2014/07 - 29-30 вересня 2014 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 7)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 12 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Рибак Ю.Ю. Біометричні методи аутентифікації 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Скрипка С.О. Використання мови UML для інфологічного моделювання реляційної бази даних 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Шамардак О.А. Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML 
1. Інформаційні системи і технології. Шеверя Є.І. Система управління кліматом в будинку 
2. Економічні науки. Артимич Я.І. Управління кредитним ризиком вітчизняними комерційними банками 
2. Економічні науки. Васильцева О.П. Роль бюджетного планування і прогнозування у реалізації бюджетного процесу в Україні 
2. Економічні науки. Гізатулін М.Б. Консолідація фінансової звітності державного сектору відповідно до МСБОДС, проблеми та перспективи 
2. Економічні науки. Клепанчук О.Ю. Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу 
2. Економічні науки. Лецкалюк А.М. Робочий план рахунків як один із шляхів вдосконалення обліку виробничих запасів ВАТ "Опілля" 
2. Економічні науки. Мазурик Ю.Р. Аудит фінансової звітності як запорука надійності банку 
2. Економічні науки. Мазур І.М. Надійність забезпечення національної економіки нафтопродуктами 
2. Економічні науки. Тесля А.І. Інституційно-правова база формування і захисту інтелектуального капіталу 
Відображається 12 елементів
Ċ
Roman Machuga,
4 жовт. 2014 р., 22:26