2018/27 - 12 квітня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 27)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 21 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології  Бурачик О.О. Порівняльна характеристика алгоритмів заміщення  
1. Інформаційні системи і технології  Гаманюк В.Д., Мещанінов С.К.  Парова турбіна як об’єкт регулювання в системі виробництва холодного дуття 
1. Інформаційні системи і технології Катран Л.В. Моделювання алгоритму обробки сигналів при неруйнівному контролі композитних матеріалів 
1. Інформаційні системи і технології  Місюк О.І., Бандура В.В., Зорін В.О., Саманів Л.В.  Порівняльний аналіз навчальних можливостей систем дистанційного навчання 
1. Інформаційні системи і технології  Сапіжак І.М. Навчальна система тестування програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології  Kabir A. Mental and value features of stakeholders as a key criteria to form project portfolio for a large socio-economic entity (case study of Nigeria) 
2. Економічні науки Довгань Л.Є., Шумейко А.П.,  Стратегічне управління кадровим потенціалом 
2. Економічні науки Желіба А.А. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю в Україні 
2. Економічні науки Коник В.І., Чухліб А.В. Аналіз в системі обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами 
2. Економічні науки Кравчук Н.А., Чухліб А.В. Аналітична оцінка виробництва овочів в Україні 
2. Економічні науки Пупко І.В., Татарин Н.Б. Доходи місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади 
2. Економічні науки Романькова О.Н. Демографическое состояние Украины 
2. Економічні науки Савчук Л.О. Тенденції розвитку інновацій в Україні 
2. Економічні науки Струк Н.П. Щодо уточнення поняття «енергетична безпека» 
2. Економічні науки Сухопер Я.І. Організація бухгалтерського обліку як гарантія економічної безпеки підприємства 
2. Економічні науки Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Місцеві бюджети та механізм їх балансування 
2. Економічні науки Ярмола К.М. Ринок аудиторських послуг в Україні 
3. Технічні науки Кох А.К., Єрьомкін Є.А. Конструкція експериментальної установки для отримання гофрованого листа 
3. Технічні науки Кулик В.О. Однотранзисторний каскад ОЕ в режимі малого сигналу 
3. Технічні науки Ніколаєнко В.Ф. Детонаційні характеристики двигуна при роботі на метонолі 
3. Технічні науки Петренко Т.В. Основні проблеми організації самостійної роботи студентів під час вивчення інженерної графіки у технічних коледжах 
Відображається 21 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
23 квіт. 2018 р., 02:28