2015/12 - 23-24 квітня 2015 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 12)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 63 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Авраменко О.Б., Жмуд О.В. Використання технологій дистанційного навчання у підготовці майбутніх вчителів інформатики 
1. Інформаційні системи і технології. Антоник І.О. Аналіз цільового ринку при розробці проекту піцерії 
1. Інформаційні системи і технології. Борух О.С. Суть, зміст та основні принципи форсайтингу 
1. Інформаційні системи і технології. Боцюк О.П. Концепція моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств галузі рослинництва 
1. Інформаційні системи і технології. Брона Л.В. Математична модель оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів 
1. Інформаційні системи і технології. Бутко В.В. Імітаційна модель перестрахувальної діяльності страховика 
1. Інформаційні системи і технології. Василюк О.І. Інформаційно-аналітична діяльність: основні поняття 
1. Інформаційні системи і технології. Геделевич Є.В. Моделювання операційного ризику 
1. Інформаційні системи і технології. Голець В.В. Типологія моделей формування портфеля проектів 
1. Інформаційні системи і технології. Гринчишин А.А. Поняття інформації та дезінформації в міжнародних відносинах 
1. Інформаційні системи і технології. Гриців З.М. Модель визначення рівня кредитного ризику комерційного банку 
1. Інформаційні системи і технології. Гутенюк А.В. Розвиток європейського інформаційного простору 
1. Інформаційні системи і технології. Дзядик Н.Я. Теоретико-практичні засади формування інформаційної політики країни 
1. Інформаційні системи і технології. Дідух А.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення торговельно-економічних місій 
1. Інформаційні системи і технології. Іванишак Ю.М. Implementation of informational and communicational network in universities 
1. Інформаційні системи і технології. Каспаревич М.С. Концептуальні і методичні засади моделювання процесів ціноутворення на ринку житла 
1. Інформаційні системи і технології. Кахній М.І. Правовий аспект формування інформаційного суспільства 
1. Інформаційні системи і технології. Кашпур Є.В. Розпізнавання літер засобами нечіткої логіки 
1. Інформаційні системи і технології. Козак В.В. Математична модель ціноутворення на товари спеціального призначення 
1. Інформаційні системи і технології. Козлов Р.Є. Про деякі підходи до ціноутворення в екологічно збалансованій економіці 
1. Інформаційні системи і технології. Кравець Ю.В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку світового ринку ділової інформації 
1. Інформаційні системи і технології. Курик О.Р. Методологія побудови інформаційних систем управління проектами 
1. Інформаційні системи і технології. Лехновська М.І. Моделювання управління будівельним проектом 
1. Інформаційні системи і технології. Лимар Ю.В. Сучасні інформаційні технології на уроках фізики 
1. Інформаційні системи і технології. Лозович Т.М. Importance of project audit 
1. Інформаційні системи і технології. Мардзінський М.В. Адаптивне прогнозування фінансових активів компаній 
1. Інформаційні системи і технології. Олійник М.В. Міжнародна пропаганда у формуванні іміджу країни 
1. Інформаційні системи і технології. Олійник Ю.А. Концептуальні основи удосконалення захисту інформаційних ресурсів України 
1. Інформаційні системи і технології. Попелишин О.І. Специфіка кібер-, медіа і психотероризму як складова інформаційних загроз 
1. Інформаційні системи і технології. Процюк І.Ю. Теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Пукшин М.Т. Модель визначення рівня кредитного ризику комерційного банку щодо позичальника 
1. Інформаційні системи і технології. Пусь Н.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних відносин підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Ракочій О.В. Аналіз сильних та слабких сторін машинобудівної галузі України 
1. Інформаційні системи і технології. Рапак М.Д. Дослідження ефективності банківських установ з використанням виробничих функцій 
1. Інформаційні системи і технології. Федишак А.Б. Концептуальна модель ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 
1. Інформаційні системи і технології. Цап В.Р. Інноваційна діяльність як складова міжнародного науково-інформаційного обміну 
1. Інформаційні системи і технології. Цицула Л.М. Обґрунтування задачі моделювання процесів формування бізнес-стратегії підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Швець В.С. Державна інформаційна політика у контексті інтеграції України в Європейський союз 
1. Інформаційні системи і технології. Якимів Р.І. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну 
1. Інформаційні системи і технології. Янушевський Р.І. Економіко-математична модель оцінювання та прогнозування прибутковості капіталу компанії 
2. Економічні науки. Біяк О.Б. Аналіз впливу НВДЕ на світову економіку 
2. Економічні науки. Бондар І.О. Особливості страхування життя в Україні 
2. Економічні науки. Гортман І.Д. Необхідність реформування пенсійної системи України 
2. Економічні науки. Губрій І.І. Удосконалення медичного страхування в Україні 
2. Економічні науки. Дем’янець А.А. Оплата праці – важлива складова витрат при плануванні діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Єськова А.Л., Шинкура Я.В. Шляхи покращення планування матеріально-технічного забезпечення на сучасному підприємстві 
2. Економічні науки. Захаренко Н.С. Розробка та оцінка сценаріїв застосування антикризових заходів на підприємствах 
2. Економічні науки. Калиниченко З.Д. Проблемы использования экономических методов обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов в условиях кризиса 
2. Економічні науки. Коваль Г.В. Енергетична дипломатія в системі МЕВ 
2. Економічні науки. Коценко М.С. Корпоративна соціальна відповідальність в системі пріоритетних напрямів малого та середнього бізнесу 
2. Економічні науки. Крива Ю.В. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема 
2. Економічні науки. Купець В.В. Сутність та соціально-економічні ефекти інвестиційної діяльності 
2. Економічні науки. Мельник О.П. Сучасний стан діяльності ТНК в Україні 
2. Економічні науки. Мельничук О.О. Екологічне оподаткування як інструмент реалізації стратегії охорони навколишнього природного середовища 
2. Економічні науки. Павліш Р.І. Аналіз експорту молочної промисловості у світі 
2. Економічні науки. Сус М.М. Транснаціоналізація нафтогазового сектору України 
2. Економічні науки. Шніцер І.Р. Сфера охорони здоров’я: проблеми розвитку та підходи до їх розв’язання 
3. Технічні науки. Білинський Й.Й., Бурдейний В.Б., Чехівський І.О. Мікропроцесорний ультразвуковий витратомір газу 
3. Технічні науки. Божко К.М., Рудик Т.О., Гуренок Г.С. Модель R,L,C перехідного процесу в колі імпульсного вимірювача характеристик фотоелектричних сонячних батарей 
3. Технічні науки. Корнієнко І.В. Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи в технології виробництва дроту 
3. Технічні науки. Корнієнко І.В., Порєв В.А. Стан і перспективи використання телевізійної пірометрії в промислових технологіях 
3. Технічні науки. Морозова І.В. Методи контролю аміаку в повітрі робочих приміщень 
3. Технічні науки. Федоренко А.В., Кушнір С.Х. Визначення світлосигнальної характеристики телевізійного засобу вимірювання 
Відображається 63 елементів
Ċ
Roman Machuga,
27 квіт. 2015 р., 11:48