2018/34 - 11 грудня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 34)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 170 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Адамів О.П., Крючинін А.П. Алгоритм навігації мобільним роботом на основі нечіткої логіки 
1. Інформаційні системи і технології Адамів О.П., Терефенко В.Р. Алгоритми калібрування стереокамер 
1. Інформаційні системи і технології Бреник М.В. Застосування сучасних інформаційних систем для вирішення задач(проблем) кадастру та моніторингу земель 
1. Інформаційні системи і технології Броварник В.В. Інформаційне забезпечення для колекцій мікроорганізмів і клітинних культур 
1. Інформаційні системи і технології Василіскіна О.В. Використання інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх економістів 
1. Інформаційні системи і технології Волос О.П. В чому полягає майнінг, і які завдання в ньому вирішуються? 
1. Інформаційні системи і технології Горбенко Р.В. Розробка методики створення адаптивного web-ресурсу електронного навчання 
1. Інформаційні системи і технології Гричанник І.Р. Пошукова оптимізація сайту інтелектуальними засобами 
1. Інформаційні системи і технології Гунавардана Р.С.Д. Математичні методи розміщення 
1. Інформаційні системи і технології Гурін С.Ю. Використання еволюційного підходу для задач складання розкладів 
1. Інформаційні системи і технології Добровольський Д.В. Реалізація пошуку закладів в обраному радіусі пошуку 
1. Інформаційні системи і технології Довгуша С.Г. Інтелектуальні транспортні системи в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Єфремов В.О. Моніторинг та аналіз робочого часу співробітників 
1. Інформаційні системи і технології Жук В.В., Куць А.С., Федушко С.С. Сучасні методи навчання 
1. Інформаційні системи і технології Задорожній М.О., Чеботарьов Є.В., Держановський Б.І., Мітяєв Д.О.  Аспекти синтезу систем кранових електроприводів граничного ступеня стійкості за критерієм загасання коливань 
1. Інформаційні системи і технології Заплітний О.А., Воробець О.Г., Кирилюк С.П., Воробець Г.І. Мікропроцесорна система обробки інформації та управління сушильними агрегатами 
1. Інформаційні системи і технології Китайгора О.В. Морфологічний та синтаксичний рівень обробки природної мови 
1. Інформаційні системи і технології Кіхтан О.І. Створення автоматизованої системи реєстрації пацієнтів в медичному закладі 
1. Інформаційні системи і технології Коваленко А.С. Методи машиного навчання для класафікації зображень з використанням бази даних MNIST 
1. Інформаційні системи і технології Козлов Ю.В., Новикова О.О. Система підтримки прийняття кадрових рішень 
1. Інформаційні системи і технології Кравчук Р.В., Складанний Д.М. Моделювання мовою функціональних блоків підсистеми забезпечення гарячим повітрям гранулятора з псевдозрідженим шаром 
1. Інформаційні системи і технології Ксьондз А.В., Книш Б.П. Пристрій завантаження міні-ігор на основі мікроконтролера 
1. Інформаційні системи і технології Лунгул М.М., Воробець О.І., Воробець Г.І. Метод подвійної синхронної ехолокації нерухомих об’єктів у замкнутому просторі 
1. Інформаційні системи і технології  Луців О.П., Осолінський О.Р., Кочан В.В. Дослідження характеру енергоспоживання мікроконтролерів  
1. Інформаційні системи і технології Малюк О.С., Огородник К.В. Ультразвуковий вимірювач рівня на мікроконтролері ATMEL 
1. Інформаційні системи і технології Мантюк К.А. Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання української мови і літератури 
1. Інформаційні системи і технології Мороз В.В., Конотопчик І.О. Актуальні матеріали для сонячних елементів 
1. Інформаційні системи і технології Назаров О.С., Шураєв І.Д. Автоматизація процесу створення 3D моделей на основі зображень  
1. Інформаційні системи і технології Олар О.Я., Квасняк Т.А. Особливості впливу генетичних операцій на критерій повноти тестової послідовності 
1. Інформаційні системи і технології Олар О.Я., Тимофійчук Т.С. Використання штучних нейронних мереж для виявлення вірусів в комп’ютерних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Перепадя Д.С. Разработка и анализ эффективности системы оптимального управления процессом крупнокускового дробления перед обогащением руд 
1. Інформаційні системи і технології Піддубцева У.В. Шляхи удосконалення передавання аудіовізуального контенту через Wi-Fi мережу 
1. Інформаційні системи і технології Повойко С.О. Визначення параметрів елементів системи променевого опалення для обігріву промислових приміщень 
1. Інформаційні системи і технології Подвальна В.В., Путіліна Д.О., Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інформаційною безпекою поліграфічного підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Романів С.І. Використання інформаційно-освітнього ресурсу під час вивчення інтегрованого курсу «природознавство» 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис розроблення і створення комп’ютерної гри «Runner Tale» 
1. Інформаційні системи і технології Сейтказиева Н.С. Выбор цвета в дизайне и разработка буклета в графическом редакторе CorelDraw 
1. Інформаційні системи і технології Слабінога М.О., Білий П.І. Розробка інтелектуальної системи вимірювання геометричних параметрів об’єкта засобами доповненої реальності 
1. Інформаційні системи і технології Слабінога М.О., Лашта Б.В. Розробка системи реалізації продукції з текстовим автовідповідачем 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Водолазький В.В., Волотка В.С. Формалізація станів FANET-мережі із застосуванням апарату мережі Петрі 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Карасьов А.О. Використання бази даних PostgreSQL у роботі сервісу «Health Tracker» 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Кошедран О.Є. Формалізація задачі розподілу мережних ресурсів високодинамічної FANET-мережі в нестаціонарних умовах 
1. Інформаційні системи і технології Трухан Н.І. Розробка CMS/CRM-системи управління контентом інтернет-магазину 
1. Інформаційні системи і технології Фіченя М.С., Бордюк В.М. Сервіс електронних петицій до Рівненської міської ради: стан та шляхи вдосконалення 
1. Інформаційні системи і технології Фурса С.Є., Борісевіч Є.С. Методи та інструменти управління проектами на прикладі створення архіву книжок на технології React-Redux 
1. Інформаційні системи і технології Хоміцевич М.В. Архітектура програмного забезпечення для проведення причино-наслідкового аналізу 
1. Інформаційні системи і технології Янковський О.В. Програмна система для керування трафiком в smart-city 
1. Інформаційні системи і технології Maksymenko D.V. Methods of sentiment analysis and how they can change the world 
2. Економічні науки Баннікова Є.О.  Фінансовий ринок України в умовах глобалізації  
2. Економічні науки Бащук Г.І. Трудова мотивація робітників 
2. Економічні науки Білецька Н.В., Наконечний О.А. Методичні прийоми застосування автоматизованих інформаційних систем у процесі аудиту фінансового стану підприємств 
2. Економічні науки Борідка А.Ю. Організація процесу працевлаштування молоді України 
2. Економічні науки Бушило К. Проблеми і перспективи розвитку «зеленої» логістики в України 
2. Економічні науки Василинчук М.І. Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи 
2. Економічні науки Власенко Т.Ю. Шляхи підвищення рентабельності підприємства 
2. Економічні науки Волобуева Ю.В. Особенности налогообложения доходов физических лиц в Украине и пути его совершенствования 
2. Економічні науки Ву З.Л. Регіональний маркетинг як система управління соціально-економічними процесами 
2. Економічні науки Гуменюк В.В. Централізовані закупівельні організації в системі публічних закупівель 
2. Економічні науки Гутів Г.Г. Запобігання ризикам при здійсненні експорту 
2. Економічні науки Дарморос Д.В., Алексєєнко О.А. Необхідність підвищення якості продукції 
2. Економічні науки Дарморос Д.В., Довгань Д.Р. Експортний потенціал України 
2. Економічні науки Дмитренко А.С. Стрес-тестування як сучасний метод управління банківськими ризиками 
2. Економічні науки Дмитрик Д.О., Брода А.Ю. Аналіз державного боргу України 
2. Економічні науки Добронецька К.І., Гненний М.В. Особливості стимулювання та мотивації працівників у виробничому структурному підрозділі залізничного транспорту 
2. Економічні науки Доценко О.В. Аналіз впровадження технології блокчейн в фінансовій сфері України 
2. Економічні науки Дуганець Н.В., Борковська В.В., Філіпюк Д.В. Резерви збільшення прибутку підприємства 
2. Економічні науки Дудник Л.Р., Приходько Є.С. Нейромаркетинг як інноваційний напрямок маркетингу для впливу на потреби споживачів 
2. Економічні науки Дяченко О.М., Алексєєнко О.А. Сучасні підходи до управління персоналом 
2. Економічні науки Іванчик Т.О., Ковінько О.М. Релевантність формування рекламної кампанії підприємства (на прикладі ТОВ «Барлінек Інвест») 
2. Економічні науки Ковальова А.І. Стан сучасних облікових систем в Україні 
2. Економічні науки Колісник М.В.  Роль господарського менталітету в процесі соціально-економічних трансформацій 
2. Економічні науки Корольчук В.В., Малецька О.І. Особливості адміністрування акцизного податку в Україні 
2. Економічні науки Костюченко А.М. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 
2. Економічні науки Кравчук А.О., Шаповалова Г.С. Стан та проблеми обліку коштів на сільськогосподарських підприємствах державної форми власності 
2. Економічні науки Куліш В.В. Облікова політика як складова управління підприємством 
2. Економічні науки Кушнір А.М. Економічні аспекти розвитку підприємств 
2. Економічні науки Лесько Л.М. Бюджетне регулювання та бюджетна діяльність 
2. Економічні науки Лещишин Н.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону 
2. Економічні науки Литвин І.В., Кудь А.О. Міграція в країнах Європейського Союзу 
2. Економічні науки Ляшенко О.С. Роль статистики в житті суспільства 
2. Економічні науки Макаров О.Ю. Вплив діджиталізації на монетизацію економіки 
2. Економічні науки Максимович Н.В. Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком 
2. Економічні науки Марчук А.О. Маркетингові підходи діяльності ПАТ «Яготинський маслозавод» на ринку молочної продукції 
2. Економічні науки Мельник Н.Ю. Теоретичний аспект конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки Мирошняк Х.-І.О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України 
2. Економічні науки Міщенко С.О. Професійна орієнтація молоді – шляхи вдосконалення 
2. Економічні науки Могилевець В.А. Статистичний аналіз стану ринку лісу України 
2. Економічні науки Мороз К.М. Банківська система: тенденції та перспективи розвитку 
2. Економічні науки Мухіна(Перебийніс) К.Т., Федотова Д.В. Бізнес-процеси при перевезенні спеціальних вантажів авіаційним транспортом 
2. Економічні науки Ніколіна І.І., Рикун І.С., Яричук О.М. Порівняльний аналіз розвитку електронного урядування України та Німеччини 
2. Економічні науки Ольшевська А.В. Туреччина-ЄС. Проблеми відносин 
2. Економічні науки Островська Г.Й. Система управління знаннями в контексті посилення інтелектуального потенціалу промислових підприємств 
2. Економічні науки Первушина І.А. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
2. Економічні науки Петренко Я.Р. Торговельна війна США і Китаю: хто буде переможцем? 
2. Економічні науки Піхоцька О.М., Якуц Т.І. Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України  
2. Економічні науки Платонова А.В. Щодо питання балансування місцевих бюджетів України 
2. Економічні науки Погожих Н.И., Софронова М.С. Способ представления экономической информации в задачах управления предприятием 
2. Економічні науки Рачук К.М. Оцінка інвестиційного клімату України та напрями його покращення 
2. Економічні науки Рибка Н.В., Воляник О.М. Криптовалюта як новий вид грошового обігу в сучасному інтернет-середовищі 
2. Економічні науки Рижук Ю.О. Основні проблеми проведення аудиту в Україні та шляхи їх вирішення 
2. Економічні науки Руда О.Л. Конкурентоспроможність ринку зерна  
2. Економічні науки Русакова К.О. Methods of labor regulation in foreign countries 
2. Економічні науки Сищенко В.В., Галушко О.І. Венчурні фонди, як суб’єкти ринку фінансових послуг України 
2. Економічні науки Сливка В.В. Основні перешкоди розвитку інформаційного забезпечення системи менеджменту в Україні 
2. Економічні науки Слободяник Д.О., Чухліб А.В. Тенденції розвитку ринку морозива в Україні 
2. Економічні науки Ткач Є.В., Архіпов В.В. Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств  
2. Економічні науки Трофімов І.А. Роль корпорацій у розвитку ринкової економіки 
2. Економічні науки Федоренко А.М., Гуренко Т.О. Сучасні проблеми кредитування підприємств аграрного сектора 
2. Економічні науки Хоменко Н.О. Перешкоди стратегічного управління на вітчизняних підприємствах 
2. Економічні науки Чубукова О.Ю., Пономаренко І.В. Вплив економічних факторів на рівень розвитку вищої освіти у регіонах України 
2. Економічні науки Чушак І.В. Функціонування офшорних зон та їх вплив на економіку України 
2. Економічні науки Шайко Д.Р. Суть та значення фінансового посередництва 
2. Економічні науки Шевченко Д.С. Сутність та зміст Е-Logistics 
2. Економічні науки Шевченко О.О. Прекаріат як явище інформаційно-мережевої економіки  
2. Економічні науки Шевчик Т.В. Маркетингова логістика 
2. Економічні науки Юденко А.В., Ситник Н.І. Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності інжинірингових підприємств 
2. Економічні науки Bushylo K.S. Organizational culture as a factor of professional burnout 
2. Економічні науки Galushko О.І., Gavrish V.V. Venture investment as a factor of increasing the innovative potential of Ukraine 
2. Економічні науки Kravchenko S.A. Competitive advantages of national economy in the conditions of globalization 
2. Економічні науки Shevchenko D. Concept and prevention of professional stress 
2. Економічні науки Stoian S. The main problem of foreign economic activity of enterprises of Ukraine 
2. Економічні науки Vorontsov M.О. The shadow economy as a main economic problem in Ukraine 
3. Технічні науки Андрющенко Т.Ю. Враховування ціннісного підходу до управління партнерськими відносинами  
3. Технічні науки Афендіков К.В. Пpинципи пoбудoви i функцioнувaння мepeжi LTE 
3. Технічні науки Буря О.І., Єрьоміна К.А., Томіна А.-М.В. Вплив аморфного сплаву на основі кобальту на абразивну зносостійкість металополімерів 
3. Технічні науки Буря О.І., Набережна О.О., Золотухін В.С. Дослідження трибологічних властивостей вуглепластиків на основі поліфенілхіноксаліну 
3. Технічні науки Власов Г.І. Формування сигналів за допомогою ARM-систем початкового рівня та САПР для програмного забезпечення 
3. Технічні науки Войтович Т.В., Шигорін О.П. Загальний аналіз приймачів оптичного випромінювання  
3. Технічні науки Воронов Д.О. Колодяжний Д.К. Аналіз систем для проведення експериментів в радіотехніці 
3. Технічні науки Гаврилюк А.В. Сучасні аспекти використання овочевого порошку у технології хлібобулочних виробів 
3. Технічні науки Гамеляк І.П., Бернацький І.І. Результати визначення міцності цементобетону  
3 Технічні науки  Димченко О.І. Текстурування кремнієвих пластин методом метал-каталітичного хімічного травлення (МКХТ) для сучасних сонячних елементів 
3. Технічні науки Димченко О.І. Огляд конструкцій панелей сонячних елементів на кремнієвих підкладках 
3. Технічні науки Долгополов І.С., Волянська Н.В., Гранаковський С.В. Реконструкція живильної установки котлотурбінного цеху енергоблоку 300МВт Криворізької ТЕС 
3. Технічні науки Донченко А.Д., Голуб Л.С. Розробка нових модифікуючих добавок для полімерних матеріалів із використанням продуктів переробки рослинної сировини 
3. Технічні науки Киричук Ю.В., Коропець А.Л. Вимірювальна система зважування вантажного автомобіля 
3. Технічні науки Когут В.Є. Синхронізація пристроїв телевиробництва за допомогою Timecode, Genlock і Word Clock 
3. Технічні науки Комлик О.С. Мережевий однофазний перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами електроенергії 
3. Технічні науки Кузик А.С., Лазарєв О.О. Мікропроцесорний пристрій керування системою освітленості робочого місця 
3. Технічні науки Кулакова Л.М., Черемська Т.В. Розробка проекту технології печива безглютенового для дієтичного харчування 
3. Технічні науки Куницький С.О., Пінчук О.Л. Забезпечення водної безпеки в межах річкових басейнів 
3. Технічні науки Лазар А.П. Проблеми розвитку української автомобілізації 
3. Технічні науки Легенкова Л.Д. Технология изготовления конструкции оптико-механического блока космического аппарата из композиционных материалов 
3. Технічні науки Леськова О.К. Особливості дитячого харчування 
3. Технічні науки Мазнюк О.Р., Черемська Т.В. Удосконалення технології пастіли з використанням карагінану та пектину 
3. Технічні науки Масюк А.Д. Застосування схеми Антоніо для створення аналогу керованої LC-ланки 
3. Технічні науки Метельский И.А. Измерение параметров движения объектов с использованием радиолокационных датчиков ближнего радиуса действия 
3. Технічні науки Мицонь Ю.В., Швидкий П.В. Проблематика енергоефективності будівель в Україні 
3. Технічні науки Мучичка I.І., Вістовський В.В. Технологія покращення для систем звуковідтворення NGA та електроакустичних досліджень 
3. Технічні науки Науменко О.П., Петренко М.М. Конструкційно-технологічне удосконалення обладнання перемішування-фасування в’язких харчових напівфабрикатів 
3. Технічні науки Нич Е.О. Схеми поведінки моделі електоральної поведінки Т. Брауна за допомогою клітинних автоматів  
3. Технічні науки Новгородська Н.В. Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва 
3. Технічні науки Петрушенко Н.В. Численное моделирование кавитационного течения в гидравлической системе с трубкой Вентури 
3. Технічні науки Пітух В.С. Енергоефективні технології будівництва 
3. Технічні науки Попадинець В.В. Принципи формування спортивних закладів в Україні та світі 
3. Технічні науки. Приймак Р.О., Приходько О.В., Ващук О.В., Кривець Л.А. Властивості сполук AgxGaxGe1-xSe2 (x=0,167; 0,200; 0,250; 0,333) 
3. Технічні науки Прищепа О.А., Божко К.М., Морозова І.В.  Фотоелектричний метод дослідження електролюмінісцентних мікродефектів сонячного кремнію у видимому діапазоні випромінювання  
3. Технічні науки. Радчук Н.В., Приходько О. В., Ващук О.В., Кривець Л.А.  Реактори на проміжних нейтронах 
3. Технічні науки Сєрорез А.О., Матяшов Д.М., Пичугин М.А. Управління режимами роботи асинхронного двигуна в умовах несиметрії напруг мережі живлення 
3. Технічні науки Тимчук Т.М., Стасюк Р.Б. Катодний захист трубопроводу від корозії 
3. Технічні науки Худаско Д.В., Ратушний П.М. Система автоматизованого керування елементами будинку 
3. Технічні науки Чабан О.О. Постановка задачі розрахунку на міцність капілярно-порозних композитних матеріалів, отриманих способом нанесення плівки на внутрішню поверхню сферичних пір 
3. Технічні науки Черваков О.В., Земелько М.Л., Андреєв Д.А., Левченко Є.П. Іоногенні матеріали в реакції гліцеролізу жирів 
3. Технічні науки Шатоба М.О., Філінська Т.Г., Філінська А.О. Розробка рецептури низькокалорійного майонезу з функціональним наповнювачем 
3. Технічні науки Шкарівський Р.А., Маркіна О.М. Визначення площі склеювання прозорих об’єктів з матричним приймачем випромінювання 
3. Технічні науки Штонда І.Ю, Поп О.В. Організація внутрішньо-дворового простору багатоквартирної житлової забудови 
3. Технічні науки Шуляк В.С., Божко К.М. Контурна фільтрація у термографії сонячних елементів 
3. Технічні науки Щербаков М.О., Басько В.Л. Дослідження сучасних модулів зв’язку для інформаційних систем 
3. Технічні науки Яценко С.А., Подолян О.О. Автоматизована система для моделювання процесу різання на вертикальному копрі 
3. Технічні науки Titarenko S.A. Linear Regression with Gradient descent 
Відображається 170 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
20 груд. 2018 р., 02:52
Ċ
Святослав Русенко,
20 груд. 2018 р., 02:53
Ċ
Святослав Русенко,
20 груд. 2018 р., 02:53