2014/01 - 30-31 січня 2014 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 1)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 31 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Божко К.М., Суліма О.М., Хобел Д.В. Мікроконтролерна система управління автономним електроживленням газоаналізатора Infralyt Smart 
1. Інформаційні системи і технології. Гончар В.О. Організація дистанційного навчання 
1. Інформаційні системи і технології. Кряжич О.О. Наукові основи створення інформаційної технології управління техногенною безпекою підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Майхват О.Г. Інтелектуалізація мікроклімату житлового приміщення при багатоцільовій оптимізації фізіологічного стану організму людини 
1. Інформаційні системи і технології. Чайковська І.І. Деякі аспекти застосування фрактального аналізу при дослідженні економічних процесів 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Мартиненко М.В. Огляд баз даних для збереження інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Нікітенко Д.С. Визначення та завдання довідково-інформаційних систем 
1. Інформаційні системи і технології. Швачич Г.Г., Холод Е.Г., Козырева И.Н. Особенности применения информационно-ресурсных технологий в учебном процессе 
1. Інформаційні системи і технології. Ярмоленко Л.И., Чумак Т.В. Усовершенствование технологических моделей верхнего уровня автоматизированной системы управления технологического процесса линии спекания агломерационной шихты 
2. Економічні науки. Березовська Є.А., Розум Н.М. Сучасні реалії соціальної політики України 
2. Економічні науки. Бикадорова Н.О., Капінус О.В. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні 
2. Економічні науки. Бозуленко О.Ю. Проблема управління ризиками малих торговельних підприємств 
2. Економічні науки. Воронова М.О. Про співвідношення понять інтелектуального капіталу та ділової репутації (гудвілу) 
2. Економічні науки. Гончаренко А.І. Ринок плодоягідної продукції: регуляторно-функціональний аспект 
2. Економічні науки. Гурнович Ю.А., Повшук В.В. Ухилення від сплати податків: мотиви та способи 
2. Економічні науки. Дегтяренко В.І. Особливості попиту на сучасні інформаційні технології 
2. Економічні науки. Зайцева К.В. Євроінтеграція як загроза розвитку українського туризму 
2. Економічні науки. Іванков В.М.  Індикатори загальної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств 
2. Економічні науки. Кравець Р.А. Іноземний досвід макроекономічного моделювання економічних процесів 
2. Економічні науки. Кудлай В.Г. Дослідження грейдингової системи оплати праці 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Розвиток вищої освіти Львівщини в контексті формування інноваційно-креативної метрополійної функції 
2. Економічні науки. Лазурка А.І., Ворошан А.Д. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України 
2. Економічні науки. Ливада В.М. Економічна безпека авіаційної галузі 
2. Економічні науки. Мазка Е.В., Поляновська Я.П. Удосконалення системи контролю за здійсненням державних закупівель 
2. Економічні науки. Потинський А.М. Теоретичні основи структурних змін національної економіки: еволюція поглядів до становлення інформаційного суспільства 
2. Економічні науки. Сич Н.В. Види бізнес-планів 
4. Технічні науки. Алтухов П.М. Повышение ресурса цилиндро-поршневой группы путем конструктивных изменений 
4. Технічні науки. Безвесільна О.М., Киричук Ю.В. Нейронні мережі у вимірюванні гравітаційних аномалій 
4. Технічні науки. Божко К.М., Рудик Т.О., Федченко Н.А. Стенд для телевізійних досліджень дефектів сонячних батарей 
4. Технічні науки. Жужа А.В. Математична модель розподілу газових потоків в ШПІД 
4. Технічні науки. Заїка М.О., Спірін А.В., Кормановський С.І. Екологічна оцінка сільськогосподарських машин 
Відображається 31 елементів
Ċ
Roman Machuga,
6 лют. 2014 р., 08:12