2021/55 - 9 лютого 2021 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 55)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 35 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Александрюк В.І., Деревянчук О.В. Застосування мікропрограмування для створення спеціалізованого обчислювача 
1. Інформаційні системи і технології Белавский А.С., Лычковский М.С. Модель анализа надежности сетевых сервисов 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Ханчопуло О.В. Фактор часу в інформаційному забезпеченні прийняття рішень 
1. Інформаційні системи і технології Голубовський М.П. Огляд можливих способів побудови інфраструктури опрацювання великих даних у публічних хмарах з використанням моделі PAAS 
1. Інформаційні системи і технології Гулієва Н.М., Самчук Л.М., Пастернак В.В. Ефективність гідроциліндрів при роботі маніпулятора крокового типу 
1. Інформаційні системи і технології Гура В.Т. Алгоритми роботи для обробки зображень з використанням машинного навчання 
1. Інформаційні системи і технології Даниленко А.В. Надёжность полупроводников на различных этапах эксплуатации 
1. Інформаційні системи і технології Даниленко А.В. Этапы программной отбраковки потенциально ненадежных элементов методом пороговой логики 
1. Інформаційні системи і технології Двірничук К.В. Математичне моделювання тривимірного поля поперечних динамічних зміщень товстих пружних плит 
1. Інформаційні системи і технології Долгий А.І., Деревянчук О.В., Звєрєва Л.Ф. Актуальність вивчення мови програмування РНР 
1. Інформаційні системи і технології Дубук В.І., Кішко Р.І. Розробка автоматизованої системи управління підтримкою прийняття рішень з логістики  
1. Інформаційні системи і технології' Зеленський А.А. Актуальність та огляд сучасних методів розпізнавання дорожніх ситуацій в задачах автоматизованого управління автотранспортними потоками 
1. Інформаційні системи і технології Иванов В.Г. Комплексирование и анализ методов сжатия изображений 
1. Інформаційні системи і технології Корбан Ю.В., Корбан Г.В. Психофізиологічна реальність кольору в оптичній та смисловій системі особистості 
1. Інформаційні системи і технології Липенков І.В. Аналіз психологічних особливостей роботи морських судномеханіків в умовах скорочення екіпажу і значної відстані від берегових баз обслуговування 
1. Інформаційні системи і технології Лінський І.В., Лугош Ю.В., Деревянчук О.В. Програмний комплекс «проектування арифметико-логічного пристрою» 
1. Інформаційні системи і технології Мисюк Р.В., Юзевич В.М. Гнучкий алгоритм у системі пошуку та відбору інформації про дефекти типу тріщин 
1. Інформаційні системи і технології Міненко Є.С. Основні засади формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки 
1. Інформаційні системи і технології Мотрук Д.М., Деревянчук О.В., Кравченко Г.О. Розробка структурної схеми операційного автомату та моделювання у вебі за допомогою JavaScript і HTML 
1. Інформаційні системи і технології Орлецький Є.А., Лугош Ю.В., Деревянчук О.В. Актуальність використання основних типів радіаторів за умови вільної та примусової конвекції 
1. Інформаційні системи і технології Проскурин Н.П. Выбор базиса оптоэлектронных логических схем 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис бібліотеки jQuery для веб-програмування 
1. Інформаційні системи і технології Синжерян С.В., Деревянчук О.В., Докаль О.Я. Використання MLS Moodle в навчальному процесі 
1. Інформаційні системи і технології Халаїм Б.О. Кіберсоціалізація як фактор інформаційної безпеки особистості 
1. Інформаційні системи і технології Яковенко М.Б. Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки України 
2. Економічні науки Дуброва Н.П., Колєсов В.С., Таранова Ю.А. Методика аналізу ділової активності, як складової оцінки фінансового потенціалу підприємства 
2. Економічні науки Лисяк О.М. Принципи забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем, іноваційні банківські технології, способи та алгоритми розробки регіональних та місцевих економічних стратегій сталого розвитку з урахуванням методології ЄС 
2. Економічні науки Надейко М.М. Характерні ознаки нефінансової звітності як інструменту менеджменту соціальної відповідальності 
2. Економічні науки Петасюк О.І. К. Скіннер про чотири зміни (епохи) в історії людства 
2. Економічні науки Федуняк І.О. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, як основа розвитку аграрних підприємств 
3. Технічні науки Гращенкова М.О., Буря О.І. Дослідження триботехнічних характеристик органопластиків на основі блок-кополімера сульфарил БСП-7 
3. Технічні науки Ємець В.В. Дослідження спектрограм як засобу налаштування технологічної системи 
3. Технічні науки Корбан Д.В. Сучасний розвиток суднових радіолокаційних систем 
3. Технічні науки Суддя В.А. Використання інформаційних технологій в процесі формування умінь і навичок з інженерної графіки в студентів коледжу 
3. Технічні науки Теслюк Г.В., Колодій В.О., Лаховець О.С. Особливості системи обробітку ґрунту в садових насадженнях 
Відображається 35 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
21 лют. 2021 р., 12:53