в Україні 
2. Економічні науки Лакуста Н.Ю. Особливості ліцензування торговельної діяльності 
2. Економічні науки Личак О.О. Вдосконалення принципів управління операційними ризиками в банках України 
2. Економічні науки Нашкерська Г.В., Лемешко С.Я. Удосконалення організації обліку готівкових операцій на підприємстві 
2. Економічні науки Пастух Х.Р., Машлій Г.Б. Роль стратегічного планування у розвитку територіальних громад 
2. Економічні науки Петрушко Я.Р. Конкурентна розвідка як елемент системи безпеки кредитної діяльності банків 
2. Економічні науки Прудкий В.В., Малик І.П. Мотивація як фактор підвищення продуктивності праці 
2. Економічні науки Рибалка Ю.А. Заходи вдосконалення системи управління фінансовими результатами від операційної діяльності підприємства 
2. Економічні науки Савчук Л.О. Інфляція в Україні та її прогнози 
2. Економічні науки Саидова Д.Н., Мусаева Н.Н., Мустафаев С.А. Вопросы совершенствования профессиональной подготовки предпринимательских кадров в условиях инновационного развития 
2. Економічні науки Саидова Д.Н., Мусаева Н.Н., Худойбердиева Ф.М. Инновационные технологии в аграрном секторе Узбекистана для повышения производства растениеводства 
2. Економічні науки Соколенко Л.Ф. Інформаційне забезпечення системи обліку альтернативних форм обслуговування житлового фонду 
2. Економічні науки Талоєв Д.Р. Інструментарій вирішення конфліктних ситуацій в організації 
2. Економічні науки Танчик О.І., Дятлов Є.В. Інформаційне забезпечення як складова управління національною економікою 
2. Економічні науки Фрайт О.В. Перспективні напрямки застосування Інтернет технологій в маркетинговій діяльності підприємства 
2. Економічні науки Ширяєва Л.В., Шахова О.А. Проблеми та шляхи вдосконалення страхового ринку в Україні 
2. Економічні науки Kryshtal G. Situation of the institutional and evolutionary concept of interaction of the state regulator, banking institutions and real sectors of the economy in modern conditions 
3. Технічні науки Божко К.М. Телевізійні засоби в неруйнівному контролі електролюмінісцентних мікродефектів сонячних елементів 
3. Технічні науки Бреус Д.М. Розрахунок для дослідження принципу дії ультразвукового датчику для електронної системи виявлення перешкод 
3. Технічні науки Грудз В.Я., Марущенко В.В., Братах М.І., Савчук М.Т., Філіпчук О.О. Питання експлуатації газовидобувної системи на завершальній стадії експлуатації родовищ 
3. Технічні науки Запорожець Ю.А. Вплив навколишнього середовища на перенесення забруднюючих речовин в природному дисперсному середовищі 
3. Технічні науки Запорожець Ю.А. Використання експертних систем для прогнозування міграції розчинених речовин в ґрунтовому шарі 
3. Технічні науки Защепкіна Н.М., Божко К.М. Вимірювання енергетичної освітленості імітатора сонячного випромінювання монохромним приймачем 
3. Технічні науки Касько А.Р., Штаєр Л.О. Аналіз результатів польових досліджень при застосуванні акустичного методу контролю витоків з трубопроводів 
3. Технічні науки Кондрашов К.В. Анализ современных систем аварийно-предупредительной сигнализации судов 
3. Технічні науки Левченко К.А., Сабадаш Н.І. Е 160а – харчова добавка поліфункціональної дії 
3. Технічні науки Морозова І.В., Богданов В.В. Експериментальні дослідження параметрів і характеристик імітатора сонця у неперервному режимі 
3. Технічні науки Петрова Ж.О., Дмитренко Н.В., Слободянюк К.С. Визначення теплоти випаровування соєво-шпинатної суміші 
3. Технічні науки Харченко Т.П. Механізм збереження енергії Discontinuous Reception (DRX) в LTE Advanced 
3. Технічні науки Харченко Т.П. Фізичний рівень LTE: аналіз та оцінка ефективності 
3. Технічні науки Швець Л.В., Труханська О.О. Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички 
3. Технічні науки Щедролосєв О.В., Коннов В.М., Узлов О.М., Кириченко К.В. Технологічні особливості побудови композитних доків зі зменшеною кількістю набору у понтоні 
Відображається 83 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
22 черв. 2018 р., 02:11
Ċ
Михайло Патряк,
22 черв. 2018 р., 02:43