2011/01 - 22-23 лютого 2011 р.

Перша Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 
"Українська наука: реалії та перспективи"
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 21 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Габрусєв В.Ю., Хома Н.Г. Інформаційна система управління навчальним процесом 
1. Інформаційні системи і технології Котенко М.О. Порівняльний аналіз користувачів національних сегментів мережі Internet України та Польщі 
1. Інформаційні системи і технології Мельников А.Ю., Антонова Е.В., Чигирь С.А. Автоматизированная система для ведения образовательно-профессиональных программ и образовательно-квалификационных характеристик 
1. Інформаційні системи і технології Мельников А.Ю., Бобух А.Н. Система для интеллектуального анализа данных службы такси 
1. Інформаційні системи і технології Періг В.М. Показники якості телекомунікаційної системи для фізичного рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем 
2. Економічні науки Білик І.А. Ідентифікація та характеристика факторів, що впливають на формування попиту споживачів в умовах інтеграції та глобалізації 
2. Економічні науки Василик І.І. Класифікація управлінської інформації нафтогазовидобувних підприємств 
2. Економічні науки Горбуляк О.В. Механізм сегментації ринку туристичного попиту 
2. Економічні науки Дяченко М.К. Бюджетна політика стимулювання розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 
2. Економічні науки Зигрій О.В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві 
2. Економічні науки Каришин Н.З. До питання облікової політики підприємства 
2. Економічні науки Клиновський А.Б. Перспективні напрямки розвитку бджільництва України 
2. Економічні науки Корецький Б.М. Структурні диспропорції як передумови необхідності реорганізації національної системи охорони здоров'я населення 
2. Економічні науки Кушнір О.К. Оцінювання збитків навколишньому середовищу методами інтервального аналізу 
2. Економічні науки Маслій В.В., Питель С.В. Теоретичні аспекти організації моніторингу процесу іноземного інвестування 
2. Економічні науки Матяж С.В. Франдрейзинг як механізм фінансування соціально-культурної сфери 
2. Економічні науки Обач О.І. Роль контролю в організації бухгалтерського обліку грошових коштів 
2. Економічні науки Смерека С.Б. Концептуальні засади антикризового управління сферою житлово-комунального господарства України 
2. Економічні науки Федун С.Ф. Система бюджетування як сучасна прогресивна управлінська технологія 
2. Економічні науки Якубівська Ю.Є. Міжнародна торгівля ліцензіями в контексті комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
3. Математика Хома-Могильська С.Г., Хохлова Л.Г. Побудова періодичних розв’язків крайових задач 
Відображається 21 елементів
Ċ
Roman Machuga,
24 лют. 2011 р., 21:22