2011/05 - 29-30 вересня 2011 р.

П'ята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 
"Сучасна наука в мережі Інтернет"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 21 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Дух В.І. Моделювання впливу реклами на покупців продукції 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Грабовляк С.К. Аспекти статистики та систематизації фахових публікацій з питань криптографічних перетворень зображень 
1. Інформаційні системи і технології. Поляков Г.О., Толстолузька О.Г., Артюх Ю.О. Методика синтеза структур пространственно-временной семантико-числовой спецификации для параллельных ВС с «нерегулярной топологией» 
1. Інформаційні системи і технології. Поляков Г.О., Толстолузька О.Г., Толстолузька В.В. Пространственно-временная семантико-числовая спецификация топологий параллельных вычислительных систем 
1. Інформаційні системи і технології. Шляга О.В. Використання сучасних інформаційних технологій при оптимізації підсистем планування та прогнозування випуску продукції в умовах вітчизняних підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Шматков С.И., Гиахпур Голамреза Времяпараметризованная фрагментация задач в адаптивных распределенных вычислительных сетях 
2. Економічні науки. Васильєва Ю.В. Розвиток персоналу як складова формування мотиваційного механізму підвищення результативності операційної діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Вишневський Є.І. Глобальні фактори модернізації національних банківських систем 
2. Економічні науки. Гусаковська Т.О. Особливості використання інтелектуальних продуктів на підприємстві 
2. Економічні науки. Гусєв Я.О. Мотиви входження іноземних банків на ринок України 
2. Економічні науки. Мачуга Н.З. Деякі аспекти реформування системи охорони здоров’я України шляхом запровадження якісних медичних послуг 
2. Економічні науки. Мороз О.О. Основи державної політики регулювання іноземних банків в Україні 
2. Економічні науки. Радченко О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних банків на ринку банківських послуг 
2. Економічні науки. Ріпак Ю.І. Вплив системи страхування депозитів на банківський сектор України 
2. Економічні науки. Смерека С.Б. Удосконалення інвестиційного механізму антикризового управління розвитком сфери житлово-комунальних послуг 
2. Економічні науки. Хоменко О.В. Сучасна стратегія Китайської Народної Республіки у формуванні університетів світового класу 
2. Економічні науки. Шевченко Н.В. Аутсортинг в процесі підвищення капіталізації акціонерних товариств 
2. Економічні науки. Шиян О.В. Управління операційним ризиком в банку 
3. Математика. Крайнічук (Шелепало) Г.В. Про класифікацію квазігрупових функційних рівнянь типу (3;2;2) з квадратами 
3. Математика. Мінько О.О. Восстановление значений функции на структурированных данных 
4. Технічні науки. Поляник Р.Р. Підготовка фахівців з цифрових тахографів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення 
Відображається 21 елементів
Ċ
Roman Machuga,
3 жовт. 2011 р., 18:49