2012/16 - 28-29 листопада 2012 р.

Шістнадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Наукові дослідження - інструмент вирішення актуальних проблем економіки"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 56 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Гарасим Ю.Р., Ромака В.А., Рибій М.М. Аналіз ризиків при забезпеченні живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Гончарук Є.О., Діброва Я.І., Коломієць Н.О. Огляд сучасних досліджень у галузі автоматичного реферування 
1. Інформаційні системи і технології. Добровольський Є.Л. Використання сучасних інформаційних інструментів як аналітичного засобу оцінки громадської активності 
1. Інформаційні системи і технології. Кусняк К.В. Система та процес управління 
1. Інформаційні системи і технології. Мазорчук М.С., Бондаренко Е.О. Оценка качества тестов с использованием современных пакетов обработки данных 
1. Інформаційні системи і технології. Мельников А.Ю., Канарский А.А., Пирожков А.И. Проектирование интеллектуальной системы принятия решений для рудоуправления 
1. Інформаційні системи і технології. Поліщук І.А. Комп'ютерна підтримка прийняття рішення при визначенні кредитоспроможності позичальника 
1. Інформаційні системи і технології. Рогова Ю.Є. Автоматизація документообігу логістичного підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Таймазова Э.А., Орлова Л.В., Хасанова Л.Р. О проблемах автоматизации бухгалтерского учета при принятии управленческих решений 
1. Інформаційні системи і технології. Хомутенко А.П. Моделювання колективних ефектів складних систем засобами теорії випадкових матриць 
1. Інформаційні системи і технології. Яцюрук В.О. Оптимізація виробничих процесів шляхом введення сучасних інформаційних технологій 
2. Економічні науки. Бабиніна С.М. Інноваційна діяльність як основний інструмент вдосконалення ефективності діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Бабчинська О.І., Демешко Ю.О. Особливості управління персоналом на підприємстві 
2. Економічні науки. Бабчинська О.І., Костельнюк Д.А. Управління знаннями як складова ефективного менеджменту 
2. Економічні науки. Байкова Е.А., Алиева М.С. Дефицит государственного бюджета и его социально-экономические причины в Украине 
2. Економічні науки. Беспам’ятних О.Є. Шляхи підвищення ефективності експлуатації основних фондів на підприємстві 
2. Економічні науки. Богацька Н.М., Костельнюк Д.А. Аналіз та планування основних фондів підприємства 
2. Економічні науки. Бойко В.И. Обоснованность величины прожиточного минимума в Украине 
2. Економічні науки. Бричок О.В. Дослідження перспектив розвитку та шляхів вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах 
2. Економічні науки. Венгер Є.І. Інвестування як фактор інноваційних змін у територіальній організації регіону 
2. Економічні науки. Верещінська О.В., Олійник Л.Г. Кризові фактори впливу на життєвий цикл підприємства 
2. Економічні науки. Волянська-Савчук Л.В., Арутюнян А.А. Управління трудовим потенціалом в умовах кризи 
2. Економічні науки. Гордополова Н.В., Терещук Д. Фінансовий контролінг як елемент контролю за раціональним використанням активів 
2. Економічні науки. Гордополов В.Ю., Мазур В. Система контролінгу як чинник стабільності діяльності підприємств 
2. Економічні науки. Горшков М.А., Саєнко І.І. Необхідність стратегічного управління і ефективність його функціонування в організації 
2. Економічні науки. Двейріна В.О. Дослідження актуальних проблем машинобудівного комплексу 
2. Економічні науки. Двейріна Т.О. Дослідження проблем транспортного комплексу та їх вирішення 
2. Економічні науки. Демешко Ю.О. Аналіз та планування податкових платежів підприємства 
2. Економічні науки. Джелялова Н.Б., Орлова Л.В., Томенко М.Л. Экономическая и социальная эффективность менеджмента персонала 
2. Економічні науки. Дмітрієва Т.І. Фінікійці – давній торговий народ 
2. Економічні науки. Зибарева О.В. Соціальні підходи до дослідження девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем 
2. Економічні науки. Колодій М.В. Становлення і сучасний стан розвитку фермерських господарств 
2. Економічні науки. Комарницька Г.О. Напрямки регулювання розвитку малих міст регіону 
2. Економічні науки. Король І.В., Бабчинська О.І. Впровадження ефективних заходів мотивації праці в колективі підприємств 
2. Економічні науки. Король І.В., Богацька Н.М. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективність їх використання 
2. Економічні науки. Курінна А.А. Диверсифікація діяльності підприємства, як спосіб зниження ризику 
2. Економічні науки. Кухар І.Ю., Горшков М.А. Формування організаційної культури як фактору конкурентоспроможності 
2. Економічні науки. Лапшинська Л.М. Управління прибутком підприємств як основна складова розвитку економіки 
2. Економічні науки. Макова П.В., Гайдай І.С. Самоменеджмент як засіб підвищення роботи менеджера 
2. Економічні науки. Мосорик А.О. Стратегічний аналіз фінансових результатів як необхідна складова системи комплексної діагностики підприємства 
2. Економічні науки. М’якуш М.Є. Зростання ролі маркетингу в умовах виходу підприємств на міжнародні ринки 
2. Економічні науки. Николяк Л.А., Коцеловська Ю.І. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку 
2. Економічні науки. Осійчук І.С., Помайба Л.Ю. Медичне страхування в Україні: особливості сучасного стану та шляхи подальшого розвитку 
2. Економічні науки. Первухин А.В. Теоретико-методологические проблемы математического моделирования грузовой транспортной системы Украины 
2. Економічні науки. Сисоєва І.М., Терещук Н. Контролінг нeоборотних мaтeріaльних aктивів: його сутність тa особливості 
2. Економічні науки. Сівоха О.В. Інноваційна діяльність підприємства як основа формування його конкурентних переваг 
2. Економічні науки. Смалько І.С. Організація податкових платежів підприємства 
2. Економічні науки. Соловій С.Б. Підходи до дослідження фінансової інфраструктури аграрного виробництва регіону 
2. Економічні науки. Фастунова В.О. Особливості управління фінансовими потоками страхової компанії 
2. Економічні науки. Федун І.Л. Кластерний підхід, як інструмент підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві 
3. Математика. Мінько О.О. Аналіз структури точкових множин за допомогою перерізів та шляхом порівняння з рівномірною сіткою 
4. Технічні науки. Березинець Т.Ю. Моделювання управлінням еколого-економічним ризиком при управлінні проектами енергозбереження 
4. Технічні науки. Божко К.М. Темновий струм сонячних елементів у їх порівняльному аналізі 
4. Технічні науки. Доценко Н.В., Соколов О.О. Применение информационных методы обучения и тестирования в мультипроектных организациях 
4. Технічні науки. Минайленко Р.М. Шляхи підвищення продуктивності стрічкової зернової норії 
4. Технічні науки. Ряхін Д.О. Kernel-методи розв'язання задачі «структура-властивість» 
Відображається 56 елементів
Ċ
Roman Machuga,
30 лист. 2012 р., 00:43