2014/10 - 22-23 грудня 2014 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"
(випуск 10)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 18 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Глинчук Л.Я., Фесюк О.В. Задача оптимального завантаження енергоблоків з використанням споживачів-регуляторів 
1. Інформаційні системи і технології. Минайленко Р.М., Михайлов С.В. Возможности Post Office Protocol для динамической работы с почтой 
1. Інформаційні системи і технології. Моісейкін О.С., Артамонов Є.Б. Система моніторингу житлових приміщень 
1. Інформаційні системи і технології. Порєв Г.В., Рудик Т.О. Інформаційна технологія контролю температури в процесі зонної плавки кремнію 
1. Інформаційні системи і технології. Ткачов І.І., Поленок С.П. Моделювання розвитку інформаційного суспільства: “цифрові” закони та тренди розвитку інформаційних технологій 
2. Економічні науки. Буряк О.П. Основні рушійні сили банківської кризи 2008-2009 років 
2. Економічні науки. Дзюбенко Т.І. Імперативи наддержавного регулювання діяльності американських ТНК: історичний аспект 
2. Економічні науки. Коломійчук В.М. Евристичні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 
2. Економічні науки. Кочерга Е.Р. Забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційних банків в Україні 
2. Економічні науки. Кочерга Е.Р. Напрями удосконалення управління кредитним ризиком 
2. Економічні науки. Сидорюк Н.С., Німіжан В.І. Страхування життя в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку 
3. Технічні науки. Божко К.М., Гуренок Г.С. Використання котушки індуктивності без осердя для лінійного розгорнення струму сонячної батареї 
3. Технічні науки. Божко К.М., Женілова А.Д. Перехід до нового стандарту сонячної енергетичної світимості у вимірюваннях характеристик сонячних батарей 
3. Технічні науки. Божко К.М., Сидоренко С.Ю., Пульвердієва К.О. Телевізійний контроль газового коронного розряду 
3. Технічні науки. Грюк В.І., Кузнецов Д.М. Градуювання часопролітнього термоанемометра 
3. Технічні науки. Денисов А.А., Хламов М.Г. Алгоритм корекції взаємного впливу вимірювальних каналів системи визначення концентрації іонів важких металів у стічних водах 
3. Технічні науки. Кулінченко Г.В., Леонтьєв П.В., Мозок Є.М., Лістратенко К.О., Завгородня Ю.В. Візуалізація дисперсного складу вологи, що міститься в потоці повітря 
3. Технічні науки. Мелконян А.А. Переносний прилад для вимірювання вологості зерна в умовах елеватора 
Відображається 18 елементів
Ċ
Roman Machuga,
26 груд. 2014 р., 10:38