2012/14 - 27-28 вересня 2012 р.

Чотирнадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 22 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: юридичний аспект та економічні наслідки 
1. Інформаційні системи і технології. Данилюк Л.В. Основи дослідження ринку: інформаційний аспект 
1. Інформаційні системи і технології. Ткаченко П.Р., Кравчук В.І. Нейронечіткий підхід до визначення кредитоспроможності позичальників 
2. Економічні науки. Алескерова Ю.В., Білобородова О.О. Основні засади реінжинірингу бізнес-процесів як ефективного чинника успішного розвитку підприємств 
2. Економічні науки. Амбарчян М.С. Інвестиції для створення дочірніх та асоційованих компаній: суть та «життєвий цикл» 
2. Економічні науки. Бабій П.С., Бабій П.С., Гуцайлюк К.С. Вплив інтелектуального капіталу на вихід підприємств із кризи 
2. Економічні науки. Варенко Ю.В., Кунах О.О. Використання професіограми в кадровому менеджменті 
2. Економічні науки. Верескун М.В. Особливості конкурентної боротьби металургійних підприємств 
2. Економічні науки. Воронова М.О. Облік нематеріальних активів у стратегічному управлінні підприємств 
2. Економічні науки. Епишев А.С. Свободная торговля как одна из причин глобального продовольственного кризиса 
2. Економічні науки. Кривець Ю.М. Моделювання зовнішнього інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Морально-ціннісні трансформації сучасного економічного укладу суспільства 
2. Економічні науки. Лаврук О.С., Ковальчук В.Г., Поляруш М.О. Сутність кар'єри персоналу та особливості її управління в організації 
2. Економічні науки. Оношко О.С. Проблеми системи ефективного поводження з ТВП в Україні 
2. Економічні науки. Опольський О.І. Страхова культура вітчизняних підприємств 
2. Економічні науки. Позов А.Х. Актуальність розробки положення (стандарту) управлінської звітності 
2. Економічні науки. Привалова Н.Є. Підходи щодо організації контролю спільної діяльності без створення юридичної особи 
2. Економічні науки. Родіонова І.В. Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі трансферу технологій 
2. Економічні науки. Ружинська Н.О. Особливості житлово-комунального господарства України 
2. Економічні науки. Скалецька О.В. Створення аграрного банку як основа вдосконалення механізму державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств 
2. Економічні науки. Солтис О.І. Стан та тенденції розвитку фондового ринку України на основі аналізу індексу ПФТС 
2. Економічні науки. Шергелашвили Е.В. Институциональные системы инновационного развития 
Відображається 22 елементів
Ċ
Roman Machuga,
28 вер. 2012 р., 06:12