2014/03 - 30-31 березня 2014 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 3)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 17 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Ліннік І.О. Національно-культурна ідентичність української нації 
1. Інформаційні системи і технології. Невіднича Н.М. Становлення та розвиток інформаційних технологій в Україні 
2. Економічні науки. Бабчук Г.Г. Облік виробничих запасів: порівняльна характеристика за національними та міжнародними стандартами 
2. Економічні науки. Венгерук Н.П., Климчук Т.О. Облік і внутрішньогосподарський контроль витрат праці та її оплати 
2. Економічні науки. Венгерук Н.П., Ятчук А.В. Особливості відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності України за міжнародними стандартами 
2. Економічні науки. Гізатулін М.Б. Проблеми організації бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору 
2. Економічні науки. Даценко А.В., Король І.В. Управління видатками місцевих бюджетів 
2. Економічні науки. Дегтяренко В.І. Основні засади правового регулювання інформаційної політики в Україні 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Тенденції розвитку енергетично-інфраструктурного потенціалу львівської області 
2. Економічні науки. Ливада В.М. Курс гривні, долара та євро в Україні за оцінками експертів 
2. Економічні науки. Максюта В.В. Продуктивність праці в роздрібній торгівлі, як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі 
2. Економічні науки. Румянцева С.С. Аспекти проведення аудиту виробничих запасів 
2. Економічні науки. Слєсарь І.О. Умови і проблеми інноваційного розвитку українських підприємств у сучасних умовах 
2. Економічні науки. Торба А.В., Шендеровська А.С. Особливості функціонування фондового ринку в Україні 
2. Економічні науки. Чміль Ю.Р. Напрями удосконалення обліку матеріальних необоротних активів у бюджетних установах 
3. Технічні науки. Божко К.М. Імітатор сонця для потужних сонячних батарей 
3. Технічні науки. Гулаков С.В., Бурлака В.В., Харланов О.В. Исследование причин разбрызгивания металла при сварке в среде СО2 
Відображається 17 елементів
Ċ
Roman Machuga,
4 квіт. 2014 р., 11:41