2020/45 - 04 лютого 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 45)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 43 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Беспояско Є.Е., Кухарчук Р.С. Дослідження траекторій перегляду контенту за допомогою F-патерну 
1. Інформаційні системи і технології Казатинський Р.Є. Практична реалізація методів і засобів введення відеоданих в мікрокомп’ютерах Raspberry Pi 
1. Інформаційні системи і технології Кузьма В.Д. Проблема автоматического составления таблицы расписаний в высшем учебном заведении 
1. Інформаційні системи і технології Малітчук А.Д., Бандура В.В. Дослідження характеристик якості систем резервного копіювання даних 
1. Інформаційні системи і технології Поповецька Л.І., Воропаєва С.Л. Проектування програмного забезпечення фрактального ущільнення зображень 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис мови програмування Python 
1. Інформаційні системи і технології Снайчук Я.Л. Використання алгоритму А* для пошуку найкоротшого шляху між двома вершинами графу 
1. Інформаційні системи і технології Станжур Т.Г. Розвиток критичного мислення на заняттях з інформатики 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Баюшта О.І., Тараненко Є.О. Захист інформації на основі методу квантового криптоаналізу 
1. Інформаційні системи і технології Троценко А.А. Технологія виробництва косметичних масок для обличчя з альгінатом натрію 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Прищепа С.Ю. Система підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій 
1. Інформаційні системи і технології Череділін М.В. Динамічна модель двухприводного колісного робота 
1. Інформаційні системи і технології Krestyanpol L. Prerequisites for the creation of intelligent manufacturing system 
2. Економічні науки Ачкасова С.А., Ксенофонтова Ю.Ю. Захист майнових інтересів споживачів у системі накопичувального пенсійного забезпечення  
2. Економічні науки Батракова Т.І., Боярський В.Ф. Теоретична сутність капіталу підприємства 
2. Економічні науки Божьєва С.М. Поведінкова економіка 
2. Економічні науки Босик Л.В. Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи 
2. Економічні науки Галецький Д.Ю. Обґрунтування процесу управління прибутковістю підприємства з метою забезпечення сталого розвитку 
2. Економічні науки Жмурко Т.О. Підходи до формування фінансово-економічного результату діяльності підприємства 
2. Економічні науки Журбич К.М., Витак Д.І. Прогнозування надходжень доходно-прибуткових податків в Україні 
2. Економічні науки Завадко Д.С. Консалтингова діяльність на ринку міжнародних інновацій 
2. Економічні науки Казакова В.І. Бухгалтер-менеджер в системі управління вітчизняним підприємством 
2. Економічні науки Кандірал А.А. Продовольча безпека України: сутність, стан та регіональні особливості  
2. Економічні науки Леончик О.М. Сучасні особливості функціонування високотехнологічних БНП 
2. Економічні науки Лозинська О.І. Аналіз тенденцій розвитку ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації економіки 
2. Економічні науки Микитенко Н.В. Система показників оцінки ефективності впровадження категорійного менеджменту 
2. Економічні науки Пастух В.В. Система стратегічного управління підприємством 
2. Економічні науки Плахотнік О.О., Тарасюк О.С. Цифрові інновації в управлінні інформаційним забезпеченням підприємства 
2. Економічні науки Пулим А.С. Інноваційні технології забезпечення економічної безпеки підприємства 
2. Економічні науки Стоволос Н.Б., Кузьоменська М.Л. Ключові аспекти менеджменту реформи медичних закладів третього рівня 
2. Економічні науки Стоволос Н.Б., Ткаченко І.Ю. Удосконалення системи управління сільськими територіями 
2. Економічні науки Шершун О.М. Інформаційне забезпечення екологічного оподаткування України в контексті євроінтеграції 
2. Економічні науки Bendiuh V.I. Problems of international documents implementation of environmental impact assessment in the Ukraine legislation 
2. Економічні науки Komarysta B.M. Analysis of international legislation on environmental impact assessment 
3. Технічні науки Божко К.М. Наднизькі частоти модуляції радіочастотного випромінювання біологічних об’єктів  
3. Технічні науки Капцов І.І., Ільченко Б.С., Ткаченко Р.Б., Ромашко О.В. Основні фактори підвищення ефективності роботи магістральних газопроводів 
3. Технічні науки Капцов І.І., Ільченко Б.С., Ткаченко Р.Б., Ромашко О.В., Сойма Р.Й. Методи і технології визначення кількості відкладень в магістральних газопроводах 
3. Технічні науки Капцов І.І., Ткаченко Р.Б., Ромашко О.В. Експлуатація і дослідження свердловин з колтюбінговим обладнанням 
3. Технічні науки Макопух Д.Р. Бринза з фітосировиною 
3. Технічні науки Скрипинец А.В., Грицко Е.Я.  Вибропоглощающие полимерные материалы в строительстве 
3. Технічні науки Теслюк Г.В., Білокур П.М. Огляд конструкцій машин для міжрядного обробітку ґрунту 
3. Технічні науки Теслюк Г.В., Колеуш С.І. Особливості конструкцій машин для подрібнення рослинних решток 
3. Технічні науки Тиха В.В., Бричка С.Я. Крем-флюїд – як інноваційний косметичний засіб 
Відображається 43 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
13 лют. 2020 р., 00:56