2019/35 - 5 лютого 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 35)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 16 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Великодний С.С., Бурлаченко Ж.В., Зайцева-Великодна С.С. LaTeX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Луценко В.В., Кузьменко Д.С. Застосування інформаційних технологій в управлінні організаційними змінами 
2. Економічні науки Горпиніч О.Г., Горпиніч В.М. Професійно-прикладна фізична культура як засіб підготовки майбутнього молодшого спеціаліста-економіста 
2. Економічні науки Губей А.В. Особливості укладання зовнішньоекономічного договору 
2. Економічні науки Д’яченко С.С., Яковенко С.Л. Вибір форми бухгалтерського обліку за обліковою політикою 
2. Економічні науки Заборовець А.В. Промисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку 
2. Економічні науки Костакова Л.Д. Характеристика основних систем збуту продукції підприємства 
2. Економічні науки Лоїк Р.В. Розвиток Національної платіжної системи «ПРОСТІР» 
2. Економічні науки Саблук О.О. Сутність підприємницької діяльності 
2. Економічні науки Смирнов І.Г., Рикичинська А.Ф. Туризм Канади: етнічний аспект 
3. Технічні науки Барсукова Г.В. Вплив автотранспорту на екологію міста 
3. Технічні науки Волокита В.В., Левчук К.О. Уникнення травматизму на виробництві при виготовленні пластмасових виробів 
3. Технічні науки Красносєльський В.В., Ратушний П.М. Аналіз принципів побудови імпульсних блоків живлення 
3. Технічні науки Логачов М.С. Вітросилова установка на базі синхронного і асинхронного електродвигуна з подвійним перетворювачем 
3. Технічні науки Маврова А.С. Дослідження методів прямого управління моментом асинхронного електропривода 
3. Технічні науки Соболєв М.В., Поднебенна С.К. Розробка системи діагностики обертового випрямляча безщіткового збуджувача синхронного двигуна 
Відображається 16 елементів