2019/36 - 6 березня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 36)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 36 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Ващук О.В., Кривець Л.А., Савчук Р.Г. Фізичне моделювання 
1. Інформаційні системи і технології Горобець Б.А., Воронюк О.В., Гладіголов С.С., Довбня К.М. Распознавание цифровых образов на изображениях низкого качества 
1. Інформаційні системи і технології Куліш І.В. Моделювання туристичної привабливості Рівненського регіону 
1. Інформаційні системи і технології Куліш І.В. Інформаційні технології і системи у туристичній сфері Рівненського регіону 
1. Інформаційні системи і технології Параєва С.А. Дидактичні принципи створення електронного підручника з дисципліни «Вища математика» для студентів авіаційних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Інструкція налаштування фізичної бібліотеки Box2D в Visual Studio для розробки комп’ютерних додатків на мові програмування C++ 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Солянніков В.Г. Методологія дослідження кібербезпекової політики країни 
1. Інформаційні системи і технології Шабан М.Р. Застосування апарату регулярних виразів для аналізу функціонального профілю захисту  
1. Інформаційні системи і технології Шарун І.А., Новікова Н.В. Математичні методи в економічному аналізі 
2. Економічні науки Аверкина М.Ф., Борисюк О.О.  Детермінанти старіння населення в Україні 
2. Економічні науки Баланюк М.В. Принципи стратегічного розвитку учасників банківського сектора 
2. Економічні науки Волобуєва Ю.В. Розвиток економіки та її вплив на екологію 
2. Економічні науки Гайворонська І.В. Територіальний бренд як елемент розвитку туристичної дестинації 
2. Економічні науки Дікало Я.О. Економічна статистика як розділ статистики 
2. Економічні науки Єфімцева Л.О. Теоретичні аспекти формування попиту та його сучасний стан в системі агротехнологічних послуг 
2. Економічні науки Кульчицька Є.В. Ринок корпоративних облігацій в Україні 
2. Економічні науки Левчук О.В. Особливості управління фінансовими ресурсами недержавних підприємницьких структур 
2. Економічні науки Мищишин О.Л. Українсько-польський транскордонний регіон: перспективи розвитку  
2. Економічні науки Панова І.О. Наслідки впливу парникових газів на екосистеми: приклад України 
2. Економічні науки Пасєка Ю.А. Європейський досвід розвитку національних депозитарних систем 
2. Економічні науки Салаш О.А. Характерні ознаки управління соціально-економічним розвитком регіону 
2. Економічні науки Татьяніна С.М., Березинець Ю.В. Сучасні підходи до визначення системно важливих банків в Україні 
2. Економічні науки Трощенко І.О. Напрямки вдосконалення діяльності з торгівлі цінними паперами на вітчизняному ринку 
2. Економічні науки Цуркан І.М., Колеснік М.В. Напрями удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України 
2. Економічні науки Цуркан І.М., Савчук Д.Р. Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави 
2. Економічні науки Шакун А.С. Економічна доцільність використання відходів харчової промисловості в косметичних засобах 
2. Економічні науки Шмалько І.А., Ковтун Н.В. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
2. Економічні науки Akhmedov О. Socio-economic crises: nature, essence and characteristic features 
2. Економічні науки Sydorenko K., Sydorenko O. Key trends in the development of the global aviation transport market in the context of the infrastructure support of international airports 
3. Технічні науки Божко К.М. Стенд для дослідження динаміки процесів фотолюмінесценції та електролюмінесценції в об’єктах різної природи 
3. Технічні науки Веселова С.І. Дослідження червоного шламу  
3. Технічні науки Денисенко Т.М. Оцінка якості та безпепечності кефіру 
3. Технічні науки Кліперт О.В. Сучасний стан безробіття в Україні та шляхи його подолання 
3. Технічні науки Михайлов С.В. Актуальні проблеми ринку енергоресурсів в Україні 
3. Технічні науки Петренко Т.В. Сучасні системи контролю надійності водія під час керування автомобільним транспортом 
3. Технічні науки Telichko D.V. Modern approaches for independent charges of biological implants 
Відображається 36 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
29 бер. 2019 р., 03:54