2019/35 - 5 лютого 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 35)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 58 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Артищук І.В. Графічні аспекти розвитку сучасної інформатики 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю. Інформаційний аналіз деструктивного впливу навмисних завад на радіоелектронні системи 
1. Інформаційні системи і технології Великодний С.С., Бурлаченко Ж.В., Зайцева-Великодна С.С. LaTeX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів 
1. Інформаційні системи і технології Дубук В.І., Коцун В.І., Чорний М.В. Розробка графічного людино-машинного інтерфейсу автоматизованої системи управління постачанням електричної енергії 
1. Інформаційні системи і технології Желдак Л.В. Застосування методу машинного навчання для виявлення вторгнень у корпоративну мережу в реальному часі 
1. Інформаційні системи і технології Каштан В.Ю. Аналіз спектральних складових космічного апарату WorldView-3 
1. Інформаційні системи і технології Мельник А.В. Методи оцінки ефективності і результативності автоматизованої системи управління (АСУ) 
1. Інформаційні системи і технології Николаева Е.В., Кайдалова А.В., Кикоть А.С. Автоматизация средств клиентооборота в медицинских учреждениях 
1. Інформаційні системи і технології Патряк О.Т. Електронний документ та документ в електронній формі 
1. Інформаційні системи і технології Присяжнюк О.М. Критичне мислення як запорука успішного навчання молодших школярів 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис налаштування Simple And Fast Multimedia Library в Visual Studio для розробки комп’ютерних додатків на мові програмування C++ 
1. Інформаційні системи і технології Смалько О.А. Безплатні програмні застосунки та системи керування навчанням для закладів вищої освіти 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Луценко В.В., Кузьменко Д.С. Застосування інформаційних технологій в управлінні організаційними змінами 
1. Інформаційні системи і технології Сус С.П. Контроль місцезнаходження нагрітих виробів в термічних установках 
1. Інформаційні системи і технології Терещенкова О.В., Стрелковская Л.А. Разработка компетентностно-ориентированных заданий для курсантов морского вуза при изучении информационных технологий 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Водолазький В.В., Волотка В.С. Застосування стандарту IEEE 802.11ad в FANET-мережі 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Карасьов А.О. Особливості розробки блоку асоціативного пошуку сервісу «Health Tracker» 
1. Інформаційні системи і технології Ткачов В.М., Кошедран О.Є. Використання 4G-мережі у якості середовища передачі даних між вузлами FANET-мережі в міських умовах 
1. Інформаційні системи і технології Турчик Є.Л., Пузіно М.В. Аналіз впливу розвитку інформаційних технологій на споживання світових ресурсів 
1. Інформаційні системи і технології Черненко А.В. Вимоги до сучасних систем навчального призначення 
1. Інформаційні системи і технології Чернишов К.А., Малініч І.П., Малініч П.П. Методи збору даних досвіду взаємодії користувача для випробувального етапу розробки через тестування 
1. Інформаційні системи і технології Mykytenko N.V. Decomposition of information systems in management 
2. Економічні науки Альшаафі М.А. Проблеми та перспективи впровадження ІТ-технологій в медичних закладах 
2. Економічні науки Андрусь О.І. Особливості розвитку трансфертного ціноутворення в Україні 
2. Економічні науки Горпиніч О.Г., Горпиніч В.М. Професійно-прикладна фізична культура як засіб підготовки майбутнього молодшого спеціаліста-економіста 
2. Економічні науки Губей А.В. Особливості укладання зовнішньоекономічного договору 
2. Економічні науки Д’яченко С.С., Яковенко С.Л. Вибір форми бухгалтерського обліку за обліковою політикою 
2. Економічні науки Заборовець А.В. Промисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку 
2. Економічні науки Ісаєва В.С. ІТ інновації в агро бізнесі 
2. Економічні науки Кірєєв Д.Б. Розвиток цифрової економіки як елемент стратегії суспільного розвитку в Україні 
2. Економічні науки Комариста Б.М. Методика оцінки забруднення поверхневих вод 
2. Економічні науки Костакова Л.Д. Характеристика основних систем збуту продукції підприємства 
2. Економічні науки Кривіцький В.Б. Теоретичне обгрунтування необхідності митного контролю 
2. Економічні науки Кустова С.М. Державне фінансування політичних партій 
2. Економічні науки Лахай А.В. Ефективність використання логістичного аутсорсингу в діяльності торговельного підприємства 
2. Економічні науки Лоїк Р.В. Розвиток Національної платіжної системи «ПРОСТІР» 
2. Економічні науки Малигіна І.В. Формування кадрової політики в галузі освіти в Україні: проблеми та перспективи 
2. Економічні науки Махненко М.М. Конвенціоналізм економічної теорії Ф. Ліста  
2. Економічні науки Мрук Н.О. Корпоративна система мотивації на підприємстві 
2. Економічні науки Паламарчук Д.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 
2. Економічні науки Рябук К.П. Фінансовий менеджмент готелю 
2. Економічні науки Саблук О.О. Сутність підприємницької діяльності 
2. Економічні науки Сікорська І.О. Інноваційні ІТ-технології в садівництві 
2. Економічні науки Смирнов І.Г., Рикичинська А.Ф. Туризм Канади: етнічний аспект 
2. Економічні науки Трофімов І.А. Напрями застосування дронів в агро бізнесі 
2. Економічні науки Уханова І.О., Черкез А.С. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі продовольством 
2. Економічні науки Фесай М.О. Напрями удосконалення бухгалтерського балансу як основної складової фінансової звітності 
2. Економічні науки Ященко Я.В. Статистичний аналіз відтворення населення у Київській області 
3. Технічні науки Барсукова Г.В. Вплив автотранспорту на екологію міста 
3. Технічні науки Бендюг В.І. Оцінка рівня пожежної ти вибухової небезпеки промислових об’єктів 
3. Технічні науки Божко К.М. Радіохвильове живлення автономного датчика 
3. Технічні науки Волокита В.В., Левчук К.О. Уникнення травматизму на виробництві при виготовленні пластмасових виробів 
3. Технічні науки Красносєльський В.В., Ратушний П.М. Аналіз принципів побудови імпульсних блоків живлення 
3. Технічні науки Логачов М.С. Вітросилова установка на базі синхронного і асинхронного електродвигуна з подвійним перетворювачем 
3. Технічні науки Маврова А.С. Дослідження методів прямого управління моментом асинхронного електропривода 
3. Технічні науки Осталецька О.І. Екологічні карти як актуальний інформаційний ресурс  
3. Технічні науки Соболєв М.В., Поднебенна С.К. Розробка системи діагностики обертового випрямляча безщіткового збуджувача синхронного двигуна 
3. Технічні науки Стоянова О.В., Каюк І.В. Визначення перспективних напрямків сучасних розробок для виробництва фруктових соків  
Відображається 58 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
13 лют. 2019 р., 02:26