2011/08 - 29-30 грудня 2011 р.

Восьма Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Значення сучасної науки для динамічного розвитку України"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 45 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Алімасова Д.П. Готовність майбутніх менеджерів до використання нових інформаційних технологій з точки зору системного підходу 
1. Інформаційні системи і технології. Вжишкевич Г.А. Чисельні методи засобами C# 4.0 
1. Інформаційні системи і технології. Горбачук В.М., Кетрушка Н.І., Лещинська Л.В. Параметри функції Кобба-Дугласа для галузей промисловості та будівництва України у 2007-2009 рр. 
1. Інформаційні системи і технології. Гордієнко В.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх молодших спеціалістів біржової діяльності 
1. Інформаційні системи і технології. Квашук Д.М. Основні вимоги до застосування технологій діяльності підрозділів конкурентної розвідки 
1. Інформаційні системи і технології. Кльомін О.С. Мобільні загрози 
1. Інформаційні системи і технології. Мосолова К.С. Піратство: злочин чи примус? 
1. Інформаційні системи і технології. Феджора О.З. Стійкі та легко запам’ятовувані паролі 
1. Інформаційні системи і технології. Швачич Г.Г., Холод Е.Г., Ткач М.А. Многоканальный режим сетевого интерфейса кластерных вычислительных систем 
1. Інформаційні системи і технології. Янчук Т.В., Соколова І.В. Інформаційна влада, як невід'ємна частина сучасного суспільства 
1. Інформаційні системи і технології. Ярмоленко Л.І., Чумак Т.В. Оптимізація портфеля цінних паперів за моделлю Квазі-Шарп 
2. Економічні науки. Башнянин Г.І., Турянський Ю.І., Юрків Н.Я. Економічна природа капіталу та його роль в капіталізації економічного розвитку 
2. Економічні науки. Бутенко Т.В. Управління ефективним розвитком аграрної сфери через удосконалення механізму податкового планування підприємств 
2. Економічні науки. Вашай Ю.В. Стан енергетичної безпеки України 
2. Економічні науки. Вусик У.Ю. Проблеми формування бюджету 2012 
2. Економічні науки. Герасименко О.В., Моржин Ю.Ю. Перспективи зайнятості студентської молоді 
2. Економічні науки. Горбань А.В., Шевчук В.О. До питання маркетингу у сфері вищої освіти в Україні 
2. Економічні науки. Демешко Ю.О., Британська Н.Н. Основні завдання та напрямки оптимізації боргової політики України 
2. Економічні науки. Драбек Р.Ю. Перспективи розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі України 
2. Економічні науки. Дудин А.А. Рассмотрение факторов, влияющих на экономическое развитие региона, с точки зрения теории креативного класса 
2. Економічні науки. Кайдановский К.А. Особенности антикризисного управления предприятием 
2. Економічні науки. Качанова Т.Є. Фінансові ризики на підприємстві 
2. Економічні науки. Климко О.І. Оцінка вартості клієнтського капіталу за допомогою нечіткого інтегралу 
2. Економічні науки. Козярик І.В. Інвестиційний податковий кредит як фінансовий інструмент інвестиційного забезпечення розвитку комунального господарства 
2. Економічні науки. Король І.В., Британська Н.Н. Переваги та недоліки податкового кодексу України 
2. Економічні науки. Кравець Р.А. Удосконалення методів фінансового прогнозування як фактора розвитку економіки України 
2. Економічні науки. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства 
2. Економічні науки. Малиш Г.А. Тенденції зміни філіальної мережі вітчизняних банків внаслідок впливу світової фінансової кризи 
2. Економічні науки. Маркевич Т.Л. Сучасна парадигма регіонального розвитку 
2. Економічні науки. Морозов Р.В. Організація процесу стратегічного планування комплексного розвитку галузі рисівництва 
2. Економічні науки. Осипчук М.Д. Ефективність діяльності малих підприємств у туріндустрії у трансформаційній економіці 
2. Економічні науки. Павлик В.М. Аналіз наукових підходів до визначення сутності банківського капіталу 
2. Економічні науки. Поліщук О.А., Качур В.В. Механізм управління фінансовими інвестиціями підприємства 
2. Економічні науки. Поліщук О.А., Таран В.В. Місце фінансово-промислових груп в інвестиційній діяльності України 
2. Економічні науки. Полякова Л.В. Методичні процедури удосконалення системи контролю виробничих запасів на підприємстві 
2. Економічні науки. Роса З.В. Інструменти податкового регулювання як елемент фінансових важелів у забезпеченні сталого розвитку підприємств України 
2. Економічні науки. Солтис О.І. Вплив інфляції на розвиток монетарного сектору 
2. Економічні науки. Соляк Л.О. Соціальна відповідальність бізнесу: наскрізна проблема 
2. Економічні науки. Стільник В.В. Економічний аспект сільськогосподарської кооперації в Україні 
2. Економічні науки. Стриганіна Х.Я. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні 
2. Економічні науки. Ступницкий В.В., Ступницкая Н.И., Срибная Е.В. Теоретические основы контроля демографии в Украине 
2. Економічні науки. Цимбала З.В., Кміть В.М. Аналіз бюджетоутворюючої ролі податків на споживання в Україні 
2. Економічні науки. Шевчик Р.С. Шляхи покращення системи державного внутрішнього контролю 
3. Математика. Мінько О.О. Побудова обмежувальної сфери над дискретною множиною точок 
4. Технічні науки. Батаровська М.В., Кущевський М.О, Кошевко Ю.В. Обґрунтування вибору досліджуваних тканин 
Відображається 45 елементів
Ċ
Roman Machuga,
7 січ. 2012 р., 08:18