2017/17 - 2 березня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 17)

 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 56 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Алєксєєва Л.О., Кондрус Л.Л. Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством 
1. Інформаційні системи і технології. Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л. Щодо впровадження електронного аудиту: світові та вітчизняні тенденції 
1. Інформаційні системи і технології. Горелов О.Ю. Моделювання емоцій в інтелектуальних системах 
1. Інформаційні системи і технології. Загацька Н.О. Реалізація роботи асиметричних алгоритмів шифрування засобами Cryptool 2 
1. Інформаційні системи і технології. Зайцев Є.О., Сидорчук В.Є. Деякі аспекти інформаційної безпеки України 
1. Інформаційні системи і технології. Мазниченко Н.І. Використання комплексних систем ідентифікації та аутентифікації користувача для підвищення надійності захисту комп’ютерної інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Мигаль В.В., Жмуркевич А.Є. Використання jQuery плагінів в розробці програмного продукту 
1. Інформаційні системи і технології. Олійник О.Ю. Байєсівський підхід до обробки експериментальних даних 
1. Інформаційні системи і технології. Петрив О.В. Технология проверки целостности и аутентичности документов в гибридном документообороте 
1. Інформаційні системи і технології. Севостьянова Ю.О. Використання методу метафор при поясненні теми паттерни проектування у курсі «Основи програмної інженерії» 
1. Інформаційні системи і технології. Табенський С.М., Бабарика А.О. Аналіз методів захисту інформації в локальних корпоративних мережах 
1. Інформаційні системи і технології. Янів М.І. Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача 
2. Економічні науки. Алексеєва К.А. Еволюція освіти в рамках світових тенденцій економічного і соціального розвитку: управлінський аспект 
2. Економічні науки. Алексич К.О. Теоретичні аспекти організації збутової діяльності як ключової бізнес-ланки у процесі формування конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки. Анікєєнко А.Є. Особливості розробки страхового продукту 
2. Економічні науки. Артюхов С.О. Інноваційна діяльність підприємств АПК 
2. Економічні науки. Бобух С.О. Ефективність державного бюджетування в Україні в умовах глобалізації 
2. Економічні науки. Борисюк Д.В. Оцінка економічної ефективності засобів технічного діагностування сільськогосподарських тракторів 
2. Економічні науки. Бусарєва Т.Г. Особливості розвитку ринку аутсорсингу в Україні 
2. Економічні науки. Вагнер І.М., Пришляк Г.В. Особливості облікової та податкової політики у республіці Конго 
2. Економічні науки. Гувернат А.В. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення 
2. Економічні науки. Гувернат А.В. Проблеми кредитування фізичних осіб банківськими установами 
2. Економічні науки. Довгопол В.Г. Аудит собівартості продукції 
2. Економічні науки. Дутчак А.В. Розвиток соціальних гарантій як ознака стабільності в державі 
2. Економічні науки. Івченко Л.В., Лежненко Л.І. Основні аспекти нормативно-правового забезпечення фінансової звітності 
2. Економічні науки. Кітченко О.М., Жигалова М. Оптимізація вибору системи управління запасами на підприємстві 
2. Економічні науки. Копча Ю.Ю. Економічна безпека як елемент національної безпеки 
2. Економічні науки. Копча Ю.Ю. Економічні індикатори як стан економічної безпеки 
2. Економічні науки. Королева Н.В., Левченко А.С. Зарубежный опыт государственного регулирования налога на добавленную стоимость продукции агропромышленного комплекса 
2. Економічні науки. Кузик І.Р. Еколого-економічна оцінка альтернативи каскаду дністровських ГЕС 
2. Економічні науки. Лінькова О.Ю. Стратегічний інформаційний розвиток промислових підприємств в Україні 
2. Економічні науки. Лопа Л.В. Концептуальні основи формування економіки знань 
2. Економічні науки. Максим’як Р.М. Електронна комерція в системі світового господарства 
2. Економічні науки. Маринич О.І. Критерії ефективності польового кормовиробництва 
2. Економічні науки. Назаренко О.М. Напрями досліджень українських вчених-фінансистів у кінці ХІХ – початку ХХ ст. 
2. Економічні науки. Орленко О.В. Розвиток індустрії гостинності через впровадження «готельних ланцюгів» 
2. Економічні науки. Пивоварчук Л.В. Соціальна політика держави в контексті трансформаційних процесів 
2. Економічні науки. Роєва О.С., Смоляк А.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства 
2. Економічні науки. Семенченко Н.В. Переваги та ризики економічної інтеграції 
2. Економічні науки. Теплінський Г.В., Шепута М.М. Проблеми розвитку організаційної культури підприємств роздрібної торгівлі 
2. Економічні науки. Уткіна Г.А. Сутність знань організації як економічної категорії 
2. Економічні науки. Федина К.М. Світовий досвід організаційного та економічного забезпечення екологічно безпечного використання природних умов і ресурсів 
2. Економічні науки. Хондока В.А. Контролінг персоналу на підприємстві 
2. Економічні науки. Чурута І.М. Інвестиційна привабливість ІТ-сектору України 
2. Економічні науки. Шкатула В.П. Роль децентралізації у запуску зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 
2. Економічні науки. Яцик Я.В. Моделювання та прогнозування реальних ефективних обмінних курсів в Україні в умовах невизначеності 
2. Економічні науки. Zham O.U., Lunkina I.U. The main stages of the monetary policy of the National Bank of Ukraine 
3. Технічні науки. Бабій Ю.О. Методика оцінки впливу гідрометеорів і руху обєктів на дальність дії допплерівської радіолокаційної станції 
3. Технічні науки. Божко К.М. Вимірювальний тепловий імпульс в термографії сонячних елементів 
3. Технічні науки. Защепкіна Н.М., Мелконян А.А. Вдосконалення методу визначення гігієнічних властивостей текстильних матеріалів 
3. Технічні науки. Кушнір С. Х., Суліма О.В., Рудик Т.О. Вплив неконтрольованих змін коефіцієнту випромінювальної здатності на похибку вимірювання температури 
3. Технічні науки. Николаенко В.Ф. Применение электрической энергии в качестве энергоносителя для электромобилей 
3. Технічні науки. Сіманенков А.Л.  Підд2д3-регулятори у підсистемах суднових енергетичних установок 
3. Технічні науки. Смерек М.В., Штаєр Л.О. Розроблення програмного компоненту інформаційної cистеми обробки діагностичної інформації в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів 
3. Технічні науки. Томашук О.С., Суліма О.В. Методи контролю дроту системами технічного зору 
3. Технічні науки. Федоренко А.В., Некрут О.О. Вдосконалення методики визначення температурного поля зонної плавки 
Відображається 56 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
12 бер. 2017 р., 06:49