2020/49 - 10 червня 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 49)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 51 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Богданова Л.М., Коваленко А.К. Використання інформаційних технологій в медицині 
1. Інформаційні системи і технології Бойко В.І. Аналіз та розробка компонентів інформаційної системи для підтримки лікування у гірудотерапії 
1. Інформаційні системи і технології Бровко А.А. Програмне забезпечення для регулювання доступу в комп’ютерних системах 
1. Інформаційні системи і технології Гунько М.А. Розробка моделі інтелектуальної мобільної системи для своєчасного запобігання механічних перешкод 
1. Інформаційні системи і технології Дейна В.В., Шабала О.О., Самаріна Г.Д. 3D технології друку 
1. Інформаційні системи і технології Дудяк М.В. Обробка тексту на природній мові 
1. Інформаційні системи і технології Євченко А.В. Пpoтoтип мepeжнoгo пpoтoкoлy цeнтpалiзoванoгo yпpавлiння гpyпoю мoбiльних oб’єктiв 
1. Інформаційні системи і технології Журба А.С., Кольцова О.С. Дослідження особливостей багатоканального запису просторового звуку 
1. Інформаційні системи і технології Кирилов І.І. Розробка програмного забезпечення для перевірки лабораторних робіт кафедри 
1. Інформаційні системи і технології Кирилюк О.Г., Кирилюк С.П., Воробець Г.І. Смарт система самоорганізації та позиціонування мобільних модулів  
1. Інформаційні системи і технології Лютак І.З. Підвищення ефективності коду Typescript у фреймворку Angular 
1. Інформаційні системи і технології Нос М.М. Фактори впливу на вартість проєкту 
1. Інформаційні системи і технології Олефіренко М.В. Розробка клієнт-серверної архітектури для комп’ютерних ігор з двома гравцями 
1. Інформаційні системи і технології Петрушен М.В. Сучасний стан інформатизації управління оборонними ресурсами України: актуальні питання 
1. Інформаційні системи і технології Ребець А.І. Побудова моделі комплексної системи безпеки фізичного простору кіберфізичної системи з використанням комп’ютерної симуляції 
1. Інформаційні системи і технології Сокол Д.В., Пявка Є.В. Використання полінома для структурно-параметричної ідентифікації математичної моделі об’єкта 
1. Інформаційні системи і технології Телька А.В. Технології штучного інтелекту в соціальних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Кривобоков Ю.А., Гвоздецька К.П. Програмний кластер для паралельної обробки великих обсягів даних 
1. Інформаційні системи і технології Шавлюк А.Ю. Генерування рукописних цифр за допомогою GANs 
1. Інформаційні системи і технології Юрович І.В. Алгоритм оптимізації передачі даних у високонавантажених мобільних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Юрчишин В.М., Сич В.В., Юрчишин В.М. Перспективи застосування шаблонів моделей інноваційних технологій для викладання іноземних мов 
1. Інформаційні системи і технології Khrabatyn R. The method of evaluation software quality to develop reliable software 
2. Економічні науки Алімова І.Є. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення 
2. Економічні науки Батракова Т.І., Спіченко Л.В. Поява необанків у світі та перспективи їх розвитку 
2. Економічні науки Божьєва С.М. Корупція – чи можливо позбавитись в Україні 
2. Економічні науки Войтик О.Є. Проблеми та напрями покращення регіонального розвитку у сфері публічного управління 
2. Економічні науки Гаватюк Л.С., Ксенофонтова А.Ю. Антикризовий менеджмент малого та середнього бізнесу в умовах соціальної ізоляції 
2. Економічні науки Денисовець Н.О., Рогозний С.А. Аналіз обліку довгострокових активів в контексті міжнародного та вітчизняного досвіду 
2. Економічні науки Дмитренко В.І. Концепція організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі 
2. Економічні науки Жам О.Ю., Сухопер Я.І. Аналіз ринку факторингових послуг в Україні 
2. Економічні науки Зюкова М.М., Вороніна В.Л. Облік доходів підприємства за національними та міжнародними стандартами 
2. Економічні науки Кандірал А.А. Оцінка та моделювання продовольчої безпеки в Україні 
2. Економічні науки Каховська О.В., Каширнікова І.О., Бучек Ю.М. Цінова політика як інструмент посилення конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки Коваль О.М., Саковець В.В. Іноземні інвестиції для стабілізації економіки 
2. Економічні науки Літинська В.А., Пасічник Ю.О. Особливості лідерства за сучасних умов 
2. Економічні науки Петасюк О.І. Інтеграція: цінності, сенси, виклики (за А. Етціоні) 
2. Економічні науки Садова-Антоняк І.В. Розвиток медичного страхування в контексті медичної реформи 
2. Економічні науки Сидоренко А.В., Кравець О.М. Вимоги до організації послуг для сімейних туристів в засобах розміщення 
2. Економічні науки Сторожук Т.М., Томша А.О. Доцільність застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності вітчизняними малими підприємствами 
2. Економічні науки Твердун С.О., Ільїна О.В. Особливості регламентування криптовалюти та її відображення в обліку та звітності 
2. Економічні науки Томша А.О., Ільїн В.Ю. Невизначені аспекти амортизації нематеріальних активів в зарубіжних країнах 
2. Економічні науки Ярмак В.С., Шуляр Н.М. Вплив COVID-19 на світову економіку 
2. Економічні науки Rudenko M. Startup “Service GIS-components to ensure the process of conducting hydroacoustic experiments” 
3. Технічні науки Бенько Т.Г. Обмеження вертикальних розмірів і формування шаруватих структур транзисторів для сенсорних мікросистем 
3. Технічні науки Божко К.М. Недокументовані характеристики інтегральних мікросхем логіки КМОН  
3. Технічні науки Іщенко О.В., Квітка О.О. Комп’ютерний розрахунок процесу отримання 1,2-дихлоретану 
3. Технічні науки Лютак З.П. Спосіб підвищення точності та швидкості обчислення впливу нерівності поверхні контакту на проведення контролю ультразвуковим методом 
3. Технічні науки Малітчук А.Д. Архітектурний стиль взаємодії компонентів клієнт-серверної архітектрури REST API 
3. Технічні науки Матіюк Ю.І. Важливість розвитку сфери відновлюваних джерел енергії, як один з аспектів сталого розвитку в Україні 
3. Технічні науки Санталова Г.О., Авдєєнко А.П., Коновалова С.О. Синтез и прогноз биологической активности циклогекса-2,5-диен-1,4-дион бис(S-арилтиооксимов) 
3. Технічні науки Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є., Фарафонов О.Ю. Інтерактивні та ігрові форми навчання студентів технічних спеціальностей 
Відображається 51 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
22 черв. 2020 р., 13:19