2021/56 - 10 березня 2021 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 56)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 37 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Ханчопуло О.В. Прогнозна модель інформаційного забезпечення в умовах зовнішнього лімітування 
1. Інформаційні системи і технології Білозерський В.О., Краснов Л.О. Розробка мобільної системи конвертації текстових документів з паперового в електронний формат 
1. Інформаційні системи і технології Братищенко М.Р., Скрипка Я.В., Міщенко В.О. Програмно-конфігуровані мережі SDN 
1. Інформаційні системи і технології Братищенко М.Р., Скрипка Я.В., Міщенко В.О. Технології Industry 4.0 
1. Інформаційні системи і технології Гура В.Т., Осадчук О.Я. Алгоритми попередньо натренованих моделей у системах класифікації для обробки зображень 
1. Інформаційні системи і технології Данильчук М.О., Георгіу І.М., Деревянчук О.В. Арифметико-логічний пристрій для здійснення арифметичної та логічної операції  
1. Інформаційні системи і технології Іовиця К.М., Кушнір Р.В., Деревянчук О.В. Актуальність використання основних типів радіаторів за умови примусової конвекції  
1. Інформаційні системи і технології Корбан Ю.В., Корбан Г.В. Використання психодіагностики для визначення впливу кольору на психоемоційний стан особистості 
1. Інформаційні системи і технології Любіва А.В. Модель інформаційної безпеки кіберфізичної системи 
1. Інформаційні системи і технології Марюха Я.В. Функціональні можливості і архітектурні принципи організації платформи IMS 
1. Інформаційні системи і технології Микитась А.О., Кононенко О.М., Гузько М.А. Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації 
1. Інформаційні системи і технології Микитась А.О., Кононенко О.М., Гузько М.А. CAD/CAM/CAE та системи автоматизованого проектування  
1. Інформаційні системи і технології Нятіна Н.Л. Застосування причинно-наслідкових діаграм у системах управління якістю вищої освіти 
1. Інформаційні системи і технології Охотнік Т.В., Алексик Н.В. Maltego як інструмент розвідки на основі відкритих джерел 
1. Інформаційні системи і технології Подоляк О.О.  Методи вибору спектру у конітивних мережах радіозв’язку 
1. Інформаційні системи і технології Попик В.І. Комп'ютерна система обліку робочого часу співробітників фірми "ПРІОР" 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис алгоритму шифрування Rijndael. Проста реалізація алгоритму на мові програмування C# 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Костенко В.В., Будяк В.В. Аспекти ефективності технічних засобів митного контролю  
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Ульяновська Ю.В., Семененко О.А. Інституціональне забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку 
1. Інформаційні системи і технології Сущенко І.В. Модель літаючої сенсорної мережі 
1. Інформаційні системи і технології Філіпчик А.А. Методи оцінки трудомісткості програмних проектів за методикою COCOMO II 
1. Інформаційні системи і технології Чепис О.В. Методи налаштування під регулятора для кордових моделей літаків 
2. Економічні науки Батракова Т.І., Тагірова О.В. Біткоін, нова хвиля злету 
2. Економічні науки Гріщенко А.Р. Сучасні інструменти формування ділової репутації підприємства в соцмережах 
2. Економічні науки Дуріхіна О.В. Соціальні проблеми вищої освіти 
2. Економічні науки Іванова М.О. Аналіз стану та перспективи розвитку інтернет торгівлі в світовому господарстві 
2. Економічні науки Курганська Ю.В. Формування системи управління персоналом підприємства гостинності 
2. Економічні науки Мямлін В.В. "Соціально-економічна" технологія як інструмент створення високоефективного господарського механізму в державі 
2. Економічні науки Таранич А.В., Таранич О.В. Інформаційне суспільство як вектор постіндустріалізму 
2. Економічні науки Якимець Д.В. Хеджування як спосіб управління ціновими ризиками на ринку зерна України 
3. Технічні науки Божко К.М., Морозова І.В. Моделі нечіткої логіки для системи моніторингу якості повітря при його забрудненні транспортними викидами  
3. Технічні науки Корбан Д.В. Поляризаційний метод радіолокаційного спостереження навігаційних об'єктів  
3. Технічні науки Максим’юк С.О. Залежність між якісними показниками природного газу та технічним станом газопроводу 
3. Технічні науки Переясловець М.С., Шматко С.В., Петрова Р.В. Особливості роботи вітряних електростанції та аналіз їх перспектив у майбутньому 
3. Технічні науки Стасюк Р.Б., Запухляк В.Б. Визначення обсягів витрат технологічного газу на очищення внутрішньої порожнини магістрального газопроводу очисним поршнем 
3. Технічні науки Томіна А.-М.В., Яровий Я.Є. Вплив карбіду бора на фізико-механічні характеристики ароматичного поліаміду фенілон 
3. Технічні науки Шахова Е.В. Источник неисчерпаемой энергии 
Відображається 37 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
13 квіт. 2021 р., 11:32