2018/30 - 11 липня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 30)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 69 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Безпалько О.С. Становлення програмування та сучасні тренди його розвитку 
1. Інформаційні системи і технології Белан О.О. Сравнение технологий для автоматизации Ansible и Chef 
1. Інформаційні системи і технології Белан О.О. Использование платформы Istio в микросервисной архитектуре на базе Kubernetes 
1. Інформаційні системи і технології Бобович Ю.В. Проблемы юнит тестирования 
1. Інформаційні системи і технології Бобович Ю.В., Савін М.С. Переваги та недоліки прогресивного веб-застосунку 
1. Інформаційні системи і технології Бобович Ю.В., Шлапак С.С. Порівняння браузерних сховищ даних 
1. Інформаційні системи і технології Богурський Д.О. Алгоритм бібліотечного сортування 
1. Інформаційні системи і технології Богурський Д.О. Порівняння алгоритмів обміну повідомленнями 
1. Інформаційні системи і технології Богурський Д.О. Алгоритм розпізнавання образів One-Shot Learning 
1. Інформаційні системи і технології Галушко О.І, Веселова С.І. Сучасні технології освіти при підготовці фахівців будівельної галузі 
1. Інформаційні системи і технології Глянько А.С. Визначення частоти основного тону в мові, на прикладі алгоритмів розпізнавання голосу 
1. Інформаційні системи і технології Глянько А.С. Розробка нейромережевого детектора аномалій в мережах передачі даних 
1. Інформаційні системи і технології Глянько А.С. Безпека машинного навчання: ефективні методи захисту або нові загрози 
1. Інформаційні системи і технології Дяченко К.К. Consideration of threats of the automated system 
1. Інформаційні системи і технології Дяченко К.К. Dissolveting the program of solution of systems of linear algebraic equations 
1. Інформаційні системи і технології Жданов С.А. Основні напрямки розвитку та застосування інтелектуальних систем 
1. Інформаційні системи і технології Знакомський І.В. Практичне використання радіально-базисних функцій у нейронних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Івахненко В.О., Полупан В.І. Впровадження інформаційних технологій в освітньому процесі 
1. Інформаційні системи і технології Камінський О.Є. Хмарні технології в контексті структурних трансформацій інформаційної економіки 
1. Інформаційні системи і технології Котлерман І.В., Отношенний І.О. Дослідження стеганоаналітичних онлайн інструментів 
1. Інформаційні системи і технології Кулешов В.О. Обробка зображень для визначення фізіологічних показників 
1. Інформаційні системи і технології Манчак В.В. Програмування пристроїв робототехніки 
1. Інформаційні системи і технології Манчак В.В. Автоматизована система управління сонячною електростанцією 
1. Інформаційні системи і технології Мещанінов С.К., Мельник А.С. Декомпозиція нестаціонарнарності циклу реверсивного плющення товстолистової сталі 
1. Інформаційні системи і технології Панченко В.І. Рівень людино-машинного інтерфейсу 
1. Інформаційні системи і технології Педос В.М. Система автоматизації складських та торгових процесів 
1. Інформаційні системи і технології Педос В.М. Система інтерактивного керування складними геометричними формами 
1. Інформаційні системи і технології Педос В.М. Система соціологічних досліджень 
1. Інформаційні системи і технології Петрунів О.Р. Мультипротокольна лямбда комутація 
1. Інформаційні системи і технології Полягушко Л.Г. Програмна реалізація автоматизованого програмно-апаратного комплексу для інтервальних нормобарична гипоксической тренувань 
1. Інформаційні системи і технології Пузанов В.М. Трейлери до українських фільмів: зміст і функції титрів 
1. Інформаційні системи і технології Рубан Ю.І. Діагностика ішемічної хвороби серця з використанням нейронних мереж ANNs 
1. Інформаційні системи і технології Савін М.С., Бобович Ю.В. Порівняння SQL та NoSQL систем управління базами даних 
1. Інформаційні системи і технології Савін М.С., Шлапак С.С. Порівняння алгоритмів машинного навчання з учителем та без учителя 
1. Інформаційні системи і технології Савін М.С., Шлапак С.С. Порівняння мов програмування Python та R для машинного навчання 
1. Інформаційні системи і технології Сапіжак І.М. Клієнт-серверний застосунок для обліку грошових потоків міжміського транспорту 
1. Інформаційні системи і технології Синєгуб О.О. Переваги та недоліки використання архітектурного шаблону MVC 
1. Інформаційні системи і технології Старовойтенко О.В. Платформа розгортання Kubernetes 
1. Інформаційні системи і технології  Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є., Костяной П.А. Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей 
1. Інформаційні системи і технології Царенок Ю.Ю. Застосування інтелектуальних датчиків у автоматизованих системах керування технологічними процесами 
1. Інформаційні системи і технології Царенок Ю.Ю. Застосування експертних систем в автоматизованих системах керування технологічними процесами кондитерського виробництва 
1. Інформаційні системи і технології Черниш Р.А. Використання ментальних карт у вивченні курсу «програмування на мові Java» 
1. Інформаційні системи і технології Шлапак С.С., Бобович Ю.В. Забезпечення безпечного розгортування Azure IoT 
1. Інформаційні системи і технології Шлапак С.С., Савін М.С. Захист інтернет речей за допомогою технології Blockchain 
1. Інформаційні системи і технології Шлапак С.С., Савін М.С. Комплексне використання алгоритмів фільтрації та апроксимації для зменшення похибки вимірювання 
2. Економічні науки Атаманенко В.О., Арнаут К.О. Використання інноваційних стратегій для забезпечення підвищення якості послуг банків України 
2. Економічні науки Боровік Л.В. Методологічні засади формування й реалізації інвестиційної політики розвитку сільського господарства 
2. Економічні науки Вовк О.М., Гончарук А.В. Проблемні аспекти формування якості транспортних послуг 
2. Економічні науки Грищук Н.В., Семенюк Р.В. Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів 
2. Економічні науки Дідух С.М., Якубовська Ю.С. Особливості використання двофакторної моделі при управлінні агрохолдингами 
2. Економічні науки Довгань Л.Є., Ведута Л.Л. Системи організації управління організацією в умовах інформаційного суспільства 
2. Економічні науки Лавров М.В. Задачі ринку землі сільськогосподарського призначення в умовах збалансованого природокористування 
2. Економічні науки Нечепуренко Д.С. Автоматизація відділу закупівель матеріалів на машинобудівних підприємствах 
2. Економічні науки Носач І.В., Водолазська Н.В., Хиль Л.П. Вимоги до аудитора в Україні в умовах євроінтеграції 
2. Економічні науки Пірог С.В. Особливості методики визначення економічної ефективності у галузі м’ясного птахівництва 
2. Економічні науки Ткачук А.В., Щукіна А.В. Функціональні складові механізму обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства 
2. Економічні науки Ящук В.І., Войтович С.С. Ефективне управління інноваційною діяльністю готельно-ресторанних підприємств 
2. Економічні науки Kotyk D. Time-management in the organization management system 
3. Технічні науки Бендюг В.І. Комп’ютерний розрахунок розсіювання дрібнодисперсних часток від стаціонарних джерел забруднення 
3. Технічні науки Божко К.М. Класифікація електролюмінісцентних дефектів пластин кремнію 
3. Технічні науки Боратинський О.В., Гобела В.М., Кий А.В. Линвові підвісні лісотранспортні системи – основа екологічної безпеки лісокористування у гірських умовах 
3. Технічні науки Вільнер І.В., Бакай Б.Я. Аналіз лісових складів з малим вантажообігом 
3. Технічні науки Гобела В.М, Боратинський О.В., Кий А.В. Визначення рівняння траекторії руху ріжучих зубців круглих пилок під час роботи кряжувальних верстатів 
3. Технічні науки Головкина Л.И. Современные подходы к выбору сорта при консервировании клубней молодого картофеля 
3. Технічні науки Кий В.В., Гобела В.М., Кононенко В.Ю. Дослідження роботи пиляльного ланцюга із додатковим ріжучим зубом 
3. Технічні науки Костюк М.А., Костюк С.А. Підвищення зносостійкості неповних сферичних поверхонь деталей машин фінішною антифрикційною статико-імпульсною обробкою 
3. Технічні науки Котик Б.П. Технологія CS Fallback 
3. Технічні науки Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Дослідження кінетики процесу сушіння соєво – цибулевої композиції 
3. Технічні науки Сорочак О.З. Особливості формоутворення плоских поверхонь керамічних деталей при обробці їх на вібраційному довідному верстаті 
Відображається 69 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
18 лип. 2018 р., 10:49