2012/11 - 30-31 березня 2012 р.

Одинадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Економічна кібернетика - інженерія економіки"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 46 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Базюк М. Навчальні ІТ-центри – їх роль у інформатизації суспільства 
1. Інформаційні системи і технології. Венгер І.В. Модель управління інноваційними процесами на підприємствах 
1. Інформаційні системи і технології. Гаргола І.С. Оптимізація відділення дистиляції процесу виробництва карбаміда 
1. Інформаційні системи і технології. Гойда В.П. Місце та роль маркетингового комплексу в системі управління підприємством 
1. Інформаційні системи і технології. Данилюк Л.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження кон’юнктури ринку 
1. Інформаційні системи і технології. Дуб Ю.І. Моделі динамічного управління капіталом 
1. Інформаційні системи і технології. Заболотній В.В. Оптимізація процесу добування сечовини 
1. Інформаційні системи і технології. Заболотній В.В., Небасуй В.В. Оптимізація стадії синтезу в процесі виробництва аміаку 
1. Інформаційні системи і технології. Іванюк О.Ю. Підбір звукопоглинаючих матеріалів для приміщення правильної форми: веб-рішення 
1. Інформаційні системи і технології. Квашук Д.М. Конкурентная разведка как элемент обеспечения безопасности субъектов хозяйственной деятельности 
1. Інформаційні системи і технології. Коповський С.М. Проблеми використання сховищ даних підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Кузик М.А. Інформаційна підтримка стратегічного планування діяльності підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Кульган М.М. Модель оптового продажу на основі інформаційного підходу 
1. Інформаційні системи і технології. Ліп’яніна Х.В. Аналіз географічної структури імпортних потоків харчової промисловості України 
1. Інформаційні системи і технології. Малець Х.О. Оптимiзaцiя вибopy cтpaтeгiй дивepcифiкaцiï зa кpитepiєм «pизик-peзyльтaт» 
1. Інформаційні системи і технології. Мересій Ж.Ф. Моделювання поведінки споживача продуктів харчування 
1. Інформаційні системи і технології. Мирон Л.М. Модель управління доходами від впровадження інноваційно-інвестиційних проектів 
1. Інформаційні системи і технології. Мисько М.В. Моделі аналізу ефективності капіталовкладень 
1. Інформаційні системи і технології. Небасуй В.В. Оптимізація роботи печі первинного риформінгу при виробництві аміаку 
1. Інформаційні системи і технології. Осташ В.В. Інформаційна модель формування асортименту товарів мережі торгових підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Панас Ю. Прогнозування показників фінансового стану підприємства в рамках ERP-системи 
1. Інформаційні системи і технології. Пустельник І.Б., Пасічник Р.М. Модель прибутковості бізнес-процесів в рамках ERP-системи виробничого підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Рачок В.Є. Моделювання адаптації діяльності промислових підприємств до ринкового середовища 
1. Інформаційні системи і технології. Сенів Р.В. Модель поведінки споживача на ринку меблевої продукції 
1. Інформаційні системи і технології. Слободзян Ю.Ю. Модель управління товарним портфелем підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Слободян В.О. Інформаційне суспільство як виклик демократії 
1. Інформаційні системи і технології. Твердохліб І.В., Кормановський С.І., Спірін А.В. Використання ознак зв’язності для задач розпізнавання складових насіннєвого вороху багаторічних трав 
1. Інформаційні системи і технології. Тісногуз Я.С., Пасічник Р.М. Модель фінансового левериджу в рамках ERP-системи 
1. Інформаційні системи і технології. Ходачок О.Є. Прогнозування часових рядів страхування методом нормованого розмаху Херста 
1. Інформаційні системи і технології. Храмцова О.Ф. Моделювання cистеми обліку і обробки фінансових показників комунальних підприємств 
2. Економічні науки. Горбуляк О.В. Вплив природних туристичних ресурсів першого порядку на формування фактору сезонності в туризмі 
2. Економічні науки. Ільків Л.А. Економічні методи стимулювання виробництва екологічно чистої продукції 
2. Економічні науки. Левчук Я.А. Сутність фондів підприємства 
2. Економічні науки. Луців Б.Л., Заславська О.І. Ресурсне забезпечення банківської діяльності як передумова ефективного розвитку економіки держави 
2. Економічні науки. Маслак О.І., Шевчук О.І. Формування інноваційних кластерів як фактор диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України 
2. Економічні науки. Петрусь Ю.Р. Аналіз структури та динаміки економічної активності населення України 
2. Економічні науки. Полтавець М.А. Особливості кредитування аграрних підприємств України 
2. Економічні науки. Полякова Н.М., Ілляшенко О.В. Сутність і основні передумови організації фінансової роботи в банку 
2. Економічні науки. Ситар Л.Й. Зарубіжний досвід реалізації культурної політики 
2. Економічні науки. Шевчук А.В., Венгер Є.І. Роль освіти у активізації соціально-економічного розвитку країни та регіонів 
2. Економічні науки. Шевчук Л.Т., Незвещук-Когут Т.С. Роль сакрального туризму у зміцненні духовного здоров'я 
2. Економічні науки. Ярмолка В.М. Шляхи розвитку методів стратегічного аналізу в управлінні маркетингом посередницьких організацій туристичної індустрії 
2. Економічні науки. Яровий І.М. Проблеми прогнозування і моделювання соціально-економічного розвитку в російській федерації та деяких інших країнах з перехідною економікою 
3. Математика. Казак Л.В. Аналіз функцій інтервалу дискретизації та ентропії нормального розподілу 
3. Математика. Мінько О.О. Аналіз структури точкових множин за допомогою обмежувальної сфери 
4. Технічні науки. Заболотний А.М. Исследование характеристик пьезоэлектрического трансформатора 
Відображається 46 елементів
Ċ
Roman Machuga,
5 квіт. 2012 р., 10:25