2014/04 - 29-30 квітня 2014 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 4)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 50 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Венедиктов А.Ю., Николаенко О.В., Венедиктова Л.М. Особенности вторичного преобразования информации о параметрах плазмы с помощью эволюционных стратегий 
1. Інформаційні системи і технології. Галіцька В.В. Основні методи дослідження витрат робочого часу на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології. Галіцька В.В. Розпізнавання тексту на графічних зображеннях за допомогою метрик 
1. Інформаційні системи і технології. Гуцалов О.В. Основні аспекти формування інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу економічного розвитку підприємства видавничої сфери 
1. Інформаційні системи і технології. Дмитрів П.В. Оцінка ризиків інвестиційного проекту методом Монте-Карло 
1. Інформаційні системи і технології. Дячук О.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підприємствами в умовах інтелектуалізації економіки 
1. Інформаційні системи і технології. Єрьомін О.В., Періг В.М. Інформаційна система приватної стоматологічної клініки 
1. Інформаційні системи і технології. Зимин М.Б. Управління ризиками в процесі реалізації інвестиційних будівельних проектів 
1. Інформаційні системи і технології. Катран Л.В., Мотин М.Н. Цифровое потенцирование для измерительных преобразователей 
1. Інформаційні системи і технології. Ключевська С.Г. Фахова підготовка майбутніх менеджерів туризму в сучасних умовах 
1. Інформаційні системи і технології. Курпела П.П. Система моделей інформаційно-аналітичного забезпечення логістичної діяльності підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Ландяк (Кольба) І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу експорту продукції харчової промисловості України 
1. Інформаційні системи і технології. Мазур Ю.І. Інформаційно-комп'ютерні технології у медичному ВУЗі 
1. Інформаційні системи і технології. Мачуга Р.І. До питання визначення вартості додаткової управлінської інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Носулич М.В. Захист персональних даних в інформаційних системах методом знеособлення 
1. Інформаційні системи і технології. Пастернак Б.І. Нові інформаційні технології управління підприємством 
1. Інформаційні системи і технології. Перехрест О.М. Система моніторингу процесу інформатизації економіки України 
1. Інформаційні системи і технології. Петращук О.М. Інформаційна технологія бізнес-аналітики маркетингової діяльності на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології. Себало М.М. Корпоративний портал кафедри вищого навчального закладу 
1. Інформаційні системи і технології. Сыропятов А.А., Потапов Н.В., Чечельницкий В.Я. Применение комбинированного подхода для статистического описания трафика современных сетей телекоммуникаций 
1. Інформаційні системи і технології. Томішак О.В. Системи управління знаннями підприємств на основі інтелектуальних технологій 
1. Інформаційні системи і технології. Черкас Х.Т. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в державних установах за умов інтелектуалізації економіки 
1. Інформаційні системи і технології. Шатських В.В. Інформаційна діяльність в інтелектуальній економіці 
1. Інформаційні системи і технології. Шліхтенко Н.М. Аналіз сучасного стану програмного забезпечення для управління проектами в ІТ-організаціях 
1. Інформаційні системи і технології. Штаєр Л.О., Литвиненко Ю.П. Розробка програмного забезпечення для моделювання стаціонарних режимів роботи магістральних газопроводів 
1. Інформаційні системи і технології. Щур Н.С. Модель прибутковості бізнес-процесів підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Яценко І.М Аналіз моніторингу по виробництву основних сільськогосподарських культур по регіонах України 
2. Економічні науки. Березіна О.В., Соколов А.В. Дослідження професійної підготовки кваліфікованих кадрів на підприємстві 
2. Економічні науки. Блажко Ю.М., Турчак В.В. Формування ефективного управління грошовими потоками на підприємстві 
2. Економічні науки. Бойко Р.В., Кузишин М.О. Методика аудиту капітальних інвестицій 
2. Економічні науки. Бондар Ю.В. Вплив податкової системи на податкові витрати 
2. Економічні науки. Галько О.М. Розробка системи кредитних умов щодо дебіторів підприємства 
2. Економічні науки. Герасимюк О.В. Аналіз методів ідентифікації чинників зовнішнього впливу на діяльність підприємств 
2. Економічні науки. Гізатулін М.Б. Проблеми та необхідність подальшого розвитку договірної політики суб’єктів державного сектору як складової облікової політики 
2. Економічні науки. Гринюк О.І. Розуміння технологічного процесу видобутку нафти і газу як передумова достовірності відображення витрат пов’язаних з ним 
2. Економічні науки. Гринюк О.І. Законодавчо-нормативне забезпечення обліку витрат на нафтогазовидобуток 
2. Економічні науки. Заюков І.В., Рзазаде Н.М. Мотивація населення до самозбереження здоров’я – шлях підвищення якості трудового життя 
2. Економічні науки. Зензерова М.-А.З. Удосконалення обліку вибуття основних засобів на основі досвіду зарубіжних країн 
2. Економічні науки. Кадюк Т.В. Сучасні технології управління промисловим підприємством 
2. Економічні науки. Коровін Ю.А. Стійкість проекту будівництва елеватора до ризиків 
2. Економічні науки. Кустова М.В. Управління інноваційною діяльністю підприємства 
2. Економічні науки. Ливада В.М. Партнерство бізнесу й університетів як умова інноваційного розвитку країни 
2. Економічні науки. Невіднича Н.М. Теорія інформаційної економіки як нова парадигма 
2. Економічні науки. Ростовська Д.С. Проблеми функціонування та перспективи Bitcoin 
2. Економічні науки. Слєсарь І.О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України 
2. Економічні науки. Сокирба Е.В. Домогосподарства як фінансова складова економіки 
2. Економічні науки. Шиндировська Р.І., Бойко Р.В. Ревізії виробничих запасів підприємства: методичний аспект 
2. Економічні науки. Шулевська У.С. Класифікація забезпечень 
3. Технічні науки. Божко К.М. Імпульсне вимірювання вольт-амперної характеристики сонячної батареї 
3. Технічні науки. Заїка М.О., Спірін А.В., Кормановський С.І. Проблеми енергозабезпечення України 
Відображається 50 елементів
Ċ
Roman Machuga,
28 квіт. 2014 р., 00:13