2017/18 - 11 квітня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 18)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 51 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Беркут О.В., Тристан В.Р., Євтушенко А.І. Переваги та проблеми сучасних інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології. Бородін Б.М. Можливості сучасних комп'ютерів загального призначення 
1. Інформаційні системи і технології. Гришканич Р.О. Проблеми безпеки спортивних споруд 
1. Інформаційні системи і технології. Дишко А.П. Інтелектуальні системи безпеки на базі мікрокомп'ютера 
1. Інформаційні системи і технології. Засанська С.В. Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної експертизи 
1. Інформаційні системи і технології. Калініченко Ю.В. Алгоритм адаптивной бинаризации к задаче распознавания объекта на микроснимке 
1. Інформаційні системи і технології. Курдюкова Д.О., Іванов Р.В. Оцінка ризику інвестиційного проекту з модернізації телекомунікаційної інфраструктури 
1. Інформаційні системи і технології. Любимцев В.В. Разработка подсистемы управления запасами в интернет коммерции 
1. Інформаційні системи і технології. Мороз С.Р., Кондрус Л.Л. Роль дослідницьких осередків у формуванні інформаційного суспільства 
1. Інформаційні системи і технології. Небилиця М.О. Розробка програмного засобу комп’ютерної підтримки навчально-методичного комплекту з предмету «Інформатика» для 5 класу 
1. Інформаційні системи і технології. Немна Т.В. Исследование влияния вероятностных процессов на продолжительность простоя на пограничных переходах при перевозке грузов в международном сообщении 
1. Інформаційні системи і технології. Овсяннікова С.М., Заброда О.О. Використання мультимедійних засобів навчання 
1. Інформаційні системи і технології. Паршукова Л.М. Застосування дидактичних матеріалів на уроці інформатики 
1. Інформаційні системи і технології. Равлюк М.А. Проектування та розробка веб-орієнтованого електронного журналу обліку успішності студентів 
1. Інформаційні системи і технології. Романушко Т.В. Становлення і розвиток інформаційного суспільства та інформаційної економіки в Україні 
1. Інформаційні системи і технології. Семенець А.С. Розробка гри у футбол з реалізацією синхронізації між гравцями та сервером 
1. Інформаційні системи і технології. Ситник Ю.О. Використання нейронних мереж в економіці 
1. Інформаційні системи і технології. Усата О.Ю. Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента 
1. Інформаційні системи і технології. Федоришина М.С. Роль і можливості педагога у створені якісного безпечного україномовного контенту в мережі Інтернет 
1. Інформаційні системи і технології. Хоменко В.О. Роль мобільних додатків при наданні невідкладної допомоги 
1. Інформаційні системи і технології. Цуркан І.О., Кондрус Л.Л. Електронний кабінет платника податків як напрям модернізації інформаційної системи органів ДПС 
1. Інформаційні системи і технології. Чуб В.С. Разработка мобильных приложений на основе MBAAS 
1. Інформаційні системи і технології. Шаповал І.С., Кондрус Л.Л. Кіберзлочинність в Україні 
1. Інформаційні системи і технології. Chashyn D., Nechepurenko D., Kholiavchenko O., Tymchenko K. Les directions principales de l'adaptation des modèles CIM aux conditions de la construction et de la reconstruction des bâtiments 
2. Економічні науки. Агій Я.Ю., Агій А.В. Інноваційні аспекти розвитку територіальної організації господарства регіону: зарубіжний досвід 
2. Економічні науки. Балазюк О.Ю., Шморгун О.Є. Іcтopичні acпeкти фopмувaння кoнцeптуaльниx зacaд буxгaлтepcькoгo oбліку 
2. Економічні науки. Варич В.В. Розвиток ІКТ і конкурентоздатність економіки 
2. Економічні науки. Гашик М.Г. Мотивація праці як чинник зростання продуктивності праці працівника 
2. Економічні науки. Ємець А.В., Мирошниченко Ю.В. Реінжиніринг бізнес-процесів туристичних підприємств на основі логістичного підходу 
2. Економічні науки. Івінська В.А., Ярова Ю.О. Інноваційна діяльність підприємств України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку 
2. Економічні науки. Королева Н.В., Левченко А.С. Современные проблемы развития сферы обращения с отходами в Украине 
2. Економічні науки. Лавров М.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні 
2. Економічні науки. Лучка В.В., Лободзинська Т.П. Плюси та мінуси використання міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 
2. Економічні науки. Мамчур О.О. Девальвація гривні: причини, статистика та прогнози на 2017 рік 
2. Економічні науки. Молодєєва К.А., Мирошниченко Ю.В. Дослідження та аналіз бізнес-процесів на підприємствах туристичної сфери 
2. Економічні науки. Назаренко О.М. Розвиток теорії державного бюджету в Україні на зламі століть (кінець ХІХ- початок ХХ ст) 
2. Економічні науки. Пастернак М.М. Методика аналізу звіту про рух грошових коштів в державному секторі 
2. Економічні науки. Писар Н.Б. Теорії просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень 
2. Економічні науки. Підцерковний Б.В. Фінансові ресурси регіонів України в умовах фінансової децентралізації 
2. Економічні науки. Плахотнік Д.В. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в іноземних державах 
2. Економічні науки. Рибак О.М., Ізотова В.В. Фінансове стимулювання впровадження інновацій в рамках екологічних проектів 
2. Економічні науки. Солосіч О.С., Кириченко С.О. Краудсорсинг як інноваційний інструмент управління підприємством 
2. Економічні науки. Федорова І.В. Особливості визнання нематеріальних активів у залежності від шляхів їх надходження 
3. Технічні науки. Капустинський О.А. Аналіз плазмового зміцнення 
3. Технічні науки. Катренко Л.А. Безпека роботи в комп’ютерних класах 
3. Технічні науки. Киричук Ю.В., Коропець А.Л. Управління перевернутим маятником на колесі по першому наближенню 
3. Технічні науки. Киричук Ю.В., Косолапова Т.В. Застосування фільтра Калмана в стабілізації робота-балансиру 
3. Технічні науки. Некрут О.О. Використання П.З.З. камер для вимірювання температури 
3. Технічні науки. Сербулова К.О. Цифровий інтерфейс для вимірювального приладу ВК2-20 
3. Технічні науки. Степанова Т.М., Кондратюк Н.В., Сухоставець К.М. Дослідження фізичних та структурно-механічних властивостей зразків желе плодово-ягідного на основі системи «ПНЕА – Са2+» 
3. Технічні науки. Царенко Н.А. Воздействие плоской части протеза ноги на равновесие и подвижность 
Відображається 51 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
19 квіт. 2017 р., 07:45