2020/48 - 12 травня 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 48)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 78 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Андреєва Н.М. Платформа Zoom – якісний сервіс під час дистанційного навчання 
1. Інформаційні системи і технології Афанасьєва А.М., Гречмак Д.В. Настройка сервісних примітивів протоколу MQTT 
1. Інформаційні системи і технології Бабич Є.Ю. Ефективні алгоритми стиснення даних 
1. Інформаційні системи і технології Берладін В.К. Системи та засоби штучного інтелекту 
1. Інформаційні системи і технології Бойко В.І. Розробка інформаційної системи для підтримки роботи агенства нерухомості 
1. Інформаційні системи і технології Воропаева К.А. Огляд платформи Raspberry Pi для управління інтелектуальними мобільними об'єктами 
1. Інформаційні системи і технології Гончаренко Д.В., Глюза А.П., Назаренко Ю.В. Основи баз даних 
1. Інформаційні системи і технології Горелов Д.О. Взаємодія однорангових сутностей в системі IoT 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Використання платформи Arduino Uno для управління інтелектуальними мобільними об'єктами 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Розробка Plugins для платформи Arduino Uno 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В., Афанасєева А.М. Застосування платформи Arduino Uno у Fritzing – схемi 
1. Інформаційні системи і технології Гриб О.О. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 
1. Інформаційні системи і технології Дронь В.В., Журавель Р.М., Циганок О.М. Мікроконтролери Unitronix в освітньому процесі 
1. Інформаційні системи і технології Карауш Д.І., Деревянчук О.В. Навчальний програмний комплекс «Захист персональної інформації в мережі інтернет» 
1. Інформаційні системи і технології Кірсанов А.С. Дослідження методів ідентифікації при розпізнаванні візуальних образів 
1. Інформаційні системи і технології Кривий Я.В. Проектування модуля для інтеграції CMS «Magento 2» з платіжною системою Authorize.net  
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Бровенко І.М. Розробка способу формування траєкторного руху 
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Дінець І.Є. Розробка архітектури системи управління мобільним пристроєм 
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Ісаєва Є.А. Застосування широтно-імпульсної модуляції для регулювання напруги живлення при управлінні безколекторним двигуном ꞌꞌHobbywing XeRunꞌꞌ  
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Котелевський І.І. Застосування інфрачервоного далекоміра SHARP в комп'ютерній системі з програмованою логікою 
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Федоров А.С. Застосування електронних ключів для управління безколекторним двигуном ꞌꞌHobbywing XeRunꞌꞌ у комп'ютерній системі з програмованою логікою 
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Югай А.Ю. Застосування безколекторного двигуна ꞌꞌHobbywing XeRunꞌꞌ у комп'ютерній системі з програмованою логікою 
1. Інформаційні системи і технології Левус Я.І. Огляд методів формування рекомендації 
1. Інформаційні системи і технології Лютак І.З. Компонентне програмне забезпечення для моніторингу технічного стану протяжних технологічних об’єктів 
1. Інформаційні системи і технології Лященко О.В.  Вплив інноваційних технологій на розвиток комунікації іноземною мовою 
1. Інформаційні системи і технології Малецький Л.В., Юдін М.М. Аналіз рішень на основі технології Blockchain в сфері телекомунікацій 
1. Інформаційні системи і технології Манзюк Т.В. Методика використання хмарного сервісу Google Classroom на заняттях 
1. Інформаційні системи і технології Мещеряков Я.Я. Використання міжмашинного інтерфейсу M2M 
1. Інформаційні системи і технології Міненко Є.С. Дослідження особливостей реалізації імітаційних поведінкових моделей систем і мереж зовнішнього зберігання і обробки даних 
1. Інформаційні системи і технології Міненко Є.С. Дослідження особливостей побудови багатофункціональних систем і мереж зовнішнього зберігання і обробки даних 
1. Інформаційні системи і технології Пасічник М.Ю. Порівняння алгоритмів процедурної генерації воксельної геометрії 
1. Інформаційні системи і технології Педос В.М. Уніфікований механізм інтеграції спеціалізованого торгівельного обладнання до інформаційної системи на базі платформи "1С: Підприємство 8" 
1. Інформаційні системи і технології Подольчук В., Деревянчук О.В. Віртуальний навчальний стенд «Деревообробні верстати» 
1. Інформаційні системи і технології Садиков М.А., Samedova Sabina Світовий досвід: ефективна діяльність державних органів управління  
1. Інформаційні системи і технології Ситник Ю.О. Використання методів багатокритеріальної оптимізації для перетворення серійного виробництва до масового 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Огляд платформи Arduino Uno для створеннння інтерактивних об'єктів автоматики 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Взаємодія платформи Arduino Uno з Actuators за допомогою примітивів 
1. Інформаційні системи і технології Стеблик В.А. Розвиток мережевих технологій та їх вплив на навчання студентів комп’ютерних спеціальностей 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Костенко В.В. Інформаційні технології в управлінні проектами 
1. Інформаційні системи і технології Таламанова І.С. Огляд існуючих методів для прогнозування забруднення повітря 
1. Інформаційні системи і технології Терещенкова О.В., Стрелковская Л.А. Использование видеоуроков для формирования компетенций судоводителей 
1. Інформаційні системи і технології Ткачова Н.М., Казанська О.О., Шевцова О.О. Інноваційно-комунікативні технології в освіті: дистанційне навчання 
1. Інформаційні системи і технології Тодорович І., Деревянчук О.В. Навчальний програмний комплекс «Мова розмітки HTML та CSS» 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М. Застосування кластерного аналізу в роботі web-сервісу обліку і планування громадських проєктів міста 
1. Інформаційні системи і технології Чуприна А.С., Руденко Д.Б. Дослідження властивостей графових баз даних для вирішення транспортних задач 
1. Інформаційні системи і технології Юрчишин В.М. Проблеми підготовки спеціалістів вищої кваліфікації в області інформаційних технологій. 
1. Інформаційні системи і технології Якимець В.С., Карпенко Ю.О. Модернізація системи деканату 
1. Інформаційні системи і технології Яскевич С.С. Дослідження систем контролю доступу до автомобіля 
1. Інформаційні системи і технології Bondarenko M.E., Pugach A.V. Scheme of big data virtualization in anonymous computer networks  
1. Інформаційні системи і технології Nesterenko M.V. Specifics of constructing local computer networks on AON technology 
1. Інформаційні системи і технології Tomonova K.O., Onatskiy R.S. Organization of remote access to USB devices on computer network with terminal clients 
2. Економічні науки Бобик В.М. Роль недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України 
2. Економічні науки Бондар А.В. Розрахунок ризиків при інвестуванні коштів у новобудову 
2. Економічні науки Гончарова В.О. Цінності як визначальний чинник розвитку супільства в умовах діджіталізації 
2. Економічні науки Князєва Т.В., Охріменко В.В., Синяк Ю.В. Проблематика та шляхи оптимізації прямих іноземних інвестицій в Україні 
2. Економічні науки Крисак А.І. Екологічні пріоритети формування принципів регулювання земельних відносин 
2. Економічні науки Ляшенко Ю.М. Аналіз виробничих запасів підприємства 
2. Економічні науки Малько І.Л. Кредитні важелі розвитку економіки України 
2. Економічні науки Мамченко С.Д. Про перспективи розвитку економічної кібернетики 
2. Економічні науки Мостовенко А.І. Значення внутрішнього аудиту у сьогоденні 
2. Економічні науки Петасюк О.І. Історія менеджменту: пророчі візії Пітера Друкера 
2. Економічні науки Рогозний С.А., Ільїн В.Ю. Основні аспекти практичного застосування МСФЗ 16 «Оренда»: подальші оцінки та операції 
2. Економічні науки Сарахман І.В., Полінкевич О.М. Заходи для покращення використання складових потенціалу підприємства 
2. Економічні науки Сарахман І.В., Хілуха О.А. Інвестиційна діяльність корпоративного підприємства  
2. Економічні науки Сукурова Н.М. Strategies of foreign market expansion of national companies-exporters: paculiarities of realization  
2. Економічні науки Федоренко Т.М. Взаємозалежність ринку туристичних послуг та розвитку готельного господарства України в контексті формування стратегії сталого розвитку 
2. Економічні науки Цуркан І.М., Колеснік М.В. Врегулювання страхових претензій 
2. Економічні науки Цуркан І.М., Савчук Д.Р. Управління фінансовими результатами страхової компанії 
2. Економічні науки Черніков В.П. Інноваційна спрямованість навчального процесу викладання дисципліни «Основи підприємництва» 
2. Економічні науки Salabai V.O. "Green Office" as an economic component of the enterprise 
3. Технічні науки Божко К.М. Вплив нагрівання на експлуатаційні параметри фотоелектричної сонячної батареї 
3. Технічні науки Головня В.М. Параметри взаємодії лазерного світла з біологічними клітинами  
3. Технічні науки Лебідь І.Г., Дудник О.С., Денис О.В., Мельник С.Ю., Поліщук І.В. Аналіз проблем, які виникають при здійсненні міжнародних вантажних перевезень 
3. Технічні науки Лютак З.П. Підхід визначення рівня сигналу в ультразвуковому методі із врахуванням стану поверхні контрольованого металу  
3. Технічні науки Назаренко Н.М. Датчик руху на ефекті Доплера 
3. Технічні науки Начовний І.І., Томіна А.-М.В., Набережний Є.О. Вплив порошку шунгіту на експлуатаційні показники політетрафторетилену 
3. Технічні науки Пархоменко Л.А., Денисенко А.И. Математическое моделирование при исследовании превращений в сплавах 
3. Технічні науки Фокіна Т.О., Єфімов Г.П., Бондаренко Н.І. Домашні експериментальні завдання, як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів у системі вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 
Відображається 78 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
4 черв. 2020 р., 03:24