2013/20 - 22-23 квітня 2013 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
"Економічна кібернетика - інженерія економіки"
(випуск 20)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 55 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Антонів І.І. Математична модель прогнозування дохідності автотранспортного підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Бабяк В.І. Моделі оптимального управління робочою силою підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Божко Н.В., Шнирьов О.В. Розробка електронного підручника з дисципліни «Мікропроцесорні системи» 
1. Інформаційні системи і технології. Вакула В.М. Концепція моделювання матеріально-технічного забезпечення випуску нової продукції 
1. Інформаційні системи і технології. Василів Р.М. Прогнозування ринкової кон'юнктури методами нелінійної динаміки 
1. Інформаційні системи і технології. Гарбарук О.Б., Науменко Н.Ю., Білецький О.С. Деякі аспекти застосування мови програмування Matlab у системах масового обслуговування 
1. Інформаційні системи і технології. Гладій Г.М. Каскадна модель в управлінні проектами 
1. Інформаційні системи і технології. Данилюк О.В. Моделі прийняття рішень у процесі іпотечного кредитування 
1. Інформаційні системи і технології. Дюк О.М. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в управлінні персоналом 
1. Інформаційні системи і технології. Дядюк О.О. Моделі управління процесом доставки вантажів 
1. Інформаційні системи і технології. Загацька Н.О. Застосування засобів електронного цифрового підпису у процесі навчання криптології 
1. Інформаційні системи і технології. Квока С.В. Моделювання динаміки обігових активів підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Кицкай М.С. Сучасні інформаційні системи управління інформаційними потоками 
1. Інформаційні системи і технології. Коваль В.В. Оптимізація використання сільськогосподарських земель 
1. Інформаційні системи і технології. Кузьмич С.І. Моделювання позиціонування продукції виробничо-технічного призначення 
1. Інформаційні системи і технології. Макар Т.Я. Моделювання виробничої програми підприємства за умов нечіткого попиту на продукцію 
1. Інформаційні системи і технології. Марчук Н.В.  Система інформаційної безпеки підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Марчук С.Ю. Методика проведення пошукових заходів щодо виявлення закладних пристроїв 
1. Інформаційні системи і технології. Микиташ У.П. Нові інформаційні технології в управлінні підприємствами: платформи і галузеві рішення 
1. Інформаційні системи і технології. Мисько І.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Містряков Б.В. Аспекти впровадження інформаційної системи лікарні 
1. Інформаційні системи і технології. Міщенкo М.В. Концепція забезпечення інформаційної безпеки організацій технічними засобами захисту 
1. Інформаційні системи і технології. Мудрик М.О. Модель оцінки ризиків господарської діяльності підприємства в сучасних умовах ринку 
1. Інформаційні системи і технології. Панасюк В.О. Сучасні інформаційні технології управління якістю на підприємствах 
1. Інформаційні системи і технології. Пукаляк О.І. Моделювання процесів управління вартістю підприємства в умовах ринку 
1. Інформаційні системи і технології. Савчук Ю.В. Маркетингові дослідження в мережі Інтернет 
1. Інформаційні системи і технології. Сапіга М.М. Модель визначення рівня кредитного ризику комерційного банку щодо позичальника 
1. Інформаційні системи і технології. Северинова А.П., Иваченко Н.О. Развитие систем штучного интеллекта 
1. Інформаційні системи і технології. Стасишин В.І. Модель міжнародної міграції населення 
1. Інформаційні системи і технології. Стельмах І.Б. Модель управління трудовими ресурсами підприємства 
1. Інформаційні системи і технології. Таран О.О. Дослідження можливостей автоматизації прийняття рішень у фінансовому управлінні 
1. Інформаційні системи і технології. Терлецька Н.І. Модель максимізації прибутку сільськогосподарського підприємства з урахуванням сезонності сівозміни 
1. Інформаційні системи і технології. Терлецький А.Т. Моделювання інвестиційних процесів на регіональному рівні 
1. Інформаційні системи і технології. Теслюк М.П. Система управління якістю на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології. Ткачук Д.А. Організація документообігу на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології. Топорович А.В. Декомпозиція системи управління будівельним проектом 
1. Інформаційні системи і технології. Шлемко П.В. Встановлення і обґрунтування критеріїв вибору моделі електронної комерції 
2. Економічні науки. Бабій П.С., Бабій К.С. Принципи ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах 
2. Економічні науки. Баньковська С.О. Модель впливу митного тарифу на розвиток національної економіки 
2. Економічні науки. Баховська К.В. Фінансово-кредитні складники механізму банківського обслуговування зовнішньо-торгівельних операцій вітчизняних фірм 
2. Економічні науки. Башнянин Г.І., Кундицький О.О., Сельський А.А., Турянський Ю.І. Ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного типу 
2. Економічні науки. Богуш С.В. Формування кредитної політики комерційних банків в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи 
2. Економічні науки. Годинюк М.І. Мотивація як інструмент управління персоналом 
2. Економічні науки. Домший І.К. Основні концепції формування корпоративної пенсійної програми 
2. Економічні науки. Зотова М.Є., Ватутін Є.О. Вплив соціальної нерівності на фінансову безпеку країни 
2. Економічні науки. Кикіш О.Р. Значення експортно-імпортного сальдо України 
2. Економічні науки. Кінащук О.С. Основні соціально-економічні аспекти розвитку сільського туризму на території західного Полісся 
2. Економічні науки. Комарницька Г.О. Роль соціальної урбанізації в поширенні міського способу життя 
2. Економічні науки. Литвиненко Л.І. Практичні аспекти здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
2. Економічні науки. Пасько А.І., Ковтунова А.С., Ясиновський С.С. Экономическая модель демографии Украины 
2. Економічні науки. Слободянюк І.А. Особливості сучасної кооперації машинно-ремонтних і аграрних підприємств 
2. Економічні науки. Чемія О.М. Облікова політика підприємства та її роль у формуванні фінансових результатів діяльності 
4. Технічні науки. Божко Н.В., Колпаков О.С. Розробка цифрової системи керування будинком «Розумний будинок» 
4. Технічні науки. Дзюба Т.А., Демешко Ю.О. Проблеми охорони праці на підприємстві 
4. Технічні науки. Сербулова І.В. Особливості розв’язку рівнянь розподілу питомої потужності об’ємних джерел тепла за індукційного нагріву труб 
Відображається 55 елементів
Ċ
Roman Machuga,
24 квіт. 2013 р., 09:07