2012/17 - 25-26 грудня 2012 р.

Сімнадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Теорія і практика наукових досліджень"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 43 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Білик В.В., Кормановський С.І. Структурно-аналітичний опис плямоподібних зображень і їх параметризація 
1. Інформаційні системи і технології. Бойчук В. Деякі моделі оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Камінецька К.С. Системи бронювання он-лайн у сфері готельного і туристичного бізнесу 
1. Інформаційні системи і технології. Коцьо О.Я., Кузіна Н. Новітні інформаційні технології та їх використання в готельній індустрії 
1. Інформаційні системи і технології. Коцьо О.Я., Попик Н.З. Технології нового покоління – екологічні ноутбуки 
1. Інформаційні системи і технології. Люта О.О. Оцінка колективної експертної думки під час вирішення слабоструктурованих задач 
1. Інформаційні системи і технології. Святаш С.В. Необхідність впровадження консолідованої звітності з розрахунку та сплати податків та зборів до державного та місцевого бюджетів України 
2. Економічні науки. Абдураманова Э.Э. Основные направления расходования бюджетных средств в Украине 
2. Економічні науки. Абдураманова Э.Э. Особенности развития коммерческих банков в Украине 
2. Економічні науки. Абибулаев Д.Р., Сеит-Маметов Л.Э. Особенности развития лизинга в Украине 
2. Економічні науки. Алиева М.С., Левицкая Т.Ю. Современное состояние и перспективы развития ипотечного кредита в Украине 
2. Економічні науки. Бикадорова Н.О. Напрям реформування податкової служби України 
2. Економічні науки. Богович М.М., Витвицька Н.Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону 
2. Економічні науки. Ваниева Э.А., Ильясова Л.Э., Эдемова А.Х. Международный валютный фонд и его сотрудничество с Украиной 
2. Економічні науки. Василенька Н.І. Закон України «Про зайнятість населення»: оцінка окремих аспектів 
2. Економічні науки. Гензера О.В., Оліфірова С.В. Інтеграція малого бізнесу кривого рогу в мінливе підприємницьке середовище 
2. Економічні науки. Добуш З.О. Характеристика умов розвитку роздрібної торгівлі України 
2. Економічні науки. Журавльова Т.Д., Паскаль Т.Я. Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ в Україні, проблеми та перспективи його розвитку 
2. Економічні науки. Журавльова Т.Д., Паскаль Т.Я. Ринок авто страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку 
2. Економічні науки. Іляш Н.І. Проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну 
2. Економічні науки. Кобута І.М., Шипіцина І.Ю. Оцінка сучасного стану сільськогосподарського страхування в Україні 
2. Економічні науки. Курчаба О.В. Податковий кодекс як інструмент модернізації фіскальної системи України: реалії сьогодення 
2. Економічні науки. Лебедєва І.Б., Шаповаленко О.Л. Дослідження логістичних процесів в управлінні торговельним підприємством 
2. Економічні науки. Максюта В.В. Економічне стимулювання продуктивності праці і якості обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі 
2. Економічні науки. Маркович І.Б. Місце податкової складової в системі формування дохідної частини державного бюджету України 
2. Економічні науки. Мартинюк Н.В. Теоретичні засади розвитку конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств 
2. Економічні науки. Мединська Т.І. Тенденції і виклики процесів злиття і поглинання ТНК США 
2. Економічні науки. Мороз О.В., Соколова І.В. Економічне обґрунтування доцільності інвестиційних проектів на підприємстві 
2. Економічні науки. Николяк Л.А., Ятчук В.М. Стан та перспективи розвитку сучасного ринку праці в Україні 
2. Економічні науки. Плужник А.В. Формування механізму забезпечення економічної безпеки міста 
2. Економічні науки. Поповіченко Ю.А. Обґрунтування пріоритетів зміцнення економічної безпеки підприємництва в системі динамічної конкурентоспроможності національного господарства України 
2. Економічні науки. Сеит-Маметов Л.Э., Абибулаев Д.Р. Особенности банковской системы Украины 
2. Економічні науки. Сеит-Маметов Л.Э., Абибулаев Д.Р. Особенности перехода бухгалтерского учета Украины на МСФО 
2. Економічні науки. Сеит-Маметов Л.Э., Абибулаев Д.Р. Современная маркетинговая деятельность в социальных сетях 
2. Економічні науки. Строїч І.І., Івасюк Д.М. Особливості та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні 
2. Економічні науки. Строїч І.І., Івасюк Д.М. Сучасний стан і перспективи розвитку особистого страхування в Україні 
2. Економічні науки. Тенетко І.І., Артеменко Л.П. Стратегічне управління витратами на підприємстві 
2. Економічні науки. Троцька В.М. Сучасний стан державного боргу України 
2. Економічні науки. Химич О.В. Компоненти інвестиційної політики 
2. Економічні науки. Чапський А.Е., Швець Л.О., Ксьондз С.М. Аналіз впливу глобалізаційних процесів на ринок фінансових послуг України 
2. Економічні науки. Шеховцова І.А., Тенетко І.І. Інноваційний розвиток підприємств як передумова підвищення їх експортного потенціалу 
2. Економічні науки. Шипіцина І.Ю., Кобута І.М., Братанич Я.Я. Переваги та недоліки вступу до СОТ для вітчизняних виробників 
3. Математика. Красовська О.В. Використання прикладного програмного забезпечення при вивченні вищої математики у навчальних закладах I-II рівня акредитації 
Відображається 43 елементів
Ċ
Roman Machuga,
27 груд. 2012 р., 09:44