2016/15 - 24-25 березня 2016 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 15)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 19 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Бережной В.Г. Вирішення задачі розпізнавання виду риби методом нечіткого логічного виводу 
1. Інформаційні системи і технології. Бурачик О.О. Порівняльна характеристика алгоритмів заміщення 
1. Інформаційні системи і технології. Глинчук Л.Я. Особливості використання системи Бітрікс24 для організації власного проекту 
1. Інформаційні системи і технології. Калініченко Ю.В. Побудова математичної моделі адаптивного розпізнавання символів 
1. Інформаційні системи і технології. Себало М.М. Алгоритм розв’язання задачі розпізнавання пози людини на відео 
1. Інформаційні системи і технології. Севостьянова Ю.О. Використання Visual Studio Online в навчальному процесі підготовки майбутніх програмістів 
2. Економічні науки. Задорожна В.В., Дудчик О.Ю. Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві 
2. Економічні науки. Якименко М.В. Особливості здійснення бюджетування за умов ризик-орієнтованого управління 
3. Технічні науки. Божко К.М., Лисак Я.О., Сулима О.В. Осцилографічний контроль температури при збудженні ультразвукових хвиль у воді 
3. Технічні науки. Божко К.М., Морозова І.В., Сидоренко С.Ю. Застосування фототранзистору при контролі імпульсного коронного розряду 
3. Технічні науки. Божко К.М., Руденко А.Д., Рудик Т.О. Неконтактний метод контролю шунтового опору сонячних елементів 
3. Технічні науки. Мелконян М.А. Вдосконалення приладу "Шукач прихованої проводки" 
3. Технічні науки. Муравьов А.А. Визначення критичної частоти злиття миготіння 
3. Технічні науки. Приміський В.П. Дослідження очистки викидів комбікормових заводів 
3. Технічні науки. Сіманенков А.Л. Автоматичне регулювання охолодження суднового двигуна внутрішнього згоряння 
3. Технічні науки. Суглобов В.В., Ткачук К.В. Дослідження впливу шарнірно-зчленованої стрілової системи на єнергоспоживання портальних кранів 
3. Технічні науки. Томашук О.С., Рудик Т.О. Визначення геометричних параметрів протяжного обʼєкта методами телевізійної пірометрії 
3. Технічні науки. Томашук О.С., Суліма О.В. Контроль температурного режиму при виготовленні дроту 
3. Технічні науки. Урсулова В.І. Контроль викидів комбікормових заводів 
Відображається 19 елементів
Ċ
Roman Machuga,
28 бер. 2016 р., 02:19