2020/50 - 08 липня 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 50)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 27 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Богданова Л.М., Копецький Я.Р. Використання машинного навчання для розпізнавання рентгенівських знімків 
1. Інформаційні системи і технології Гарасимів В.М. Алгоритм налаштування нечіткого ПІД-регулятора 
1. Інформаційні системи і технології Грабар І.А. Переклад джерельного коду між мовами програмування 
1. Інформаційні системи і технології Козлов В.Є., Кобзєв В.Г., Козлов Ю.В., Мощенко І.О. Компетентнісний метод оцінювання професійної діяльності спеціаліста. Дефініційний аспект 
1. Інформаційні системи і технології Кривий Я.В. CSS препроцесори 
1. Інформаційні системи і технології Левчук І.Л., Мисов О.П., Фесенко К.О., Шейкус А.Р. Моделювання технологічних режимів процесу синтезу ацетилену в SCADA 
1. Інформаційні системи і технології Рихтюк Е.Ю. Розробка та аналіз моделі опрацювання фізичних факторів ІТ - працівника засобами автоматизації 
1. Інформаційні системи і технології Саітгареєв Н.Х. Огляд стратегій семплінгу для вирішення проблеми незбалансованих даних 
1. Інформаційні системи і технології Саітгареєв Н.Х. Проблема незбалансованості даних у машинному навчанні 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Аналіз сучасних напрямів та тенденцій у веб-дизайні 
1. Інформаційні системи і технології Татаринова А.В. Огляд платформи NGRX для розробки веб-додатків заcобами фреймворку Angular  
1. Інформаційні системи і технології Татаринова А.В. Використання JavaScript бібліотеки AR.js для створення веб-додатків доповненної реальності 
1. Інформаційні системи і технології Татаринова А.В. Використання JavaScript і Node.js бібліотек для створення та навчання нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Татаринова А.В. Docker-контейнери як середовище для створення та розгортання додатків  
2. Економічні науки Василига С.М. Матриця вибору стратегії розвитку транспортного підприємства 
2. Економічні науки Ватаманюк-Зелінська У.З., Воронець Є.С. Вплив бюджетних відносин на забезпечення сталого розвитку регіонів України 
2. Економічні науки Гаврікова А.В. Сучасні підходи фінансового забезпечення реалізації соціальної функції держави 
2. Економічні науки Живко З.Б., Лесик І.І. Інформаційне забезпечення процесу самоорганізації підприємства як складова управління його безпековою діяльністю  
2. Економічні науки Лях І.І. Інноваційна спрямованість венчурного капіталу на розвиток зеленого фінансового ринку  
2. Економічні науки Семенов К.Л. Впорядкування бізнес-процесів виробничо-торговельних ланцюгів у маркетинг-логістичному забезпеченні підприємств 
2. Економічні науки Сисоєва І.М. Рівень зайнятості та рівень освіченості населення як предмет соціального аудиту 
2. Економічні науки Сікєтіна Н.Г. Адаптація промислових підприємств до динамічного зовнішнього середовища 
2. Економічні науки Стефанович Н.Я., Луговська О.Р. Проблеми працевлаштування студентів під час навчання та випускників 
2. Економічні науки Швець Ф.Д. Концепція ощадливого виробництва як інструмент побудови ефективних технологічних та управлінських систем 
3. Технічні науки Корбан Д.В. Підвищення інформативної ефективності суднових радіолокаційних комплексів 
3. Технічні науки Спірін А.В., Твердохліб І.В., Вовк В.Ю., Замрій М.А. Визначення часу розвитку епідемії 
3. Технічні науки Draganova G.M., Lapina O.V. Home experimental tasks as a means of activation of cognitive activity of students in the system of studying the discipline of "Measurement of electrical and magnetic quantities" 
Відображається 27 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
5 серп. 2020 р., 02:41