2012/12 - 29-30 квітня 2012 р.

Дванадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Наукові дослідження: зв'язок теорії і практики"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 77 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Березинець Т.Ю. Інформаційно-статистичні методи в маркетингових дослідженнях 
1. Інформаційні системи і технології. Бурносов А.А. Концепція моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Гаврютченков Я.В., Трикіло А.І., Нельга А.Т. Електронний біомедичний комплекс контролю і керування вмістом інсуліну 
1. Інформаційні системи і технології. Даниленко Д.А. Метод обнаружения вредоносного программного обеспечения на основе корреляционного анализа сетевого трафика 
1. Інформаційні системи і технології. Жмуд О.В. Використання технологій Web 2.0 в навчальному процесі 
1. Інформаційні системи і технології. Іванченко Н.О., Іваненко О.І. Концептуальне представлення пертинентної інформаційної системи 
1. Інформаційні системи і технології. Кавюк О.В. Контент-моніторинг, як метод оперативного моделювання соціальних систем 
1. Інформаційні системи і технології. Ковальчук Г.В. Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Грабовляк С.К., Абу-Гтейш С.Д. Інтегральне оцінювання якості рефератів за допомогою нечіткої моделі 
1. Інформаційні системи і технології. Курінна А.А. Оцінка ефективності систем захисту інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Кусняк К.В. Захист мовної інформації в каналах зв'язку 
1. Інформаційні системи і технології. Мандзяк В.І. Концептуальна модель ціноутворення на цукрову продукцію 
1. Інформаційні системи і технології. Михалевич І.А. Підвищення ефективності функціонування ринку товарів та послуг і поведінка споживача на ньому 
1. Інформаційні системи і технології. Мищенко М.В. Охранные GSM системы 
1. Інформаційні системи і технології. Предко С.М. Модель енергоспоживання побутових приладів в режимі очікування 
1. Інформаційні системи і технології. Припін О.В. Модель впливу сальдо міжнародних фінансових операцій на динаміку ВВП України 
1. Інформаційні системи і технології. Ряхін Д.О. Методи проведення маркетингових досліджень 
1. Інформаційні системи і технології. Савчук Є.А., Довгалюк Б.П. Дослідження впливу температури фурмених вогнищ на коливання окиснення елементів чавуну на фурмах 
1. Інформаційні системи і технології. Санжаревська К.Ю. Управління фінансовими ризиками підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Смірнов О.А. Дослідження методів стеганографічного перетворення інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Сусло Д.В. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його оптимізації 
1. Інформаційні системи і технології. Титарев Д.С. Применение информации для увеличения эффективности производственного процесса 
1. Інформаційні системи і технології. Тихий О.Б. Математична модель оптимізації інвестування на збереження та відтворення родючості ґрунтів 
1. Інформаційні системи і технології. Токар Г.В. Математична модель короткотермінової прогнозної оцінки кредитоспроможності позичальника 
1. Інформаційні системи і технології. Фалина О.В. Технологии отслеживания грузов 
1. Інформаційні системи і технології. Фляк О.І. Математична модель ціноутворення на сільськогосподарський ресурс 
1. Інформаційні системи і технології. Хомутенко А.П. Методи та моделі визначення комерційних банків 
1. Інформаційні системи і технології. Чумак М.В. Відтворення видаленої інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Шевченко О.М. Сейсмічні точкові датчики 
1. Інформаційні системи і технології. Шутенко В.П., Машаровська Ю.Ю., Петровська Н.О, Шандрик В.О. Використання Microsoft Excel в роботі шкільного психолога 
2. Економічні науки. Амбарчян М.С. Аналіз рівня концентрації банківського сектору України 
2. Економічні науки. Антонова О.О., Поліщук В.М. Визначення особливостей стратегії ефективного управління оборотним капіталом ТОВ «ВП «Пневматик» 
2. Економічні науки. Афоніна О.М. Елементи контролю у системі управління вартістю підприємства 
2. Економічні науки. Беспам’ятних О.Є. Бізнес-план як інструмент розвитку підприємства 
2. Економічні науки. Боярчук О.І. Організація управлінського обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах 
2. Економічні науки. Войцишина А.П., Кириленко А.В. Іноземне інвестування як основа розвитку машинобудівного комплексу України 
2. Економічні науки. Григор’єва М.І., Моржин Ю.Ю. Кадрова безпека – запорука успіху підприємства 
2. Економічні науки. Журавльова Т.Д. Вплив європейської інтеграції на економіку Чернівецької області 
2. Економічні науки. Жураковська І.В., Сова Ю.С. Концептуальні основи бухгалтерського відображення інтелектуального капіталу 
2. Економічні науки. Загуменна Ж.В. Вдосконалення управлінського обліку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів 
2. Економічні науки. Запорожець Т.С. Господарський потенціал підприємства як передумова його адаптації до ринкового середовища 
2. Економічні науки. Зеленко С.В., Сільчук І.В. Передумови виникнення облікової політики 
2. Економічні науки. Зяйко Т.І. Визначення собівартості продукції для різних облікових цілей підприємств 
2. Економічні науки. Карпий Е.П., Хтей Н.И., Лановенко М.С. Способы повышения конкурентоспособности автозапраных станций 
2. Економічні науки. Король І.В., Недбалюк О.П. Територіально-рекреаційний комплекс вінницької області 
2. Економічні науки. Криктун Ю.І. Особливості калькулювання собівартості продукції в громадському харчуванні 
2. Економічні науки. Литвинов O.I. Організаційний підхід щодо реалізації стратегії розвитку підприємств 
2. Економічні науки. Люта Л.І. Нормативно-правова та інформаційна база забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі України 
2. Економічні науки. Майстренко В.В. Алгоритм розробки політики ефективного використання робочої сили для ТОВ «Український дім медицини» 
2. Економічні науки. Медведська А.В. Завдання і методика проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат на машинобудівних підприємствах 
2. Економічні науки. Мельник А.І. Роль та місце державного регулювання економіки в Україні 
2. Економічні науки. Мельник Ю.В. Класифікація трансакційних витрат для цілей бухгалтерського обліку аграрного бізнесу 
2. Економічні науки. Миргородська А.П. Забезпеченість трудовими ресурсами лісогосподарських підприємств чернігівської області як передумова ефективного функціонування 
2. Економічні науки. Московчук А.Т., Назарук Ю.А. Організація економічного аналізу на підприємствах ЖКГ 
2. Економічні науки. Николяк Л.А., Коцеловська Ю.І. Розвиток промисловості Чернівецької області 
2. Економічні науки. Осадча О.А. Шляхи підвищення рівня конкурентного статусу підприємств цивільної авіації 
2. Економічні науки. Осійчук І.С. Методологія оцінювання регіонального розвитку 
2. Економічні науки. Піжук О.І. Нарощення трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання 
2. Економічні науки. Радченко К.А. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації 
2. Економічні науки. Романенко М.О. Методи оцінювання ризиків діяльності персоналу підприємств 
2. Економічні науки. Світлична В.Ю., Шеховцова О.О. Формування, розподіл і облік загальновиробничих витрат кондитерських підприємств: порядок та актуальні питання 
2. Економічні науки. Слотвінський С.В. Реформування державного фінансового контролю в Україні 
2. Економічні науки. Слюсаренко А.Г. Визначення фінансового результату діяльності підприємства в бухгалтерському та податковому обліку 
2. Економічні науки. Сьомченков О.А., Дядик А.М. Подвійний лістинг, як напрям вдосконалення національних лістингових процедур 
2. Економічні науки. Ткачук О.В. Становлення поняття нефінансової (соціальної) звітності на вітчизняних підприємствах 
2. Економічні науки. Фаліна О.В. Евриcтичні методи в економічному аналізі 
2. Економічні науки. Чипаченко А.М. Особливості розвитку фондового ринку України на сучасному етапі 
2. Економічні науки. Шипер М.І. Звітність в умовах автоматизації облікового процесу 
2. Економічні науки. Шипіцина І.Ю., Кобута І.М. Формування стратегії розвитку регіону на прикладі Чернівецької області 
2. Економічні науки. Щегельська М.А. Контроль витрат якості продукції підприємства 
2. Економічні науки. Юсковець Ю.В. Особливості комунальних підприємств та їх вплив на організацію обліку собівартості послуг 
3. Математика. Федорченко Є.В. Моделювання процесу документообігу на підприємстві на основі теорії комплексних мереж 
4. Технічні науки. Канифольский А.О. Подъем затонувшего танкера «ВОЛГОНЕФТЬ-263»: соотношение теории и практики 
4. Технічні науки. Минайленко Р.М. Аналіз впливу випадкових навантажень норії в процесі переміщення зерна 
4. Технічні науки. Сарахман О.Р, Адамів О.П. Система керування мобільним роботом на основі нечіткої логіки 
4. Технічні науки. Фаліна О.В. Планування вантажопотоків транcпорту 
4. Технічні науки. Шевченко В.В., Ревенко И.В. Система диагностики работоспособности режущего инструмента при обработке деталей в условиях автоматизированного производства 
Відображається 77 елементів
Ċ
Roman Machuga,
4 трав. 2012 р., 09:44