2011/06 - 30-31 жовтня 2011 р.

Шоста Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 
"Актуальні проблеми сьогодення: науковий підхід до їх вирішення"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 35 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Демченко В.О., Суховий Г.П. Застосування інформаційних технологій управління з метою підвищення ефективності функціонування організації 
1. Інформаційні системи і технології. Кльомін О.С. USB-token – безпечна авторизація в сучасних системах інформаційного доступу 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Яцковський В.І., Яцковська Р.О. Дослідження та моделювання багатопортової нейромережевої гетероасоціативної пам’яті з адаптивно-еквівалентністним нелінійним зважуванням 
1. Інформаційні системи і технології. Мельников А.Ю., Антонова Е.В., Чигирь С.А. Программная система для работы с отраслевыми образовательными стандартами 
1. Інформаційні системи і технології. Мельников А.Ю., Варваров Э.Э. Интерактивный модуль для создания тестов 
1. Інформаційні системи і технології. Мосолова К.С. NFC та біометрична ідентифікація – новітні технології безконтактних платежів 
1. Інформаційні системи і технології. Спірін С.А., Кормановський С.І., Спірін А.В. Метод відбору ознак для розпізнавання динамічних об’єктів 
1. Інформаційні системи і технології. Феджора О.З. Ризики використання «хмарних» обчислень зловмисником 
1. Інформаційні системи і технології. Чуйко Є.О., Устименко Т.С., Молодожонова О.О., Бушуєва І.В. Інформаційна складова прайс-моніторингу ОТС – препаратів фармацевтичного ринку 
1. Інформаційні системи і технології. Шевчук Р.П., Шевчук Г.В. Приховування даних у трафіку ІР-телефонії на основі періодичної заміни сигнатур 
2. Економічні науки. Абибулаев Д.Р., Аджимет Г.Х. Анализ теневого сектора в экономике Украины и методы сокращения нелегального бизнеса 
2. Економічні науки. Андрушків Т.І. Удосконалення системи оцінки кредитоспроможності позичальника за умов економічної кризи 
2. Економічні науки. Беленко Д.В. Механизм трансформации вуза в университет инновационного типа 
2. Економічні науки. Бондаренко М.П. Динаміка розвитку туристичного сектору в умовах обмежувального цінового фактору на ПММ 
2. Економічні науки. Гінцяк Н.О. Проблеми конкурентоспроможності підприємства та чинники її підвищення 
2. Економічні науки. Дубовик Т.В. Соціальні мережі в маркетинговій діяльності підприємств 
2. Економічні науки. Захарчук Т.Б. Напрями мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
2. Економічні науки. Зубов Д.А. Научный менеджмент как эффективное средство поиска источников финансирования науки 
2. Економічні науки. Климко О.І. Концептуальна модель управління інтелектуальним капіталом підприємства 
2. Економічні науки. Коваленко О.В. Глобалізація як новітній фактор впливу на фінансову систему України 
2. Економічні науки. Кулик Є.І. Вплив фінансової кризи на економіку України 
2. Економічні науки. Любар О.О., Мельник А.М. Організація бухгалтерського обліку в діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Мединська Т.І. Значення інвестицій американських транснаціональних компаній в національних економіках приймаючих країн 
2. Економічні науки. Оберван О.Р. Основні напрямки реалізації соціальної політики в умовах формування інноваційної економіки в Україні 
2. Економічні науки. Петлюченко В.В. Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі країни 
2. Економічні науки. Родіонова І.В. Активізація інтеграції підприємств в системі трансферу технологій: стан та чинники забезпечення 
2. Економічні науки. Світлична В.Ю., Раздобаріна М.Г. Національна фінансова звітність: необхідність та перспективи гармонізації з міжнародними стандартами 
2. Економічні науки. Світлична Т.І., Мирошниченко О.О. Актуальні питання інноваційної моделі розвитку будівельного комплексу України 
2. Економічні науки. Сеит-Маметов Л.Э. Евро 2012 и Украина: к постановке проблемы 
2. Економічні науки. Сергейцев І.В., Уварова Т.В. Специфіка використання інструментів внутрішнього PR в управлінні персоналом IT-компаній 
2. Економічні науки. Ушкаренко Ю.В., Грек В.І. Соціально-економічна й екологічна сутність сільськогосподарської кооперації 
2. Економічні науки. Фогель Ю.Ю. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
2. Економічні науки. Хтей Н.І., Карпій О.П., Дриль О.І. Оцінка поєднання елементів маркетингу та логістики 
2. Економічні науки. Шкатула В.П. Фактори, які впливають на стан сировинного забезпечення переробних підприємств АПК 
2. Економічні науки. Шукатко А.О. Ключові складові фінансової стійкості страхової компанії 
Відображається 35 елементів
Ċ
Roman Machuga,
8 лист. 2011 р., 23:53