2019/40 - 9 липня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 40)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 46 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Абрамова А.О. Індексний підхід до оцінювання екологічного ризику проектованого промислового об'єкту  
1. Інформаційні системи і технології Авдєєнкова О.В. Сучасні інформаційні технології в освіті 
1. Інформаційні системи і технології Бенедицький В.Б., Коренівська О.Л. Дистанційний контроль стану світлодіодного освітлення в місті 
1. Інформаційні системи і технології Вихляєва А.О. Алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень в задачах оптимізації 
1. Інформаційні системи і технології Вихляєва А.О. Розрахунок та використання міри кількості інформації при проектуванні систем 
1. Інформаційні системи і технології Вихляєва А.О. Дослідження та аналіз трафіку комп’ютерної мережі 
1. Інформаційні системи і технології Дєркі А.Н. Віртуальна 3Д програма-симулятор для вивчення експлуатації розкрійної машини 
1. Інформаційні системи і технології Зубрич Є.С. Метод сортування географічних координат при побудові області видимості об’єкта 
1. Інформаційні системи і технології Зубрич Є.С. Метод обрахунку вершин полігону області видимості об'єкта на мапі 
1. Інформаційні системи і технології Лихо К.В. Система розумного будинку та мікросервісна архітектура 
1. Інформаційні системи і технології Мартишев П.А. Економетричні методи аналізу взаємозв’язку цін на сільськогосподарську продукцію 
1. Інформаційні системи і технології Мимоход М.І. Штучний інтелект в процесі управління 
1. Інформаційні системи і технології Моicеєнко О.М. Оцінка ефективності інституційної влади – механізми, способи, особливості в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Олійник Я.М. Forecasting in different areas using modern technologies 
1. Інформаційні системи і технології Прав Р.Ю. Подолання інформаційних загроз в Україні в умовах російської агресії 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Створення програми «обчислення значення функції» за допомогою бібліотек C++/CLI 
1. Інформаційні системи і технології Форсюк Н.А. Автоматизована система ведення реєстру інформаційних ресурсів 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принцип розділення інтерфейсів у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принцип єдиної відповідальності у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принципи DRY та KISS у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принцип відкритості/закритості у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принцип інверсії залежностей у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Шуліков Д.Д. Принцип підстановки Лісков у розробці програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Poliagushko L.H. Service for research of a condition of the patient in hypoxic therapy 
2. Економічні науки Альнуаімі Хамед Рашед Саєд Абдулла Системний підхід в забезпеченні безпеки інформаційних технологій 
2. Економічні науки Альхаммаді Талеба Абдулли Мохаммед Алі Методи визначення і аналізу факторів кадрових ризиків надзвичайних ситуацій 
2. Економічні науки Березянко Т.В. Перспективи трансформації ринкової економіки на основі КСВ 
2. Економічні науки Величко В.В., Гайденко С.М. Стратегічні напрями розвитку підприємств інфраструктури міста 
2. Економічні науки Дащенко Н.М. Інноваційність економічного розвитку: виклики, соціально-інвестиційні трансформації  
2. Економічні науки Літинська В.А., Андрусишена І.В. Управління конфліктами в організації 
2. Економічні науки Саленко О.В.  Особливості структури активів підприємств України за галузями економіки 
2. Економічні науки Семенюк М.В. Негативний вплив підприємств на навколишнє середовище  
2. Економічні науки Старух А.І. Результати фінансової децентралізації в Україні 
2. Економічні науки Туболець І.І., Клокова Л.О. Сучасний стан корпоративного сектора й корпоративних відносин в Україні 
2. Економічні науки Хома Р.А. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»: нова модель обліку доходу суб’єкта господарювання 
2. Економічні науки Moskvina A.О., Mamicheva A.D. New valuable reference points of development as the necessary trends of the modern economic life 
2. Економічні науки Semenyuk M.V. Using the concept of a life cycle for environmental analysis of industrial activity 
3. Технічні науки Безвесільна О.М., Петренко О.В., Ільченко М.В. Випробування енкодера для використання у гіроскопічних приладах 
3. Технічні науки Бердник О.М. Про основні методи дослідження нанопотоків 
3. Технічні науки Божко К.М., Довга О.В., Юник В.В.  Вольт-амперна характеристика масиву сонячних батарей  
3. Технічні науки [Буря О.І.], Томіна А.-М.В. Вплив органічного волокна оксалон на абразивну зносостійкість фенілону С-1 
3. Технічні науки Деркачевский А.С., Водолазький Є.І.  Протокол Modbus 
3. Технічні науки Кошанова Б.Т., Эркаев А.У. Исследование минеральных солей Узбекистана для получения буркеита 
3. Технічні науки Кошанова Б.Т., Эркаев А.У. Технологические параметры получения сульфата аммония при синтезе буркеита 
3. Технічні науки Машко М.Н., Декар Н.Н., Кудинов В.С. Оптические датчики движения 
3. Технічні науки Стрілецький Ю.Й. Метод дослідження пластичних деформацій металевих пластин за зміною їх теплового імпедансу 
Відображається 46 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
25 лип. 2019 р., 06:09