2019/37 - 2 квітня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 37)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 52 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Абрамов В.С.  Суб’єктивні методи оцінки якості передачі відео 
1. Інформаційні системи і технології Білоус Р.В., Варер Б.Ю. Точність та принципові обмеження комп’ютерних обчислень засобами мов програмування 
1. Інформаційні системи і технології Бондарчук А.С. Approaches to strategic forgetting: research and comparative analysis 
1. Інформаційні системи і технології Боровець В.М.  Система захисту персональних медичних даних за допомогою технології блокчейн 
1. Інформаційні системи і технології Гиря А.О. Огляд нових бібліотек в системі Android 9.0 Pie 
1. Інформаційні системи і технології Гоголь О.В. Оцінка вимог протоколу IPSec до апаратних ресурсів  
1. Інформаційні системи і технології Дроздик Л.В., Пинюк П.Я., Борча М.Д. Реконструкція зображень Х-променевої комп’ютерної томографії 3D-біологічних зразків  
1. Інформаційні системи і технології Дубук В.І., Коцун В.І., Чорний М.В. Розробка захищених засобів управління графічного людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи  
1. Інформаційні системи і технології Зорін В.О., Бандура В.В. Системний аналіз моделей якості програмного забезпечення 
1.Інформаційні системи і технології Іванов О.В. Прогнозування поведінки користувачів веб орієнтованих систем на основі аналізу серверних логів 
1. Інформаційні системи і технології Коконєва І.О. Система захисту інформації 
1. Інформаційні системи і технології Крикунова Г.Д. Можливості машинного навчання в Android Oreo 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Висоцький В.І.  Система визначення ідентичності різномовних текстів 
1. Інформаційні системи і технології Кузьміних В.О., Синельник О.С. Система визначення ідентичності текстів з урахуванням синонімії 
1. Інформаційні системи і технології Кулібаба М.В. Основні елементи та принцип дії супутникової навігації 
1. Інформаційні системи і технології Лук Куанг Хунг Методика планування мережі 802.16 (WiMAX)  
1. Інформаційні системи і технології Нгуєн К.А. Особливості планування САРД IEEE 802.11 
1. Інформаційні системи і технології Недашківський Є.А. Обґрунтування структури програмних модулів автоматизованої системи аналізу та прогнозування фінансового часового ряду 
1. Інформаційні системи і технології Павлишина Н.С.  Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів 
1. Інформаційні системи і технології Поляченко А.І. Встановлення патології на МРТ знімках з використанням згорткових нейронних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Прокопович-Ткаченко Д.І., Рудаков М.А. Формування інформаційної безпеки об'єктів інформаційної діяльності 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Опис графічного редактора Paint.NET 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Олійник О.О. Пріоритетні напрями державної політики кібербезпеки 
1. Інформаційні системи і технології Стефанський Н.В., Савчук Р.Г., Ващук О.В., Кривець Л.А. Використання інноваційних технологій в фізиці 
1. Інформаційні системи і технології Тимошенко М.А., Кузьминых В.А. Подготовка информации для целей Industry 4.0 
1. Інформаційні системи і технології Тупчієнко Д.В. Рекомендаційна система вибору відео контенту 
1. Інформаційні системи і технології Хоменко Л.І., Зенкін А.С. Використання комп’ютерного зору для автоматизації контролю якості текстильних матеріалів 
1. Інформаційні системи і технології Шатських В.В., Литвин В.В. Обґрунтування доцільності розроблення системи підтримання прийняття рішень надання релевантних рекомендацій фільмів з врахуванням особистих потреб користувача 
1. Інформаційні системи і технології Sokol D.V., Pyavka Ye.V. Hardware and software tools for analog laboratory stands modernization 
2. Економічні науки Андрусяк Н.О. Ринкова складова стратегії еколого-економічної конкурентоспроможності регіону 
2. Економічні науки Божок Л.Ю. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості 
2. Економічні науки Буртник С.Р. Особливості обліку розрахунків і звітність за ПДВ у разі постачання послуг нерезидентом на митній території України 
2. Економічні науки Буртник С.Р. Методи калькулювання собівартості продукції  
2. Економічні науки Бусарєва Т.Г. Types of dicruptive technologies 
2. Економічні науки Кахович Ю.О., Новік К.В. Необхідність управління конкурентоспроможністю послуг у сучасних умовах національного ринку 
2. Економічні науки Коноплянникова М.А. Напрямки удосконалення системи управління маркетинговою діяльністю  
2. Економічні науки Левчук О.В. Механізм забезпечення економічної безпеки  
2. Економічні науки Левчук О.В., Литовченко А.Д. Вплив ІТ-технологій на розвиток малого і середнього бізнесу 
2. Економічні науки Ляшенко Р.В. Проблематика розвитку системного агроменеджменту України 
2. Економічні науки Мочурад А.Д. Стратегічне управління – запорука успішної діяльності вітчизняних підприємств 
2. Економічні науки Петрук Д.І. Економічний зміст витрат виробництва і собівартості продукції 
2. Економічні науки Стеценко А.О. Статистика як економічна наука 
2. Економічні науки Федієнко Ю.С. Трансфертне ціноутворення: контрольовані операції відповідно до принципу «витянутої руки» 
2. Економічні науки Фомічов М.В. Соціальний та екологічний аспекти функціонування зрошувальних систем 
2. Економічні науки Шаповаленко Д.О., Лимарь О.І., Зінов’єв Д.А. Економічна сутність ризику в процесі здійснення господарської діяльності підприємством 
2. Економічні науки Grinenko J.І. Impact of international financial reporting standards on transfer pricing analysis 
2. Економічні науки Kravchenko S.A. Maintenance of economic safety of the state 
3. Технічні науки Божко К.М. Застосування світлодіодної матриці для побудови імітатора сонячного освітлення 
3. Технічні науки Гелетчук В.В., Аврамчук В.В. Розвиток логістичного управління підприємством та оцінка його рівня 
3. Технічні науки Карпович А.В. Створення автоматичного опису зображень за допомогою нейронних мереж 
3. Технічні науки Пархоменко Л.А., Денисенко А.И. Анализ структурно-функционального состояния дисперсных выделений в ионно-облученных материалах 
3. Технічні науки Степанова Н.Д., Коломієць І.О. Вплив вологості палива на показники роботи твердопаливного котла потужністю 150 кВт 
Відображається 52 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
15 квіт. 2019 р., 07:27