2016/16 - 1 грудня 2016 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 16)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 45 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Іванченко Д.П., Левчук А.Д., Христензен О.Ю. Виявлення та визначення сили інформаційних атак 
1. Інформаційні системи і технології. Калініченко Ю.В. Розтяг діапазону яскравостей елементів зображення як локально-адаптивний метод підвищення контрастності зображень 
1. Інформаційні системи і технології. Концеба С.М., Михайлишина Л.В. Прикладна інформаційна технологія розрахунку бізнес-показників – як ефективний елемент управління 
1. Інформаційні системи і технології. Паршукова Л.М. Використання онлайн сервісів для створення дидактичних матеріалів з інформатики 
1. Інформаційні системи і технології. Сисак О.А., Биковий П.Є. Підхід до розробки веб-базованої системи оцінки послідовності дій порушника території об’єкту 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Копустинський К.В. Аналіз інформаційних систем для автоматизації діяльності підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Шевчук І.О., Литвин Н.А. Інформаційна безпека 
2. Економічні науки. Артеменко А.С., Гурина К.А. Особливості економічного розвитку країн скандинавського регіону у посткризовий період 
2. Економічні науки. Васько Д.О. Державне регулювання цін в Україні 
2. Економічні науки. Гайдаржийська О.М. Теоретичні дослідження фінансової реструктуризації 
2. Економічні науки. Григоренко А.Р. Митна складова активізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України у світове господарство 
2. Економічні науки. Гук О.В., Якимець І.А. Фактори, що зумовлюють банкрутство підприємств 
2. Економічні науки. Ділай Н.Г. Фінансове управління холдингової структури 
2. Економічні науки. Дмитрів І.В. Аналітичне забезпечення закупівельно-збутової діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Дяченко Ю.І. Сучасні інформаційні технології у діяльності банків 
2. Економічні науки. Зубков Р.С. Особливості інвестиційного розвитку регіону 
2. Економічні науки. Калініченко З.Д. Проблеми структурного розвитку економіки України 
2. Економічні науки. Ковальчук О.С. Аналіз основних напрямків дослідження світових демографічних процесів 
2. Економічні науки. Королева Н.В., Левченко А.С. Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в операциях по оказанию неотложной гуманитарной помощи и обеспечению гражданской безопасности 
2. Економічні науки. Леонова О.О. Вплив тіньової економіки на рівень економічної безпеки в Україні 
2. Економічні науки. Мельник А.О. Проблеми обліку операцій з грошовими коштами та напрями їх удосконалення 
2. Економічні науки. Патряк О.Т. Контроль і державне регулювання в сфері корпоративних прав 
2. Економічні науки. Рожко Т.Р., Кобеля З.І. Проблеми сучасного стратегічного управління підприємством 
2. Економічні науки. Роменська К.М., Зінченко О.М. Державний борг та його вплив на фінансову діяльність підприємств 
2. Економічні науки. Скирда М.В. Фінансова санація підприємств: ефективність здійснення та основні перешкоди 
2. Економічні науки. Смирнов І.Г. Сталий міський туризм: проблема ефективної організації туристичного простору 
2. Економічні науки. Ткачук І.Ф. Прогнозування обсягу продаж інноваційної продукції на основі дифузної моделі Френка Басса 
2. Економічні науки. Фоміних В.І., Шаранов Р.С., Сипало М.Б. Необхідність та проблеми кредитування підприємств в Україні 
2. Економічні науки. Хасан Алі Аль-Абабнех Використання економіко - математичного моделювання для оцінювання елементів планування рекламної кампанії в аеропортах 
2. Економічні науки. Хомич О.В., Журавльова Т.В. Стан ринку аудиторських послуг в рівному та Рівненській області 
2. Економічні науки. Швайдак В.М. Знання як виробничий ресурс 
2. Економічні науки. Шутова Д. М. Податкове регулювання як інструмент антикризової політики держави 
2. Економічні науки. Tomchuk-Ponomarenko N.V. The main scientific direction of welfare economics 
3. Технічні науки. Божко К.М., Рудик Т.О. Імітатор сонячного випромінювання 
3. Технічні науки. Божко К.М., Суліма О.В. Експерименти з моделювання деградованих сонячних батарей 
3. Технічні науки. Горбачев П.Ф., Любый Е.В., Акбар Джан Полад Формирование модели транспортной системы городского пассажирского транспорта г. Кабул 
3. Технічні науки. Калініченко Р.А., Спірін А.В. Сушіння зерна при перехресній подачі теплоносія 
3. Технічні науки. Котов Б.І., Солона О.В., Курганський О.Д. Розрахунок режимів охолоджуючих пристроїв для зерносушарок 
3. Технічні науки. Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. Визначення енергоефективних параметрів процесу двостадійного сушіння зерна 
3. Технічні науки. Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. Перспективи застосування телевізійних засобів вимірювань в сучасних оптичних методах експрес-контролю продуктів харчування 
3. Технічні науки. Сіманенков А.Л.  Автоматичне регулювання температури у системах паливо-підготовки 
3. Технічні науки. Спірін А.В., Котов Б.І., Труханська О.О. Математична модель регенеративного теплоутилізатора теплових викидів сільськогосподарських установок і приміщень 
3. Технічні науки. Спірін А.В., Труханська О.О., Томчук В.В. Збільшення енергоефективності геліопідігрівачів повітря 
3. Технічні науки. Томашук О.С., Рудик Т.О. Вимірювання температурного поля дроту методом телевізійної пірометрії 
3. Технічні науки. Федоренко А.В. Стенд для імітації процесу виготовлення проволоки та дослідження її параметрів 
Відображається 45 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
21 груд. 2016 р., 12:35