2020/47 - 08 квітня 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 47)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 24 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Андреєва Н.М. Використання хмарних технологій при підготовці молодших спеціалістів  
1. Інформаційні системи і технології Антіпова М.В., Глинчук Л.Я. Пристрої виявлення радіозакладок. Пошуковий комплекс моніторингу «DigiScoun» 
1. Інформаційні системи і технології Белавский А.С., Лычковский М.С. Улучшение надежности программных средств с помощью применения автоматизированного тестирования 
1. Інформаційні системи і технології Годік Ю.Р. Загроза сучасності для дітей – кібер-булінг 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Універсальний радіоканал для передачі потоку даних телеметрії на базі підсистем мультикоптера 
1. Інформаційні системи і технології Дубук В.І., Коцун В.І., Білокура X.В. Програмна реалізація засобів управління графічного людино-машинного інтерфейсу медичної інформаційної системи  
1. Інформаційні системи і технології Кошелюк Ю.І. Міжнародний брендинг у соціальних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Коrоtkоvа Т.S., Іlarionov О.E. Face recognition technology in the augmented reality environment 
1. Інформаційні системи і технології Лычковский М.С., Белавский А.С., Шнейдеров Е.Н. Метрика анализа количества строк кода программного обеспечения 
1. Інформаційні системи і технології Малітчук А.Д., Бандура В.В. Дослідницьке тестування. Умови ефективного застосування  
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Огляд рiзновидiв мультикоптерiв лазерного повітряного сканування 
1. Інформаційні системи і технології Струк Т.В. Аналітичні центри – найбільш розвинута суб’єктна форма аналітичної діяльності 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Медвєдєв М.О. Розробка алгоритму виявлення і розпізнавання знаків дорожнього руху мобільним пристроєм 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Субачев О.В. Розробка алгоритму перетворення вихідного сигналу з датчика з нелінійною залежністю в інженерні значення 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Тищенко М.В. Розробка алгоритму пошуку границь контурів зображення отриманого з WEB-камери мобільного пристрою 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Ушаков Ю.С. Застосування фільтру гауса для первинної обробки зображення з WEB-камери мобільного пристрою 
1. Інформаційні системи і технології Токман Д.А. Розвиток якості, функціонування та ефективності молодіжної роботи  
1. Інформаційні системи і технології Фазулов Д.О., Новікова Н.В. Використання методів теорії ймовірності в економіці 
1. Інформаційні системи і технології Чорна М.Є. Впровадження системи ґрейдування як ефективного засобу мотивації працівників  
2. Економічні науки Бобик В.М. Митна політика та її вплив на економіку України 
2. Економічні науки Корчинська О.О., Химич О.В. Управління конфліктами як напрям адміністративної діяльності на підприємстві 
2. Економічні науки Кубрак М.В. Як технології формують майбутнє роздрібної торгівлі продуктами харчування 
2. Економічні науки Струк Н.П. Щодо фінансового забезпечення самостійності територіальних громад 
3. Технічні науки Даниленко А.В., Ращинский О.Д. Программное средство отбраковки потенциально ненадежных элементов методом пороговой логики 
Відображається 24 елементів