2011/07 - 29-30 листопада 2011 р.

Сьома Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку
до практичної реалізації"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 33 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Ершова Т.И. Применение автокорреляционного индикатора на ценовых биржевых графиках 
1. Інформаційні системи і технології. Заболотна А.С. Трансляція SDL – специфікацій в кольорові мережі Петрі 
1. Інформаційні системи і технології. Максимець О.М. Ітераційний алгоритм генерації інваріантів для програм на абсолютно вільних алгебрах 
1. Інформаційні системи і технології. Мосолова К.С. Медіа пірати XXI століття 
1. Інформаційні системи і технології. Огнистий А.А. Модель контролю веб-ресурсів на базі інтелектуальних мобільних агентів 
1. Інформаційні системи і технології. Рибак Ю.Ю. Криптографічні системи як один із методів захисту інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Сова В.В. Формування системи маркетингової інформації для вирішення комунікаційних завдань підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Спірін С.А., Кормановський С.І., Спірін А.В. Формування центру зв’язності контурних зображень 
1. Інформаційні системи і технології. Феджора О.З. Системи IDS/IPS переваги використання в складних корпоративних мережевих екранах 
2. Економічні науки. Бабій П.С., Гуцайлюк К.С. Оподаткування інтелектуальної власності суб’єктів господарювання 
2. Економічні науки. Бабчинська Е.И., Зачоса О.Д., Пасько М.О. Секондмент как элемент развития персонала предприятия 
2. Економічні науки. Бабчинська О.І., Соколова І.В. Роль акціонерних товариств та їх капіталу у сучасних умовах господарювання 
2. Економічні науки. Будник В.А. Тенденції розвитку ІРО на ринку цінних паперів України 
2. Економічні науки. Вінніков В.А. Діагностика та моніторинг діяльності підприємства в умовах динамічних змін умов господарювання 
2. Економічні науки Горбачук В.М., Сирніков П.В. Чи є бензин і дизпальне диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? 
2. Економічні науки. Клименко В.І., Соколова І.В. Роль інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості вінницького регіону у забезпеченні їх якості та конкурентоспроможності 
2. Економічні науки. Коробенюк О.В. Кількісна та якісна оцінка трудового потенціалу міста 
2. Економічні науки. Крищук Ю.В. Суб’єктивно-об’єктивний вимір стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Сучасні проблеми та новітні технології управління малими містами України 
2. Економічні науки. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік як інформаційно-комунікаційна система 
2. Економічні науки. Омеляненко М.О. Аналіз динаміки платіжного балансу України 
2. Економічні науки. Прушківська О.В. Генезис правової охорони інтелектуальної власності в Україні 
2. Економічні науки. Романов О.В., Коржовська К.О. Морські міжнародні перевезення та ризики посткризового розвитку галузі в Україні 
2. Економічні науки. Романов О.В., Тригуб Я.О. Бізнес-процеси у системі автоматизації управління складами 
2. Економічні науки. Романчук О.М. Роль суб’єктивного фактора у підвищенні інноваційної активності аграрних підприємств 
2. Економічні науки. Сергейцев І.В., Уварова Т.В. Використання зеленого PR у рамках стратегії екологічного маркетингу підприємства 
2. Економічні науки. Тома Н.Г. Органічне кормовиробництво – необхідна складова органічного сільського господарства 
2. Економічні науки. Труба Д.В., Гречко О.В. Єдиний соціальний внесок: аспекти практичного впровадження 
2. Економічні науки. Чорний Р.С.  Трудовий потенціал малих міст України: специфіка формування та розвитку 
2. Економічні науки. Шевчук А.В. Методи стратегічного планування збалансованості освітнього процесу на основі моделі EPSSim 
2. Економічні науки. Шевчук О.І., Дуран М.М. Активізація формування ринку житла як фактор соціально-економічного розвитку міст України 
2. Економічні науки. Шевчук Я.В., Яцишин Ю.С. Соціально-економічний розвиток міст: роль автотранспортної інфраструктури 
4. Технічні науки. Жилінков О.О. Алгоритм моніторингу динамічних навантажень в несучих системах великовантажних автопоїздів при перевезенні металопродукції 
Відображається 33 елементів
Ċ
Roman Machuga,
7 груд. 2011 р., 09:31