2019/39 - 11 червня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 39)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 62 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Аргунова О.В., Литовченко О.В. Вплив мережі Інтернет на навчання фізики 
1. Інформаційні системи і технології Бенедицький В.Б., Волошинська М.П., Коренівська О.Л. Система «розумна теплиця» на Ардуіно  
1. Інформаційні системи і технології Богданенко М.О. Оптимізація процесу майнінгу  
1. Інформаційні системи і технології Богурський Д.О. Гібридний алгоритм методу ітерацій для розв’язання задач стійкості конструкцій 
1. Інформаційні системи і технології Бойко О.Р., Мельник Т.В. Автоматизована система планування пасажирських перевезень 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко А.С. Offline first архітектура веб-додатку 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко В.О., Субботин С.А., Олейник А.А. Глубокие сверточные нейронные сети 
1. Інформаційні системи і технології Ворона М.В., Фарионова Т.А. Модель распознавания именованных объектов для анализа и извлечения информации из неструктурированных резюме и текстов вакансий 
1. Інформаційні системи і технології Гаркуша Ю.А., Рудянова Т.М. Порівняльний аналіз моделей математичного програмування для визначення виду ефекту масштабу  
1. Інформаційні системи і технології Григорович В.В. Математичне моделювання задач динаміки лінійних систем з неповно визначенними початковим та краєвим станом 
1. Інформаційні системи і технології Данилюк В.М., Корнута В.А.  Документний супровід запровадження проектно-орієнтованого навчання в університеті 
1. Інформаційні системи і технології Дончик Т.О. Механізми оцінювання трудомісткості розробки програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Жмакін А.О. Методи машинного навчання при семантичній сегментації зображень 
1. Інформаційні системи і технології Коваль О.В., Горобинський А.С. Знайомство з ігровим двигуном Unreal Engine 4 
1. Інформаційні системи і технології Кравченко А.С., Носовець О.К. Методи діаностики типу пухлин головного мозку 
1. Інформаційні системи і технології Кузнецов Д.В. Использование JavaScript как целевого языка компиляции 
1. Інформаційні системи і технології Кузнецов Д.В. Разметка данных для искусственного интеллекта: огромный и малозаметный рынок 
1. Інформаційні системи і технології Кузнецов Д.В. Применение искусственного интеллекта в современной науке 
1. Інформаційні системи і технології Куперштейн Л.М., Лукічов В.В., Айвазян С.А. Система двофакторної автентифікації на основі голосу 
1. Інформаційні системи і технології Лісовенко А.І., Жирома М.В. Програмна реалізація формальної теорії засобами NLTK Python 
1. Інформаційні системи і технології Лютак І.З. Інформаційне забезпечення методу контролю неоднорідностей ультразвуковим методом 
1. Інформаційні системи і технології Макаренко О.І., Татосян Т.А. Аналіз динаміки витрат на охорону природного навколишнього середовища у Запорізькій області 
1. Інформаційні системи і технології Марочканич О.Р. Технології обчислень для визначення міцності будівельних конструкцій 
1. Інформаційні системи і технології Мельник А.В. Порівняння під і fuzzy регуляторів системи автоматичного керування мікрокліматом приміщення 
1. Інформаційні системи і технології Мельничук В.І. Проблеми рекомендаційних систем при машинному навчанні 
1. Інформаційні системи і технології Неруш Г.В. Використання мови ArchiMate для проектування архітектури підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Панченко Б.В. Використання еволюційного підходу для задач складання розкладів 
1. Інформаційні системи і технології Рогоза А.В. Швидкі алгоритми обчислювальних криптопримітивів 
1. Інформаційні системи і технології Родіонов П.Ю., Бишовець Н.М. Застосування афінних перетворень в комп’ютерній графіці 
1. Інформаційні системи і технології Рубан Ю.І. Визначення ступеню опіків шкіри методами цифрової обробки зображень 
1. Інформаційні системи і технології Сімонов А.Ю. Системи управління обчислюваними ресурсами 
1. Інформаційні системи і технології Хомишин Д.О. Дослідження методів кластеризації даних про використання розумних паркінгів з метою прогнозування їх завантаження 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Житков М.В. Передумови створення Web-сервісу обліку та планування заходів міста 
1. Інформаційні системи і технології Юскович-Жуковська В.І., Соловей Л.Я. Проблеми безпеки інтернет-інформації 
1. Інформаційні системи і технології Яшков И.О., Жгунова А.Е. Автоматизированное проектирование моделей в SolidWorks 
1. Інформаційні системи і технології Voskoboinyk E.I., Hura Y.P., Kyrylenko O.A.  Computer network reengineering of robotic systems 
2. Економічні науки Барбой І.А. Економічний зміст та класифікація основних засобів 
2. Економічні науки Біленко Я.О., Гейдор А.П. Як знайти інвестора? Важливість бізнес-плану 
2. Економічні науки Василик О.Б., Жарська Т.М.  Мотивація в маркетингу та вплив на покупця 
2. Економічні науки Василик О.Б., Слюсар І.В., Харандзюк А.І. Використання статистичних досліджень при вивченні поведінки споживачів 
2. Економічні науки Ващук І.П. Аудиторська діяльність та оцінка ризиків 
2. Економічні науки Галецький Д.Ю. Прибутковість діяльності підприємства та шляхи її підвищення 
2. Економічні науки Гречко А.В., Лучка В.В. Формування стратегічного планування як інструменту сталого економічного розвитку підприємства 
2. Економічні науки Кварцяна А.Д. Управлінські рішення в організації: процеси підготовки та реалізації 
2. Економічні науки Крук О.В. Управління інформаційним середовищем організації 
2. Економічні науки Овсяннікова Н.В., Желага О.В. Порівняльна характеристика методів і інструментів аналізу фондового ринку 
2. Економічні науки Путанова О.А., Ягофарова Р.Ш. Проблематика оценки основных средств как элемента финансовой отчетности  
2. Економічні науки Савченко С.М. Теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки Садовніченко К.С. Еволюція методологій оптимізації бізнес-процесів 
2. Економічні науки Устенко А.О. Інформаційні процеси управління бурових робіт  
2. Економічні науки Устенко А.О. Діагностика логістичної системи підприємства на основі складових результативності управління бізнесом  
2. Економічні науки Човбан І.В. Проблеми оцінки ризиків у підприємницькій діяльності 
2. Економічні науки Яценко О.В., Бєлін В.С. Інфраструктура ринку: сутність, основні елементі, функції 
3. Технічні науки Араффа Хальдун Задача планирования траектории движением антропоморфного шагающего аппарата 
3. Технічні науки Божко К.М.  Актуальність і можливість створення «розумного» сенсора температури для медичного застосування на основі бездротової схеми 
3. Технічні науки Лютак З.П. Метод контролю неоднорідностей в металевих трубопроводах за допомогою ультразвукового методу 
3. Технічні науки Орябинская О.А. Перспективы внедрения технологии 5G и интернета вещей в Украине 
3. Технічні науки Пашко А.О. Генерація тексту за допомогою ланцюга Маркова 
3. Технічні науки Склярук О.В. Тенденції розвитку машин для подрібнення гілок 
3. Технічні науки Стаднюк Р.В., Березненко С.М. Дослідження впливу показників на ергономічні особливості лікувального одягу 
3. Технічні науки Чабан О.О. Дослідження можливості формування плівок на внутрішній поверхні пір пористих матеріалів 
3. Технічні науки Шабала О.О., Самаріна Г.Д., Дейна В.В.  Використання ультразвукових сенсорів HC-SR04 для роботизованих автомобілів 
Відображається 62 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
23 черв. 2019 р., 03:01