2013/19 - 28-29 березня 2013 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації"
(випуск 19)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 41 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Александрова А.В. Технології дистанційного навчання в освіті 
1. Інформаційні системи і технології. Ліннік І.О. Плагіат в українських ВНЗ 
1. Інформаційні системи і технології. Мачуга Р.І. Застосування хмарних технологій в обліку 
1. Інформаційні системи і технології. Пасько А.І., Ошега Н.А., Іванов Д.Н. Влияние экономических факторов на рост числа пользователей в сети интернет 
1. Інформаційні системи і технології. Ризун Н.О., Ратушный Д.В., Грицюк А.И. Принципы формирования информационных моделей системы компьютерной диагностики профессиональной подготовленности 
1. Інформаційні системи і технології. Сергатюк Ю.В. Вплив медіаосвіти на формування інформаційної позиції сучасної особистості 
1. Інформаційні системи і технології. Спірін С.А., Кормановський С.І., Спірін А.В. Методи обробки, аналізу і розпізнавання образної інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Степова С.В., Король І.В. Оцінка ефективності систем захисту інформації в інформаційних системах 
1. Інформаційні системи і технології. Тараненко Ю.К., Ризун Н.О., Чаповский Н.А., Семерий И.В. Формализация когнитивных процессов индивидуальной интеллектуальной деятельности тестируемого 
1. Інформаційні системи і технології. Титарев Д.С. Сучасні інформаційні технології в задачах макроекономічного прогнозування 
1. Інформаційні системи і технології. Холод Е.Г., Степаненко В.М., Положай С.С. Внутрикорпоративный портал и интернет-портал организации 
1. Інформаційні системи і технології. Чумак Т.В., Яковлева О.М., Пушкина А.А. Применение информационных систем на рынке бытового обслуживания населения 
1. Інформаційні системи і технології. Янченко С.О. Теоретичні основи інформатики та кібернетики 
2. Економічні науки. Бабкіна Є.Ю., Мороз О.І. Трактування поняття мотивація 
2. Економічні науки. Баховська К.В. Шляхи оптимізації економіко-правового середовища банківського обслуговування міжнародної активності підприємств 
2. Економічні науки. Башнянин Г.І., Гончарук Л.Я., Підлипна Р.П., Тесля А.І. Ефективність макроекономічної соціалізації 
2. Економічні науки. Богацька Н.М., Король І.В. Шляхи підвищення ефективності експлуатації основних фондів на підприємстві 
2. Економічні науки. Василик І.І., Шутка Н.В. Шляхи розв’язання проблем нафтовидобувної галузі 
2. Економічні науки. Венгерук Н.П., Плахотнюк І.О. Основні аспекти управління грошовими коштами в Україні 
2. Економічні науки. Венгерук Н.П., Самсоненко О.В. Сучасні підходи щодо удосконалення обліку готової продукції та її реалізації 
2. Економічні науки. Гарнага М.В. Формування моделі розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
2. Економічні науки. Голосенін І.О. Щодо фіктивної реструктуризації кредитів банками 
2. Економічні науки. Горячева К.О. Економічна сутність кредитного механізму забезпечення сталого розвитку промисловості України 
2. Економічні науки. Гримак Ю.А. Особливості розвитку фондового ринку України в умовах глобалізаційних викликів 
2. Економічні науки. Драган О.О. Формування моделі фінансової поведінки домогосподарств в Україні 
2. Економічні науки. Загарій В.П. Підсистеми фінансової безпеки держави 
2. Економічні науки. Корвяков В.А. Сутність та способи мінімізації податків 
2. Економічні науки. Лях М.В. Логістичний аутсорсинг як сучасна форма ділових відносин 
2. Економічні науки. Метлушко О.В. Особливості сучасного стану грошово-кредитної політики України 
2. Економічні науки. Охримовская В.Г. Прогнозирование финансового состояния предприятия методами нечеткой логики 
2. Економічні науки. Сидорюк Н.С., Іценко К.О. Удосконалення ПДВ в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду 
2. Економічні науки. Соколов А.В. Мотивація державних службовців: проблеми і шляхи вирішення 
2. Економічні науки. Струтинський О.П. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту маркетингової товарної політики 
2. Економічні науки. Сусло Д.В. Вплив держави на ентропійні характеристики соціуму 
2. Економічні науки. Тарасова І.І., Колодєєв М.П. Загальні підходи та методологія формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
2. Економічні науки. Ярмоленко Л.I., Лазірко С.И., Курмаєв Д.В. Впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах України 
2. Економічні науки. Ярмолка В.М. Використання теорії нечітких множин у процесі маркетингового управління підприємством 
4. Технічні науки. Божко К.М., Суліма О.В. Телевізійні та осцилографічні засоби вимірювання в дослідженні сонячних елементів 
4. Технічні науки. Гулаков С.В., Бурлака В.В., Харланов О.В. Снижение разбрызгивания электродного металла при сварке в среде углекислого газа 
4. Технічні науки. Сирота О.А., Бойко В.І., Трикіло А.І. Автоматизація віддалених об'єктів з використанням GSM мережі 
4. Технічні науки. Суглобов В.В., Міхєєв В.А., Ткачук К.В. Зменшення енергоспоживання механізмів зміни вильоту стріли стрілової системи портальних кранів 
Відображається 41 елементів
Ċ
Roman Machuga,
31 бер. 2013 р., 13:28