2012/09 - 30-31 січня 2012 р.

Дев'ята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Місце та роль міждисциплінарних зв'язків при проведенні наукових досліджень"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 30 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Гарбич-Мошора О.Р. Загальні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у системах навчання 
1. Інформаційні системи і технології. Густера О.М. Моделювання управління формуванням інформаційних ресурсів підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Нікітовіч Д.В., Яцковський В.І., Яцковська Р.О. Моделювання еквівалентністних моделей багатопортової гетероасоціативної пам’яті (БГАП), що реалізуються на векторно-матричних перемножувачах 
1. Інформаційні системи і технології. Николаенко Д.В. Построение информационно-аналитической системы организации и управления конкурсными закупками 
1. Інформаційні системи і технології. Пасько А.І. Использование пакета Mathcad для регрессионного анализа в экономических задачах 
1. Інформаційні системи і технології. Рибак Ю.Ю. Біометричні методи аутентифікації 
1. Інформаційні системи і технології. Севостьянова Ю.О. Формування електронного навчального контенту з використанням технології Silverlight 
1. Інформаційні системи і технології. Спірін С.А., Кормановський С.І., Спірін А.В., Деркач В.В. Визначення площі та кута орієнтації бінарного зображення з незакономірним контуром 
1. Інформаційні системи і технології. Туз О.О. Порівняльна оцінка блокових шифрів DES та TRIPLE DES 
2. Економічні науки. Артимич Я.І. Управління кредитним ризиком вітчизняними комерційними банками 
2. Економічні науки. Будник В.А. Використання механізму управління вартістю при удосконаленні діяльності вертикально інтегрованих структур на водному транспорті 
2. Економічні науки. Васильцева О.П. Роль бюджетного планування і прогнозування у реалізації бюджетного процесу в Україні 
2. Економічні науки. Вовк О.В. Особливості обліку виробничих запасів на агропромислових підприємствах 
2. Економічні науки. Герелиця Р.О. Дослідження використання власного та залученого автотранспорту на доставці молокосировини 
2. Економічні науки. Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України з основними торговельними партнерами у 2004–2010 рр. 
2. Економічні науки. Горячева К.О. Кредитний механізм реалізації фінансової стратегії розвитку великого промислового регіону 
2. Економічні науки. Жураковська А.В. Розрахунок обсягів тіньового сектору в економіці регіону за причинами їх виникнення 
2. Економічні науки. Ілляшенко О.В. Фінансово-господарський контроль, як система економічних заходів, що підвищують ефективність прийняття управлінських рішень 
2. Економічні науки. Коваль Л.В., Мельник А.М. Проблеми митної політики в Україні 
2. Економічні науки. Коваль О.Л. Управління фінансовою стійкістю підприємства 
2. Економічні науки. Кузьменко С.С. Дослідження специфіки функціонування кондитерського ринку розвинутих країн світу 
2. Економічні науки. Мазурик Ю.Р. Аудит фінансової звітності як запорука надійності банку 
2. Економічні науки. Мартинюк Н.С. Проблеми та перспективи управління конкурентоспроможністю промислових підприємств України 
2. Економічні науки. Пелех У.В. Облікова ставка, як важливий інструмент грошово-кредитної політики 
2. Економічні науки. Піхняк Т.А. Проблеми і перспективи лізингу як особливої форми інвестування підприємств малого бізнесу в Україні 
2. Економічні науки. Салашенко Т.І. Енергоефективність України у світовому просторі 
2. Економічні науки. Явдак М.Ю. Прибуток в системі показників оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства 
3. Математика. Олійник І.С. Аналіз методів оптимізації синтезу послідовних планів інтервальних експериментів 
3. Математика. Поселюжна В.Б., Семчишин Л.М. Міжпредметні зв'язки та їх роль у формуванні системи математичних знань 
3. Математика. Струбицька І.П. Дослідження ефективності розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей 
Відображається 30 елементів
Ċ
Roman Machuga,
5 лют. 2012 р., 09:34