2012/13 - 24-25 травня 2012 р.

Тринадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 49 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Абу-Гтейш С.Д., Грабовляк С.К., Красиленко В.Г. Аналіз роботи відділу контролю органів Вінницької міської ради та її виконкому 
1. Інформаційні системи і технології. Батіщева Н.Л. Дослідження якості та інформаційної складової договорів депозиту “Укрсоцбанку” 
1. Інформаційні системи і технології. Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств як захист від реверсного інжинірингу 
1. Інформаційні системи і технології. Грущенко Л.М. Дослідження систем оцінювання рейтингу наукових організацій 
1. Інформаційні системи і технології. Гуцол О.В. Вивчення та удосконалення інформаційно-документаційного забезпечення Крижопільської районної ради 
1. Інформаційні системи і технології. Добровольський Є.Л. Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку "ЗМІ - СОЦІУМ" на прикладі реформування податкової системи України 
1. Інформаційні системи і технології. Євстігнеєва Н.М. Дослідження факторів, що впливають на обсяги продажу книжкової продукції з використанням інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології. Коломієць Н.О., Бура Т.С., Красиленко В.Г. Використання нейропакету Excel Neural Package для кластеризації навчально-методичних джерел з дисципліни «Організація та методика науково-дослідної роботи» 
1. Інформаційні системи і технології. Красиленко В.Г., Нікітович Д.В., Грущенко Л.М. Кластерний аналіз науково дослідницького потенціалу ВНЗ як основи при визначенні їх рейтингів 
1. Інформаційні системи і технології. Кузьмінський А.О. Поліпшення якості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання засобів ІКТ 
1. Інформаційні системи і технології. Осадча А.В., Стеценко Н.М. Використання інформатичних знань при формуванні поняття «енергоефективність» 
1. Інформаційні системи і технології. Осипова О.І. Підходи до моделювання попиту на продовольчі товари 
1. Інформаційні системи і технології. Охримівська В.Г. Математичні методи прогнозування фінансових криз в міжнародній економіці 
1. Інформаційні системи і технології. Паршукова Л.М. Педагогічний дизайн програмних засобів навчального призначення 
1. Інформаційні системи і технології. Швець Ю.О. Інтегральне оцінювання стану фондів тульчинської центральної бібліотеки з використанням інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології. Шевченко О.М. Сейсмічні точкові системи в охороні об’єктів 
2. Економічні науки. Амбарчян В.С. Оцінка концентрації ринку банківських фінансових інвестицій 
2. Економічні науки. Амбарчян М.С. Нормативне регулювання діяльності банківських об’єднань 
2. Економічні науки. Беленко Д.В. Этапы моделирования инновационной стратегии ВУЗа 
2. Економічні науки. Бобор Л.М. Економічна ефективність впровадження нової техніки в галузі зв’язку 
2. Економічні науки. Бойцун С.І. Організація обліку виробничих запасів з метою підвищення ефективності управління на сільськогосподарських підприємствах 
2. Економічні науки. Витвицька О.М. Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств 
2. Економічні науки. Власюк С.А., Поліщук К.В. Теоретичні засади функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні 
2. Економічні науки. Гальперина С.А. Оценка влияния факторов на качественные характеристики кадрового потенциала рекреационного предприятия 
2. Економічні науки. Дем’янець А.А. Робоча сила, як один з основних факторів відтворювального процесу (на прикладі Рівненської області) 
2. Економічні науки. Дудник О.О. Тенденції та перспективи розвитку державного регулювання страхового ринку України 
2. Економічні науки. Дяченко Н.В., Кортоус В.Є. Удосконалення обліку в бюджетних установах шляхом впровадження автоматизованих інформаційних систем 
2. Економічні науки. Загубелюк П.С. Особливості формування механізму соціального страхування у ринкових умовах 
2. Економічні науки. Зелінська Т.Б., Кулинич О.І.  Проблеми мотивації праці персоналу в процесі управління фінансово-господарською діяльністю вітчизняних підприємств 
2. Економічні науки. Каляпіна В.Ю. Облік та контроль фінансових результатів підприємства 
2. Економічні науки. Каспрук М.В. Оптимізація характеристик кредитного портфеля 
2. Економічні науки. Корнієць О.Л. Перспективи України на шляху до сталого розвитку суспільства 
2. Економічні науки. Кочеткова Н.В. Процеси соціально-економічної диференціациї: підходи до оцінки 
2. Економічні науки. Кузнецов В.С. Методологические подходы к управлению маркетинговой деятельностью предприятия в сфере информационного бизнеса 
2. Економічні науки. Кушнірецька О.В. Соціологічний дискурс дослідження взаємозв’язку рівня релігійності та рівня добробуту 
2. Економічні науки. Липчинська Ю.В. Міжбюджетні трасферти у забезпеченні фінансового вирівнювання місцевих бюджетів 
2. Економічні науки. Лобова О.Ю., Олійник О.М.  Напрямки вдосконалення системи збуту малих підприємств-імпортерів, що діють на ринку електротехнічного устаткування 
2. Економічні науки. Моторний Т.О. Формування джерел фінансових ресурсів вітчизняних підприємств для здійснення реальних інвестицій 
2. Економічні науки. Оберван О.Р. Актуальні проблеми соціальної політики 
2. Економічні науки. Осійчук І.С. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки 
2. Економічні науки. Паламарчук Л.В., Козаченко Д.М. Особливості проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
2. Економічні науки. Пироженко О.Ю. Теоретические основы исследования урбанизации территории: пространственные формы и типы 
2. Економічні науки. Рахманкулова М.А. Сутність документування операцій з обліку основних засобів 
2. Економічні науки. Романчук О.М. Загальносвітові тенденції розвитку агроінновацій 
2. Економічні науки. Северін В.С. Причини та наслідки безробіття серед молоді України: регіональний аспект 
2. Економічні науки. Стужук Т.М. Вплив місцевих податків і зборів на формування доходів місцевого бюджету в контексті зарубіжного досвіду 
2. Економічні науки. Федюра А.М. Шляхи (напрямки) оптимізації аудиторського ризику на підприємстві 
2. Економічні науки. Шпак М.Р. Проблемні аспекти фінансування охорони здоров’я з державного бюджету 
2. Економічні науки. Штуца О.С. Оцінка готової продукції у відповідності до методологічних основ бухгалтерського обліку 
Відображається 49 елементів
Ċ
Roman Machuga,
24 трав. 2012 р., 13:44