2020/54 - 10 грудня 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 54)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 111 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Аль-Дандал Раед Салехович, Онищенко Н.В. Стратегічні механізми в управлінні проектами 
1. Інформаційні системи і технології Баландіна Н.М., Новіков В.П. Внесок математики в розвиток технічних галузей (компаративіське дослідження: інформатика та суспільство) 
1. Інформаційні системи і технології Бега А.О. Сучасні проблеми розробки електронного магазину 
1. Інформаційні системи і технології Бенько О.Т. Опрацювання та візуалізація даних ГНСС давача Trimble NetR9-Re для виявлення та попередження сейсмічної активності 
1. Інформаційні системи і технології Бердник О.М. Про актуальні математичні виклики в кібербезпеці 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Ханчопуло О.В. Формалізація задачі інформаційної взаємодії в умовах фасилітації 
1. Інформаційні системи і технології Боднарчук О.Р., Юрчишин В.М. Особливості використання мікросервісів при побудові веб-застосунків 
1. Інформаційні системи і технології Бойко Т.О. Аналіз способів застосування інформаційних технологій в галузі салонів краси 
1. Інформаційні системи і технології Борисюк Б.П. Переваги aпaрaтної реaлiзaцiї штучної нейрoнної мережі на пліс 
1. Інформаційні системи і технології Вакуленко А.Ю. Роль міжнародних організацій у пост-конфліктному примиренні та розбудові миру 
1. Інформаційні системи і технології Вигнанець В.Р. Захист систем інтернет речей від вторгнень на основі глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Гатенюк Д.В. Аналіз параметрів мережевого трафіку для виявлення прихованих атак на основі технологій Data Mining 
1. Інформаційні системи і технології Герасимчук В.Ф. Геометричні об’єкти на основі кватерніонів 
1. Інформаційні системи і технології Годомич О.Т. Ігровий метод навчання на основі алфавітної книжки з доповненою реальністю 
1. Інформаційні системи і технології Годомич О.Т. Ігровий метод навчання на основі розпізнавання тварин 
1. Інформаційні системи і технології Горова М.А. Чому UX-дослідження варті уваги 
1. Інформаційні системи і технології Горова М.А. Розумний дім на Node JS 
1. Інформаційні системи і технології Дем‘янік А.А., Собчук О.М. Інструменти управління бронювання та доступності для розробки веб-сайту оренди приміщень на основі CMS Drupal 8 
1. Інформаційні системи і технології Деньчук В.Р. Нейромережева обробка та аналіз великих даних для вирішення задачі розпізнавання зображень 
1. Інформаційні системи і технології Іванюк А.Р. Проектування та реалізація захищених каналів зв’язку в комп’ютерній мережі підприємства засобами Mikrotik та Linux 
1. Інформаційні системи і технології Іщенко І.С. Розробка веб-сайту із використання рекомендацій для контенту на основі аналізу вподобань споживачів 
1. Інформаційні системи і технології Карачка А.Ф., Корпак О.О. Розподілена система для вимірювання високих температур за допомогою інтелектуальних сенсорів 
1. Інформаційні системи і технології Карачка А.Ф., Мись М.В., Хархаліс П.Ю. Дистанційний моніторинг параметрів навколишнього середовища на основі розподілених інтелектуальних систем інтернету речей 
1. Інформаційні системи і технології Касаткін А.М. Розробка навчаючої програми, в якій використовуються ігрові технології навчання 
1. Інформаційні системи і технології Кирилюк С.П., Кирилюк О.Г., Мельничук С.В., Воробець Г.І. Методика забезпечення резільєнтності і захисту даних в локальній корпоративній мережі  
1. Інформаційні системи і технології Коваленко Т.В. Створення проекту на Android Studio та його структура 
1. Інформаційні системи і технології Когут О.В. Диспетчерська автоматизована система для роботи автовокзалу 
1. Інформаційні системи і технології Комарницький Р.Є. Розпізнавання захворювання рослин на основі глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Литвиненко А.С. Метод вирішення проблеми «холодного старту» у рекомендаційних системах 
1. Інформаційні системи і технології Лісовик Л.В., Гришанович Т.О. Вибір моделі розробки електронного конструктора уроків 
1. Інформаційні системи і технології Луців Р.О. Дослідження рівня інтенсивності звуку та рівня освітленості на базі ОС Android 
1. Інформаційні системи і технології Мельничук Є.В. Алгоритм відновлення подрібнених документів 
1. Інформаційні системи і технології Милютченко І.О., Тімченко М.І. Державні інформаційні ресурси. Поняття та зміст  
1. Інформаційні системи і технології Найгебавер В.В. Розробка мобільного додатку для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 
1. Інформаційні системи і технології Неспляк Д.Б. Семантичне кодування інформації на основі глибоких нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Новохатько А.В., Реуцька Є.В. Інформаційно–комунікаційні технології в освіті 
1. Інформаційні системи і технології Нужда А.Л., Фасолько Т.М. Використання інформаційних технологій в процесі прийняття управлінських рішень 
1. Інформаційні системи і технології Оксінчук К.В., Булатецька Л.В. Дослідження засобів вивчення математики для учнів молодших класів з використанням адаптивної технології 
1. Інформаційні системи і технології Орішечок А.О., Сліпченко О.О., Клименко С.В. Аналіз сучасного стану технологій розпізнавання облич 
1. Інформаційні системи і технології Остапук Я.В., Собчук О.М. Функціонал та основні засоби розробки веб-додатку для забезпечення комунікації між учасниками навчального процесу в університеті 
1. Інформаційні системи і технології Перевізник Р.М. Прогнозування результатів спортивних подій на основі нейромережевих технологій 
1. Інформаційні системи і технології Плагун О.А. Оптимізація медіа контенту для систем адміністрування інтернет-додатків 
1. Інформаційні системи і технології Погребняк Б.І., Шарапова О.Ю. Роль інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством в сучасному світі 
1. Інформаційні системи і технології Проскурін М.П. Апаратне забезпечення вбудованих систем: від плат на дискретних ІС до одноплатних комп`ютерів 
1. Інформаційні системи і технології Пушкар О.А., Мельник Р.А. Дослідження алгоритму кластеризації К-середніх та його оптимізація 
1. Інформаційні системи і технології Редька В.Ю., Собчук О.М. Опис функціональних можливостей та інструментів розробки, використаних при створенні веб-застосунку “Блог вчителя” 
1. Інформаційні системи і технології Сапожник Г.В., Крук Р.О., Карбовничин В.І. Захист комп’ютерних систем та мереж від несанкціонованого доступу апаратними засобами 
1. Інформаційні системи і технології Соботник Е.Л., Бандура В.В. Проблема мутації даних у веб-додатках 
1. Інформаційні системи і технології Степась Д.А. Дослідження методів прогнозування результатів компаній зі збору коштів для краудфандингових проектів 
1. Інформаційні системи і технології Тригук І.О. Проектування системи віддаленого моніторингу технологічних об’єктів на основі технології інтернет речей 
1. Інформаційні системи і технології Тулук А.С. Експертне оцінювання впливу глобальних ризиків на соціально-економічний розвиток України 
1. Інформаційні системи і технології Фірсов О.Д., Гребенюк В.В., Окань Д.В. Аналіз та перспективи розвитку дистанційної форми навчання в умовах карантину 
1. Інформаційні системи і технології Хорунжий І.В. Швидкодя мов програмування на різних операційних системах для різних типах завдань 
1. Інформаційні системи і технології Червоняк Т.М. Підвищення ефективності навчання глибоких нейронних мереж на основі технології NVIDIA CUDA 
1. Інформаційні системи і технології Чернівчан Я.В., Воробець Г.І., Мельничук С.В. Система синтаксичного аналізу даних з використанням регулярних виразів Python 
1. Інформаційні системи і технології Шапошнікова В.І. Рішення систем лінійних рівнянь з використанням параллельного методу виключення Гауса 
1. Інформаційні системи і технології Honchar L.I., Demianiuk D.B. Creating a crowdfunding platform with web client-server architecture for the module 
2. Економічні науки Безсмертна О.О., Мельник В.В. Сучасний стан розвитку франчайзингового бізнесу в Україні 
2. Економічні науки Вапірова Є.В. Цифровізація економіки України як основа забезпечення її зростання 
2. Економічні науки Гавадзин Ю.Б. Роль бухгалтерського обліку в реалізації корпоративної соціальної відповідальності 
2. Економічні науки Гавриляк В.В., Маханець Б.О. Моделювання якості життя населення України 
2. Економічні науки Есаулова-Лихоман О.О. Міжнародний рух капіталу: загрози та перспективи для України в контексті євроінтеграції 
2. Економічні науки Жеребнюк М.Г. Теоретичні основи функціонування грошової системи 
2. Економічні науки Казьміренко О.Є., Гуцул Т.А. Розвиток ринку сої та соєвих продуктів в Україні 
2. Економічні науки Кожарко Х.М. Соціальне підприємництво в Україні: теоретичний аспект та зарубіжний досвід  
2. Економічні науки Козленков М.М. Фукціональні складові системи економічної безпеки діяльності бізнес-структур вугільної промисловості 
2. Економічні науки Копотієнко Т.Ю., Савич А.В. Аудиторська діяльність в умовах євроінтеграції 
2. Економічні науки Костенюк Ю.Б., Мазурук О.В. Розвиток цифрової економіки: аналіз ринку криптовалют 
2. Економічні науки Курмаз К.К., Магопець М.С. Формування нульових балансів в контексті забезпечення достовірності фінансової звітності 
2. Економічні науки Михайленко Д. Моніторинг облікової політики підприємства як інформаційна складова її контролю 
2. Економічні науки Мочинят А.С. Формування бренду роботодавця 
2. Економічні науки Накевхрішвілі О.А.,  Положення України на світовому фінансовому ринку і співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 
2. Економічні науки Омельченко Я.О. Методи підвищення кваліфікації і розвитку компетенцій управлінського персоналу 
2. Економічні науки Оприсак І.П. Методики управління ресурсами в управлінні проектами 
2. Економічні науки Петіцон І.І. Перспективи і проблеми розвитку шерінгової економіки в Україні 
2. Економічні науки Петренко Л.В., Першина О.І. Сутність організаційно-економічного механізму управління підприємством 
2. Економічні науки Сокол А.О., Скрипник К.О., Владика Ю.П. Фінансова безпека банків як передумова фінансової безпеки держави 
2. Економічні науки Туз І.М. Деякі проблеми використання інформаційних технологій в бюджетних установах 
2. Економічні науки Фасолько Т.М., Гідзула В. Автоматизація управління підприємствами  
2. Економічні науки Чумак Н.Р. Децентралізована фінансова модель для кредитування на основі технології Ethereum 
2. Економічні науки Щербаков В.К., Нелюбін В.Ю. Огляд основних проблемних питань скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів банків України в умовах дії обмежувальних заходів 
2. Економічні науки Юхименко К.В. Банкрутство підприємств в умовах пандемії 
2. Економічні науки Shuliuk B.S., Petrushka O.V. The importance of the state budget in the regulation of socio-economic processes 
3. Технічні науки Божко К.М., Ботвінко Р.О. Моделювання шумів операційних підсилювачів в Multisim  
3. Технічні науки Бучковська М.Д., Гаврилюх В.М. Процес зародження і рост ультратонких плівок хрому 
3. Технічні науки Ващук О.В., Ващук Л.А., Кривець С.А. Робото-технічні платформи як засіб активізації пізнавальної активності учнів з фізики 
3. Технічні науки Задорожній М.О., Стародубцев О.С., Пауков В.В., Іванова Д.Д.  Аспекти енергозбереження засобами електроприводу з використанням ефекту електромеханічної взаємодії для покращення показників якості регулювання  
3. Технічні науки Зеленська Ю.Д. Переваги використання хмарного сервісу для розгортання та підтримки медичної системи 
3. Технічні науки Карпишинець І.В. Удосконалення методів організації безпеки дорожнього руху 
3. Технічні науки Кондратюк О.С, Кочубей Н.В. Покращення якості вимірювання лінійних переміщень об’єктів у мікропросторі 
3. Технічні науки Костенко О.В., Яшков І.О. Аналіз дозуючих пневматичних елементів  
3. Технічні науки Кочубей Н.В., Кондратюк О.С. Удосконалення контролю якості затемнення автомобільного скла 
3. Технічні науки Кравчук Т.О. Ергономіка як оптимізація трудової діяльності людини 
3. Технічні науки Криштопа С.М., Голуб Л.С. Вдосконалення рецептури алкідної емалі для фарбування зовнішніх поверхонь катерів, металевих і дерев’яних конструкцій 
3. Технічні науки Кузнєцова В.В., Голуб Л.С. Оптимізація складу і технологічного процесу отримання антикорозійної грунтівки 
3. Технічні науки Липенков І.В. Аналіз світового досвіду експлуатації дейдвудніх пристроїв і їх елементів на суднах різного призначення 
3. Технічні науки Мартинюк Р.Т., Сачин С.Т.  Аналітичні передумови методу діагностування малих витоків з газопроводу 
3. Технічні науки Мельничук Б.В., Божко К.М. Стійкість лінійного контролера за Дезоером  
3. Технічні науки Милютченко І.О., Котляр В.А. Тенденції розвитку систем професійного мобільного зв’язку в Україні  
3. Технічні науки Науменко О.П., Зубенко А.В., Кулініч М.А., Науменко О.О., Прокопенко Ю.Є. Обрання моркви у якості модельної сировини при розгляді засобу сухого безконсервантного збереження 
3. Технічні науки Науменко О.П., Ковальов С.В., Шуваєв С.А. Доцільність обрання спіральної схеми охолодження при здійснені дозрівання суміші морозива  
3. Технічні науки Науменко О.П., Правдіков Г.Р. Доцільність обрання ексцентричної схеми розташування шнекової мішалки  
3. Технічні науки Переясловець М.С., Яшков І.О. Можливості дронів-кур’єрів та аналіз перспектив розвитку дронів кур’єрів 
3. Технічні науки Руденко А.Д., Божко К.М. Вдосконалений контролер заряду літій-іонних акумуляторів  
3. Технічні науки Трофімов О.В., Філіппова О.Ю., Гребенюк В.В. Аналіз та перспективи розвитку транспортної інфраструктури вантажних перевезень в Україні 
3. Технічні науки Тугсболд Отгон-Ердене, Яшков І.О. Модернізація віброконвеєру сипучих вантажів 
3. Технічні науки Цибульський В.М. Дослідження поведінки армобетонних конструктивних елементів з використанням базальтових композитних матеріалів 
3. Технічні науки Шкріба М.А. Проблеми паркування в м. Ужгород 
3. Технічні науки Штонда І.Ю., Любка В.Л. Тенденції розвитку санаторно-курортних закладів 
3. Технічні науки Щербан Р.І. Дослідження адміністративно-судових будівель 
3. Технічні науки Янковський В.В., Русин В.А. Тенденції комплексного благоустрою сучасного житлового кварталу 
Відображається 111 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
20 груд. 2020 р., 12:10
Ċ
Михайло Патряк,
20 груд. 2020 р., 12:10