2019/38 - 7 травня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 38)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 88 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Авдєєнкова О.В. Інформаційна безпека у сучасній інфосфері 
1. Інформаційні системи і технології Дивак І.В. Процедурне генерування текстур за зразком на основі генетичного програмування 
1. Інформаційні системи і технології Жидкова О.О., Осипова Д.Ю. Использование современных интернет-порталов в образовании 
1. Інформаційні системи і технології Зінькевич Б.Р., Дацюк О.А.  Використання онтологічного підходу для аналізу виконання показників бюджету 
1. Інформаційні системи і технології Зінькович Б.Я. Порівняльний аналіз сучасних засобів захисту інформації в мережах 
1. Інформаційні системи і технології Ковтун А.А. Огляд фреймворку Angular для створення клієнтських додатків 
1. Інформаційні системи і технології Козлов Є.Є., Дранишников Л.В. Використання нейронних мереж для стилізації графічних зображень 
1. Інформаційні системи і технології Королевич А.С. Інформаційно-вимірювальної системи моніторингу стану та керування положенням автоматичної сонячної панелі 
1. Інформаційні системи і технології Кочулаб А.С., Журавчак Л.М. Архітектура системи аналізу стану сну людини на основі нейронної мережі 
1. Інформаційні системи і технології Кошелюк Ю.І.  Вплив інформаційних технологій на розвиток сучасних економічних відносин  
1. Інформаційні системи і технології Красовська О.В., Кузьмич В.С. Роль математики в підготовці спеціалістів з інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Круглік Є.І. Алгоритми компресії баз даних 
1. Інформаційні системи і технології Кунах Н.І. Спосіб підвищення рівня аналітики для визначення характеру загроз 
1. Інформаційні системи і технології Максименко Д.В. Нові методи обробки природньої мови для відповіді на користувацькі питання 
1. Інформаційні системи і технології Малишко Д.О. Автоматизовані системи управління технологічними процесами на підприємствах 
1. Інформаційні системи і технології Малітчук А.Д. Програмна реалізація обміну інформацією між мікроконтролерами Arduino та пристроями з операційною системою Android 
1. Інформаційні системи і технології Марголін О.Г. Алгоритм формування неструктурованої текстової інформації з використанням довідників 
1. Інформаційні системи і технології Мацегора Ю.С., Циганкова Т.М., Чижик М.М. Електронні медичні картки в Україні: очікування та реальність 
1. Інформаційні системи і технології Мельник А.В. Розробка системи автоматичного регулювання температури пари прямоточного котла 
1. Інформаційні системи і технології Мельничук Б.В., Руденко А.Д., Порєв Г.В. Вдосконалена імітаційна модель файлообмінної однорангової мережі 
1. Інформаційні системи і технології Нагорний Є.С. Когнітивні сенсори для обробки даних моніторингу будівель і споруд 
1. Інформаційні системи і технології Нешков Е.В., Горбунов А.Н. Предложение о создании концепта, объединяющего идеи диспетчеризации промышленной и гражданской автоматизации. причины объединения 
1. Інформаційні системи і технології Пелех В.В. Автоматизоване структурування рукописних документів з використанням сегментації зображень 
1. Інформаційні системи і технології Прохоренко Д.В. Інноваційний проект: особливості підготовки  
1. Інформаційні системи і технології Савченко А.В. Когнітивний підхід для вдосконалення технології «Smart House» 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис створення проекту Windows Forms в Visual Studio на мові C++ 
1. Інформаційні системи і технології Сапов О.Є. Інженерно-технічний метод захисту обєктів від витоку інформації за електромагнітним каналом 
1. Інформаційні системи і технології Степанов В.П., Журавчак Л.М. Аналіз архітектури системи розпізнавання людської активності за допомогою даних сенсорів мобільного телефону 
1. Інформаційні системи і технології Талах О.М., Дацюк О.А.  Інструментальні засоби підключення реляційної БД предметної області до онтології предметної області 
1. Інформаційні системи і технології Терещенкова О.В., Стрелковская Л.А. Веб-квесты как средство формирования информационно-аналитической компетенции курсантов 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Воропаєва К.А., Міхно П.О., Дорошко Р.С. Розробка блоку текстографічного розпізнавання сервісу «Health Tracker» 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Рондалев М.І., Слюсар О.В., Лиманський М.Р. Розробка веб-платформи електронної бібліотеки кафедри 
1. Інформаційні системи і технології Тодоріко Є.С., Макрушина Л.В. Розробка практичної частини олімпіади з електротехніки закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
1. Інформаційні системи і технології Тоичкина В.Е. Исследование семантического анализа текстов и их использование в поисковых системах 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Алхадж Мохамад Абдаллах Кхалед Про проблему зниження пропускної здатності у безпровідних мережах Wi-Fi 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Каратепе Тайлу Озгюн Про вимоги до якості обслуговування додатків у мережах WIMAX 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Сапарбаєв Тозебай Методи підвищення продуктивності у мережах Wi-Fi на базі стандарту 802.11ax 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Туті Пауло Буеіа Підвищення пропускної здатності шляхом вибору оптимального розміру кадру у мережах Wi-Fi 
1. Інформаційні системи і технології Харьков М.В. Використання кластерних технологій для підвищення відмовостійкості комп’ютерних систем 
1. Інформаційні системи і технології Шабалов І.Г., Тарабаров С.Б. Додавання нового пристрою в ОС Linux на платі BeagleBone Black 
1. Інформаційні системи і технології Юрчишин І.В. LabView. Переваги та недоліки 
1. Інформаційні системи і технології Юрчишин І.В. Порівняння програмних засобів «MathCAD vs MatLAB» 
1. Інформаційні системи і технології Яковлева А.В., Дранишников Л.В. Дослідження і автоматизація розрахунку надлива 
1. Інформаційні системи і технології Bendiuh V.I. Development of virtual laboratory work for chemistry for study of water dissociation and solid hydrolysis 
2. Економічні науки Байрак К.С. Облік і оподаткування дивідендів 
2. Економічні науки Бєлін В.С. Пробематика іпотечногo кредитування в Україні 
2. Економічні науки Бичковська А.С. Інтернет-маркетинг як неформальний інститут мережевої економіки 
2. Економічні науки Бичковська А.С. SMM як важіль розвитку підприємства 
2. Економічні науки Василюк А.С. Платники єдиного податку четвертої групи 
2. Економічні науки Власова К.М. Стратегії подолання бар'єрів входу на нові ринки 
2. Економічні науки Гарась І.В. Проектування міжнародної логістичної мережі 
2. Економічні науки Горєлов Є.В. Сучасний інвестиційний клімат України 
2. Економічні науки Івашина С.Ю., Юдіна К.В. Особливості акредитивної форми міжнародних розрахунків 
2. Економічні науки Кишенчук О.В., Швиданенко Г.О. Збалансована система показників та методичні підходи до її вдосконалення 
2. Економічні науки Круш П.В., Острянко М.М. Фактори зниження собівартості продукції в галузі будівельних матеріалів 
2. Економічні науки Левчук О.В. Концепція людського капіталу: сутність, генезис, об’єкт інвестування 
2. Економічні науки Луговець Б.В., Мариніч І.О. Особливості проведення аудиту грошових коштів підприємства 
2. Економічні науки Маслій В.О. Аналіз рекламного ринку України 
2. Економічні науки Міщинська М.Р. Значення протидії світового співтовариства проблемам народонаселення  
2. Економічні науки Нестеренко С.В., Вороніна А.В. Практичні аспекти управління стратегічними змінами 
2. Економічні науки Новік Н.О., Рибак Р.І. Вплив конкуренції на підприємницьку діяльність в Україні на шляху до світової інтеграції 
2. Економічні науки Панасюк О.О. Досвід країн ЄС антидемпінгового регулювання зовнішньої торгівлі 
2. Економічні науки Пелехатий А.О. Сучасні підходи сутності поняття “бюджетна політика” 
2. Економічні науки Петрук Д.І. Порядок складання та подання уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок 
2. Економічні науки Семенов Ф.В. Поняття та фактори впливу на ліквідність банку 
2. Економічні науки Семенюк Є.С. Тренди відсоткових ставок Національного банку України 
2. Економічні науки Сєдова О.О. Теоретичні аспекти вирощування смородини чорної в Україні 
2. Економічні науки Сокол А.О., Скрипник К.О., Задерака Н.М. Особливості реалізації грошово-кредитної політики 
2. Економічні науки Тимошенко О.С. Проблеми розвитку вексельного обігу в Україні 
2. Економічні науки Хименець Д.В., Швиданенко Г.О. Прибутковість підприємства та стратегії її підвищення 
2. Економічні науки Швиданенко Г.О., Помін А.М. Інтелектуально-інноваційна модель розвитку підприємства: змістовне наповнення, актуальність і цінність для економіки 
2. Економічні науки Ярмак В.С., Задерака Н.М. Інфляція та її негативні наслідки  
2. Економічні науки Bashynska I.O. Conceptual principles of the smart factory 
2. Економічні науки Komarysta B.M. Problems of introduction and stimulation of innovations at industrial enterprises 
2. Економічні науки Kravchuk R.S. The essence of the ABC method and its role in improving the calculation 
2. Економічні науки Kravchuk R.S. Theoretical-applied aspects of environmental investment of domestic oil and gas enterprises development  
2. Економічні науки Kravchuk R.S. Transfer prices and its role in cost formation 
2. Економічні науки Kravchuk R.S., Мikhailuk V.V. Methods of managing expenses and features of its application 
3. Технічні науки Андрієнко В.І. Пристрій іонізації повітря для побутового використання 
3. Технічні науки Баранич Ю.В. Експериментальні дослідження впливу активізатора зчеплення на фрикційну пару «ролик-рейка» 
3. Технічні науки Брида О.Р., Стадницька Н.Є., Новіков В.П. Прогнозування LD50 деяких біологічно активних речовин Allium sativum 
3. Технічні науки Золотовська О.В. Визначення основних параметрів та режимів в камері піроліза на сировині рослинного походження 
3. Технічні науки Колб Ю.І., Крвавич А.С., Конечна Р.Т., Новіков В.П. Дослідження класу токсичності та LD50 деяких амінокислот Genus Pulsatilla  
3. Технічні науки Кондратенко С.Ю., Тарабаров С.Б. Модифікація методу найшвидшого градієнтного спуску 
3. Технічні науки Морковін Є.О., Морковін О.О. Аналитический обзор алгоритмов обработки очередей 
3. Технічні науки Осипова Ю.В. Значення психологічного клімату в колективі та його вплив на продуктивність праці та психологічне здоров’я педагогів 
3. Технічні науки Паламарчук Я.С., Дубко А.Г. Використання методу біоімпедансометрії в медицині 
3. Технічні науки Nevchas D.M. Composite shells 
Відображається 88 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
20 трав. 2019 р., 05:37
Ċ
Михайло Патряк,
20 трав. 2019 р., 05:38