2013/23 - 26-27 жовтня 2013 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Економічна кібернетика - інженерія економіки"
(випуск 23)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 17 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Дегтяренко В.І. Процеси інтелектуального аналізу даних 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Нікітович Д.В. Просторово-інваріантні моделі асоціативної та гетероасоціативної пам’яті 2D образів на основі нелінійних еквівалентністних функцій та їх моделювання 
1. Інформаційні системи і технології. Кунашев Д.І. Пошук методу для автоматичної кластеризації клітин пацієнта з метою діагностики ракових захворювань 
1. Інформаційні системи і технології. Штефан Б.М. Деякі аспекти ринку бізнес аналітики та BI-інструментів 
2. Економічні науки. Бабкіна Є.Ю., Мороз О.І., Чигріна С.С. Підходи до класифікації виробничих факторів в рамках пошуку внутрішніх резервів підприємства 
2. Економічні науки. Венгерук Н.П. Фінансова звітність за міжнародними стандартами. особливості аудиторських ризиків 
2. Економічні науки. Гурнович Ю.А., Повшук В.В. Бюджетне фінансування сфери соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні 
2. Економічні науки. Драбовський А.Г. Про кооперативістську інтерпретацію природи кооперативних систем 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Стан та перспективи розвитку інфраструктурного потенціалу Львівської області 
2. Економічні науки. Лук’янчук І.Ю. Стратегічне управління багатопрофільним об’єднанням підприємств в умовах динамічних ринків 
2. Економічні науки. Мельник С.І. Інституційне забезпечення регіональної соціальної політики в Україні 
2. Економічні науки. Патюта І.М. Сучасний стан національної економіки України з позиції аналітичного дослідження міжнародних організацій 
2. Економічні науки. Северинова А.П., Іваченко Н.О. Ризик та фінансова стійкість комерційного банку 
2. Економічні науки. Старух А.І. Світовий досвід розвитку ситеми міжбюджетних відносин 
2. Економічні науки. Тютюнник В.С., Ткачів С.М. Особливості методів економічного аналізу 
2. Економічні науки. Ченаш В.С. Ключові підходи до змістовного наповнення категорії "реструктуризація підприємства" 
4. Технічні науки. Божко К.М., Сидоренко С.Ю. Телевізійний метод вимірювання характеристик дефектів сонячного елементу, яким властивий електролюмінісцентний ефект 
Відображається 17 елементів
Ċ
Roman Machuga,
22 лют. 2014 р., 20:41